Leda kollegor i förskolan 2023

EN UNIK DIGITAL MÖTESPLATS
  • Hållbart ledarskap – utmaningar och möjligheter
  • Så leder du det kollegiala samtalet för förändring
  • Aktionsforskning för utveckling och professionellt lärande
  • Hur prövade, testande och visst tvivel kan leda till utveckling av den egna ledarrollen
  • Att leda i motstånd – när samarbeten med vårdnadshavarna kärvar
Gav oss bekräftelse på att vi är på rätt väg i vårt eget utvecklingsarbete men också nya infallsvinklar och nya tankar som vi kan utveckla.

Ett meningsfullt och hållbart ledarskap som utvecklar praktiken

Det här är konferensen som har fokus på att ge dig som leder kollegor stöd och förutsättningar att bedriva förändringsarbete som utgår från det kollegiala. Du får möta likasinnade från hela landet för att byta erfarenheter, utmana invanda tankemönster och knyta nya kontakter. Tillsammans, ansvar och det gemensamma blir viktiga ledord! Hur, vad och varför får du ta del av genom spännande och aktuella föreläsare.

Till exempel hur du i rollen som ”mellanledare” kan använda aktionsforskning och det professionella samtalet som verktyg för att utveckla vardagen. Men också få insikt, metoder och kunskap om hur du i din roll kan utveckla samarbetet med vårdnadshavarna. Vad självvärdering, självreflektion och modet av att utmana sig själv har för effekt för det gemensamma utvecklingsarbetet.

Du ska efter dagen fått med dig strategier, verktyg, praktiknära exempel, aktuell forskning som ger kraft och riktning i din vardag. Allt för att fortsätta utveckla en lärande kultur på din förskola.

Målgrupp

Förskollärare med särskilt ansvar, arbetslagsledare, förste förskollärare, utvecklingspedagoger, utvecklingsledare, biträdande rektor, rektor

Erika Kyrk Seger
Rektor, inspiratör, föreläsare och författare
Katinka Vikingsen
Adjunkt vid Uppsala universitet, inspiratör, föreläsare och författare
Karin Rönnerman
Professor i pedagogik vid Göteborgs Universitet och författare
Linn Eckeskog
Fil dr i medie- och kommunikationsvetenskap
Katarina Larsson
Moderator

Kontaktperson

Tveka inte att höra av dig om några har frågor.

Konferenskoordinator

Monica Franc

Boktips!

Erika Kyrk Seger
Digitalt meningsskapande i förskolan, Lärarförlaget Läs mer

Karin Rönnerman
Aktionsforskning: Vad? Hur? Varför? Studentlitteratur.
Språkstöd i förskolan genom aktionsforskning. En introduktion till ELSAmodellen, Lärarförlaget  Läs mer

Linn Eckeskog
Kommunikation med vårdnadshavare: en professionell kompetens i förskolan, Studentlitteratur

Dela med dina kollegor!