Läsutveckling i fokus

Rikskonferensen för dig som undervisar i F-3

Vill du vara med och bryta den negativa trend gällande läsning och läsförmåga som råder bland barn och unga? Med rätt kunskap och metoder är det möjligt att påverka och ge eleverna de bästa förutsättningar för framtiden. Den här konferensen ger dig konstruktiv och praktisk insikt om vad strukturerad läsinlärning leder till – säker avkodning och förståelse av det lästa.

Välkommen till en konferens som ger dig en bred palett av kunskap och stöttning utifrån det vi idag vet om framgångsrika lässtrategier!

MALMÖ 22 NOV |  GÖTEBORG 29 NOV |  STOCKHOLM & ONLINE 6 DEC

Läsutveckling i fokus
En inspirerande heldag med så mycket matnyttiga och praktiknära tips!

Årets självklara mötesplats för dig som arbetar inom F-3.

 

Ta del av en bred palett av kunskap och stöttning utifrån det vi idag vet om framgångsrika lässtrategier!

 • Strukturerad läsinlärning – språkliga mönster, avkodning och språkliga ledtrådar.
 • Vad vi vet idag om framgångsrik läsundervisning.
 • Goda läsare – hur vi skapar förutsättningar i våra klassrum.
 • Vad vi kan göra när läsinlärningen utmanas.

Hur stödjer vi bäst våra elever i sin läsutveckling?

Att elever kan läsa och förstå vad de läser är förutsättningen för lärande i alla skolämnen. Idag råder stor ojämlikhet kopplat till läsning, och det minskar likvärdigheten i skolan och i samhället. Med den här konferensen vill vi vara med och förändra det genom att stärka dig i den tidiga läsundervisningen. Dagen varvar teorier med verktyg och metodik som du kan använda för att ge dina elever en god start i skolan – och som läsare. Löftet från Lärarfortbildning är att du både får god och bred kunskap, nya insikter och goda råd om hur du arbetar systematiskt och effektivt i din undervisning.

Läsinlärning är en arbetsam process som kräver både kunskap av läraren och tid för träning av eleven. Under konferensdagen får du ökad förståelse om läsinlärning och vad du behöver göra i din undervisning för att alla dina elever ska nå den goda läsutveckling som skolan och livet kräver – både de med god utvecklingskurva och de med utmaningar. Vi visar hur läsundervisning på vetenskaplig grund kan utformas med både riktad läsundervisning och mängdträning för att utveckla elevernas avkodningsförmåga, språkförståelse och läsflyt genom att bygga både ork och förmåga.

Läsundervisningen ska skapa förutsättningar för den tidiga läsinlärningen men också uppmuntra och förstärka det som gynnar eleven i att bli en god läsare. Också långt efter att ha knäckt läskoden. Under dagen får du fördjupade insikter om den komplexa färdighet som läsutveckling innebär och hur du kan arbeta systematiskt med läsundervisningen i alla ämnen – inom skönlitteratur och sakprosa – för en sammanhängande och kontinuerlig träning under hela skoltiden.

Målgrupp

Lärare, förskollärare och pedagoger som undervisar i förskoleklass och på lågstadiet

Innehåll

08.15 Registrering

Registrering Kaffe/te och smörgås

09.00 Välkommen

Moderatorn hälsar välkommen.

09.10 Den tidiga läs- och skrivundervisningen

Susanne Weiner Ahlström, kvalitetschef på Lärarfortbildning, fortbildare inom den tidiga läs- och skrivutvecklingen

Tidig läs- och skrivundervisning bygger på struktur och kontinuitet. Fonem-grafemkopplingar bildar språkliga mönster som behöver kännas igen. Det leder till automatiserad läsning vilket är en förutsättning för att göra pannloben ledig och skapa möjligheter för eleven att tänka om textinnehållet.

