Grupprabatt på fortbildningar

För 10 eller fler deltagare

Planerar ni att kompetensutveckla fler än 10 medarbetare i er organisation under närmsta 12 månaderna? Lärarfortbildning erbjuder er då grupprabatt på kurser och konferenser.

 

Detta gäller både om ni vill gå flera personer på samma fortbildning eller om ni vill fortbilda er inom olika områden eller vid olika tillfällen.

 

Ni behöver inte spika vilka fortbildningar ni vill gå på direkt, utan det räcker med att ni anger antal bokningar till att börja med. Senast 30 dagar innan kursen eller konferensen genomförs skickar ni oss uppgifter om val av fortbildning samt namn/kontaktuppgifter till deltagarna.

 

Lärarfortbildnings grupprabatt är ett prisvärt och smidigt sätt för dig och dina medarbetare att planera, fördela och förbereda er kompetensutveckling för att säkra ett hållbart lärande.

 

Kontakta oss för prisuppgift och bokning.

Monica Franc

monica.franc@lararfortbildning.se

08-737 68 15

Jag hjälper er boka!

Monica Franc

monica.franc@lararfortbildning.se

08-737 68 15