Leda kollegor i förskolan 2024

Leda systematiskt kvalitetsarbete som blir meningsfullt i vardagen

Temat för årets konferens är det systematiska kvalitetsarbetet. Du får fylla på med olika perspektiv, strategier och verktyg som hjälper dig att leda ett kvalitetsarbete som blir mer meningsfullt och utvecklande. Allt för att fortsätta utveckla en lärande kultur på din förskola.

STOCKHOLM 10 APRIL  |  ONLINE 10 APRIL 

Konferensen ger dig kraft och riktning i din vardag

Hur, varför och vad är ständigt närvarande i förskolans kvalitetsarbete. Att veta vad som ska mätas, hur det ska värderas och framför allt hur det blir användbart kan upplevas som en utmaning på flera nivåer. Hur du leder ett kvalitetsarbete som gagnar barnen och gör skillnad i vardagen på för din förskola är i fokus denna dag. Du får med dig fler perspektiv och verktyg på vad och hur SKA blir det stöd som underlättar för dig i ert förbättringsarbete.

Ur innehållet

  • Så blir det systematiska kvalitetsarbetet hanterbart och meningsfullt.
  • Skapa en stöttande organisation och strukturer för SKA arbetet.
  • Låt SKA arbetet sippra ner i praktiken och vardagen.
  • Vikten av visioner, ställningstaganden och en reflekterande kultur.
  • Värdera, utveckla och förändra dokumentationspraktiken för ett hållbart SKA arbete.

Konferensens startfält är verkligen något du inte vill missa! Vad sägs om Jonna Bornemark, filosofen som fått förskolor att förstå SKA arbete, omdöme och bedömning på helt nya sätt. Jan Håkansson som nästan är synonymt med systematiskt kvalitetsarbete. Den här dagen är de tillsammans med Karin Alnervik som med sin praktiknära forskning alltid lyfter det som är meningsfullt och som går att omsätta utan krusiduller. Men inte nog med det, konferensens viktiga del att få allt att sippra ner i vardagen leds av Erika Wallin, kommundoktorand och utvecklingsledare, tillsammans med Ellinor Bengtsson som är rektor i Nyköping. Under deras pass får du veta mer om hur du omsätter ett förbättringsarbete i vardagen

Utvecklas tillsammans med likasinnade

Leda kollegor i förskolan är en årlig mötesplats som har fokus på dig som leder kollegor. Vi vet att det krävs mer än en föreläsningsdag för att få till skillnader, förbättringar och lärande. Den här dagen präglas därför av våra ledord meningsfullt, möjliggörande och användningsbart. Konferensprogrammet ger utrymme för såväl reflektion över det egna ledarskapet som möjlighet till samtal och utbyte med övriga deltagare oavsett om du deltar på plats eller digitalt.

Intressanta föreläsningar om utveckling och ledande ur olika perspektiv.
Jag har fått många nya tankar från alla föreläsningar som jag kan använda
mig av i mitt uppdrag.

– tidigare deltagare

Konferensens innehåll

Jonna Bornemark bjuder på en tankeväckande föreläsning om kvalitetsarbete och vikten av allt vi inte vet. Vad som sker om kvalitetsarbetet reduceras till checklistor med mätbara värden som är rätt ifyllda. Att något viktigt gått förlorat! Hur du genom att ge utrymme för att pröva olika tankar och förhållningssätt kan skapa ett kollektivt professionellt omdöme.

Jan Håkanssons föreläsning fokuserar på frågor om kvaliteter i förskolans utbildning och undervisning, men också frågor kopplade till strategier och ledarskap i förskolans systematiska kvalitetsarbete. Han visar på vad och hur i det systematiska kvalitetsarbetet för att leda kontinuerlig utveckling i förskolan. Vilka kompetenser krävs för att leda SKA?

Karin Alnervik lyfter under sin föreläsning betydelsen av att förskolans SKA arbete behöver se olika ut och användas på olika sätt. Och hur du som leder detta kan känna tillit till att bygga och skapa det SKA-arbete som just din förskola behöver. Det handlar om användbarhet och meningsfullhet samt strukturer som på olika sätt ger de små stegen och glädjen betydelse.

Erika Wallin och Ellinor Bengtsson visar i sin föreläsning hur du omsätter teorier till praktiker, hur du får SKA arbetet att fungera i vardagen. Vad som blir viktigt på riktigt och hur du i din ledarroll kan utvecklas med stöd av verktyg, modeller och praktiknära exempel. Reflektion, olika roller och att inte tappa bort barnen är ledord under passet.

Målgrupp

Förskollärare med särskilt ansvar, arbetslagsledare, förste förskollärare, utvecklingspedagoger, utvecklingsledare, biträdande rektor, rektor

Föreläsare

Ellinor Bengtsson
Förskollärare, rektor och författare
Erika Wallin
Förskollärare, utvecklingsledare, fortbildare och författare
Jan Håkansson
Professor i pedagogiskt arbete och författare
Jonna Bornemark
Professor i filosofi och författare
Karin Alnervik
Lektor i pedagogik och författare
Katarina Larsson
Moderator

Kontaktperson

Tveka inte att höra av dig om några har frågor.

Konferenskoordinator

Monica Franc

Stockholm, 10 april 2024
9.00-16.30 | 4 350 kr ex moms
BOKA
Livesänd
Onlinekonferens, 10 april 2024
9.00-16.30 | 3 850 kr ex moms
BOKA
4+ erjudande

Går att boka med grupprabatt

Är ni 10 eller fler på arbetsplatsen som planerar fortbildning under kommande året? Använd vår grupprabatt!

Läs mer här >>