 • Färdighetsträning kopplat till minne
 • Språkliga mönster och ledtrådar
 • Strukturerad och kontinuerlig förstagångsinlärning
 • Vikten av en tydlig arbetsgång
 • Att stegvis koppla ihop undervisningen med elevens resultat
10.15 Paus

Kaffe/te och frukt

10.40 Om läsningens komplexitet – vad vi har trott och vad vi idag vet om framgångsrik läsundervisning

Barbro Westlund, lektor i läs- och skrivutveckling

Varje försök att förenkla vad läsning är ställer till problem. I stället behöver vi kunna sätta ord på grundläggande och samverkande delar som läsprocessen består av och tillämpa den kunskapen i praktiken. Idag är de flesta läsforskare överens om att den tidiga läsundervisningen ska vara strukturerad och balanserad, samtidigt som den ska ge alla elever känslan av att kunna lyckas som läsare, oavsett deras bakgrunder och förutsättningar att lära.

 • Vad innebär en balanserad läsinlärning i både teori och praktik?
 • Spelar det någon roll om eleverna skriver för hand eller på tangentbordet i den tidiga läsinlärningen?
 • Vad menar vi med en god läsare och vad bidrar till att bli en sådan?
 • Vilken betydelse kan lärares professionella och gemensamma språkbruk få för också yrkeskårens status?
12.00 Lunch
13.00 TBA

TBA

14.00 Paus/bensträckare
14.10 Ibland blir det svårt

Christina Hellman, ordförande Dyslexiföreningen och universitetslektor i lingvistik

Det finns många och olika orsaker till att barn och elever hamnar efter i läsinlärningen. Inlärningshinder med neurologisk bakgrund är ett exempel. Föreläsningen uppmärksammar därför specifika läs- och skrivsvårigheter (dyslexi) och visar på samförekomsten av svårigheter. Ingen elev ska hamna efter i skolan, därför uppmärksammas också den lästräning och de kompensatoriska hjälpmedel som är centrala för att alla elever ska få lyckas.

 • Samförekomst av hinder och beskrivningen av dem
 • Skillnaden mellan dyslexi och andra typer av läs- och skrivsvårigheter
 • Andraspråksinlärning – dyslexi eller ofullständiga språkkunskaper?
 • Lästräning och/eller kompensatoriska hjälpmedel
 • Kartläggning och uppföljning
15.00 Paus

Kaffe/te och fikabröd

15.30 Från nybörjarläsare till bokslukare

Maria Björsell, speciallärare, språkutvecklare, författare och fortbildare.

När nybörjarläsaren ska knäcka läskoden är motivationen att lyckas ofta hög. Samtidigt är också stödet och uppmuntran från omgivningen som störst. Så snart euforin lagt sig börjar det mödosamma arbetet att bli en läsare. En uppgift som tar minst 5000 timmar, eller 1 timme om dagen i 14 år. Fundamentet till lusten och orken att läsa är att eleven identifierar sig som läsare med eget läsdriv. Skolans roll i att skapa en läsande generation är central. Därför behöver vi säkerställa att eleverna får en litterär bas att stå på – så att nybörjarläsaren blir bokslukare och inte bokslutare.

 • Framgångsfaktorerna som skapar en läsande generation
 • Säkerställa så att eleven identifierar sig som en läsare
 • Att organisera för en hållbar läskultur
16.30 Konferensen avslutas

Moderatorn avslutar och hälsar välkomna åter.

16.40 Tack för idag!

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Malmö, 22 november 2024
9.00-16.30 | 3 850 kr ex moms
BOKA
Göteborg, 29 november 2024
9.00-16.30 | 3 850 kr ex moms
BOKA
Stockholm, 6 december 2024
9.00-16.30 | 3 850 kr ex moms
BOKA
Livesänd
Onlinekonferens live, 6 december, tillgänglig t.o.m. 13 dec
9.00-16.30 | 3 450 kr ex moms
BOKA

Titta när det passar dig!
Som deltagare på onlinekonferensen kan du ta del av föreläsningarna under 7 dagar. När du ser konferensen i efterhand kan du välja hur du vill ta del av den. Du kan se den i ett svep eller dela upp och titta vid olika tillfällen. Du navigerar enkelt genom kapitelindelning och du har möjlighet att pausa, spola fram och tillbaka och se inslag igen.

Hållbar kompetensutveckling

Lärarfortbildning vill ge er de bästa förutsättningarna för hållbar kompetensutveckling som ger effekt på kort och lång sikt. Därför erbjuder vi er 4+, där ni har möjlighet att gå 4 kollegor på konferens och så bjuder vi rektor.

Erbjudandet gäller t o m den 1 maj och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Välj bland våra konferenser och ange koden 4+ vid bokning.