Leda kollegor i förskolan 2023

EN UNIK DIGITAL MÖTESPLATS
  • Hållbart ledarskap – utmaningar och möjligheter
  • Så leder du det kollegiala samtalet för förändring
  • Aktionsforskning för utveckling och professionellt lärande
  • Hur prövade, testande och visst tvivel kan leda till utveckling av den egna ledarrollen
  • Att leda i motstånd – när samarbeten med vårdnadshavarna kärvar

Ett meningsfullt och hållbart ledarskap som utvecklar praktiken

Ett stort tack alla ni som deltog på årets konferens! Vi ser fram emot att träffas snart igen.

Har du några idéer och förslag på ämnen, föreläsare eller annat som kan vara intressant, hör gärna av er till mig Katarina Larsson, kvalitetsansvarig förskola.

katarina.larsson@lararfortbildning.se

Målgrupp

Förskollärare med särskilt ansvar, arbetslagsledare, förste förskollärare, utvecklingspedagoger, utvecklingsledare, biträdande rektor, rektor

Kontaktperson

Tveka inte att höra av dig om några har frågor.

Konferenskoordinator

Monica Franc

Boktips!

Erika Kyrk Seger
Digitalt meningsskapande i förskolan, Lärarförlaget Läs mer

Karin Rönnerman
Aktionsforskning: Vad? Hur? Varför? Studentlitteratur.
Språkstöd i förskolan genom aktionsforskning. En introduktion till ELSAmodellen, Lärarförlaget  Läs mer

Linn Eckeskog
Kommunikation med vårdnadshavare: en professionell kompetens i förskolan, Studentlitteratur

Dela med dina kollegor!