Leda kollegor i förskolan 2023

EN UNIK MÖTESPLATS
 • Hållbart ledarskap – utmaningar och möjligheter
 • Så leder du det kollegiala samtalet för förändring
 • Aktionsforskning för utveckling och professionellt lärande
 • Hur prövade, testande och visst tvivel kan leda till utveckling av den egna ledarrollen
 • Att leda i motstånd – när samarbeten med vårdnadshavarna kärvar
Gav oss bekräftelse på att vi är på rätt väg i vårt eget utvecklingsarbete men också nya infallsvinklar och nya tankar som vi kan utveckla.

Ett meningsfullt och hållbart ledarskap som utvecklar praktiken

Det här är konferensen som har fokus på att ge dig som leder kollegor stöd och förutsättningar att bedriva förändringsarbete som utgår från det kollegiala. Du får möta likasinnade från hela landet för att byta erfarenheter, utmana invanda tankemönster och knyta nya kontakter. Tillsammans, ansvar och det gemensamma blir viktiga ledord! Hur, vad och varför får du ta del av genom spännande och aktuella föreläsare.

Till exempel hur du i rollen som ”mellanledare” kan använda aktionsforskning och det professionella samtalet som verktyg för att utveckla vardagen. Men också få insikt, metoder och kunskap om hur du i din roll kan utveckla samarbetet med vårdnadshavarna. Vad självvärdering, självreflektion och modet av att utmana sig själv har för effekt för det gemensamma utvecklingsarbetet.

Du ska efter dagen fått med dig strategier, verktyg, praktiknära exempel, aktuell forskning som ger kraft och riktning i din vardag. Allt för att fortsätta utveckla en lärande kultur på din förskola.

Målgrupp

Förskollärare med särskilt ansvar, arbetslagsledare, förste förskollärare, utvecklingspedagoger, utvecklingsledare, biträdande rektor, rektor

Innehåll

08.15 Registrering

med kaffe, te och smörgås

09.00  Konferensen inleds

Moderatorerna Lena Rosada och Katarina Larsson hälsar välkomna och inleder konferensen

09.10  Prövande, lärande, levande – jakten på ett ödmjukt ledarskap

Erika Kyrk Seger

Under föreläsningen blir vi inbjuda att ta del av Erika Kyrk Segers kloka, undersökande och utforskande tankar och funderingar kring ledarskapets alla viktiga delar. Hur påverkas vi tex av hierarkiska organisationer? Möjliggör vi att vi alla tillsammans blir en del av förskolans identitet och utveckling? Färdigpaketerade svar har hon kanske inte men kunskap, nyfikenhet och mod finns det mycket av.

 • Kulturer och strukturer och hur det påverkar de oss
 • Hur bygger vi in ett ledarskap som får vara prövande, lärande och levande?
 • Förmågan som ledare att lyssna in, möta upp och skapa möjligheter att utvecklas tillsammans    
10.15 Paus

med reflektion och samtal

10.30 Självledarskap för att leda andra

Som ledare är självledarskapet en viktig del. Här får du tillsammans med moderatorerna Lena Rosada och Katarina Larsson ta del av och pröva några övningar för att hitta stöd för din egen utveckling.

11.00 Att driva förskolans kvalitetsarbete genom att leda från mitten

Karin Rönnerman

Karin Rönnerman kommer att prata om hur professionen själv kan driva förändringsarbete i förskolan med utgångspunkt i den egna praktiken. I sitt arbete utgår hon från aktionsforskning och kopplar det till praktikteori i meningen att det gör skillnad att se vad som händer i praktiken för att kunna förändra den. Ett sådant perspektiv gör att möjligheter och begränsningar blir synliggjorda. Hon berör vidare hur du som ”mellanledare” kan stärka det kollegiala kunnandet genom att leda utmanade samtal.

 • Så kan aktionsforskning bidra till utveckling
 • Aktionsforskning som process – så kan ni gå till väga
 • Utmanande samtal och nya förståelser för gemensamt lärande
12.00 Lunch
13.00 Kommunikation med vårdnadshavare som professionell kompetens i förskolan

Linn Eckeskog

Samarbetet med vårdnadshavarna är en verklig och viktig del i förskolans uppdrag. Ändå får det försvinnande lite utrymme i utbildningar och kompetensutveckling. Men med ett genomtänkt förhållningssätt och konkreta verktyg kan du som ledare stärka hela arbetslaget i det vardagliga mötet med vårdnadshavarna. Under föreläsningen tar Linn Eckeskog bland annat upp:

 • Kommunikation som förhandling – att bjuda in och markera gränser
 • Förhållningssätt till föräldragrupper med olika sociala och kulturella bakgrunder
 • Tips och arbetssätt för att påbörja utvecklingsarbetet redan imorgon
14.15 Reflektionsövning och eftermiddagsfika

Modigt och ödmjukt ledarskap – ”väx som ledare - övning för individuell reflektion”

Under ledning av Katinka Vikingsen och Erika Kyrk Seger får du och de övriga deltagarna tid och även vägledning för att utveckla ditt eget ledaskap. Duon kommer med egna erfarenheter hjälpa dig att få syn på viktiga delar för att våga utmana det förgivettagna med stöd av ödmjukhet och lyhördhet.

15.00 Ansvar är motivet för det gemensamma pusslet

Katinka Vikingsen

Föreläsningen fokuserar på medarbetarskapet och hur vi tar ansvar över våra handlingar i vardagen. Hur gestaltar vi uppdraget som medarbetare? Hur kan vi förstå resiliens i relation till medarbetarskap? Resiliens beskriver förmågan att stå emot och återhämta sig från påfrestningar. Följ med på en föreläsning som handlar om den sociala miljön i förskolan där barnen är beroende av en god atmosfär och av vuxna som tar ansvar över gemenskapen.

 • Hur kan ett begrepp som resiliens hjälpa oss vidare?
 • Ett hållbart ledarskap för att utveckla mitt i vardagen
 • Ansvar som ledord för det gemensamma
16.00 Reflektera mera!

Reflektion är en viktig förutsättning för lärande och utveckling.

Ska våra nya kunskaper slå rot och leda till något nytt behöver vi stanna upp och reflektera runt det som vi har tagit in under dagen. Med hjälp av lärverktyget fyrfältaren reflekterar vi kring dagens föreläsningar.

 • Vad gjorde störst avtryck? Varför?
 • Tänker jag annorlunda i någon fråga?
 • Vad vill jag förändra i mitt förhållningssätt/arbetssätt redan idag?
16.15 Moderatorerna sammanfattar och avslutar konferensen
16.30 Tack för idag!

Erika Kyrk Seger
Rektor, inspiratör, föreläsare och författare
Katinka Vikingsen
Adjunkt vid Uppsala universitet, inspiratör, föreläsare och författare
Karin Rönnerman
Professor i pedagogik vid Göteborgs Universitet och författare
Linn Eckeskog
Fil dr i medie- och kommunikationsvetenskap

Kontaktperson

Tveka inte att höra av dig om några har frågor.

Konferenskoordinator

Monica Franc

Stockholm, 16 mars 2023
9.00-16.30 | 4 350 kr ex moms
BOKA
Livesänd
Digital konferens, 16 mars 2023
9.00-16.30 | 3 850 kr ex moms
BOKA
Göteborg, 21 mars 2023
9.00-16.30 | 4 350 kr ex moms
BOKA

Boktips!

Erika Kyrk Seger
Digitalt meningsskapande i förskolan, Lärarförlaget Läs mer

Karin Rönnerman
Aktionsforskning: Vad? Hur? Varför? Studentlitteratur.
Språkstöd i förskolan genom aktionsforskning. En introduktion till ELSAmodellen, Lärarförlaget  Läs mer

Linn Eckeskog
Kommunikation med vårdnadshavare: en professionell kompetens i förskolan, Studentlitteratur

Dela med dina kollegor!