Leda kollegor i förskolan 2024

Leda systematiskt kvalitetsarbete som blir meningsfullt i vardagen

Temat för årets konferens är det systematiska kvalitetsarbetet. Du får fylla på med olika perspektiv, strategier och verktyg som hjälper dig att leda ett kvalitetsarbete som blir mer meningsfullt och utvecklande. Allt för att fortsätta utveckla en lärande kultur på din förskola.

STOCKHOLM 10 APRIL  |  ONLINE 10 APRIL 

Ur innehållet

 • Så blir det systematiska kvalitetsarbetet hanterbart och meningsfullt.
 • Skapa en stöttande organisation och strukturer för SKA arbetet.
 • Låt SKA arbetet sippra ner i praktiken och vardagen.
 • Vikten av visioner, ställningstaganden och en reflekterande kultur.
 • Värdera, utveckla och förändra dokumentationspraktiken för ett hållbart SKA arbete.

Möt Ellinor Bengtsson, Erika Wallin, Jan Håkansson, Jonna Bornemark och Karin Alnervik

Konferensens startfält är verkligen något du inte vill missa!

Vad sägs om Jonna Bornemark, filosofen som fått förskolor att förstå SKA arbete, omdöme och bedömning på helt nya sätt. Jan Håkansson som nästan är synonymt med systematiskt kvalitetsarbete. Den här dagen är de tillsammans med Karin Alnervik som med sin praktiknära forskning alltid lyfter det som är meningsfullt och som går att omsätta utan krusiduller. Men inte nog med det, konferensens viktiga del att få allt att sippra ner i vardagen leds av Erika Wallin, kommundoktorand och utvecklingsledare, tillsammans med Ellinor Bengtsson som är rektor i Nyköping. Under deras pass får du veta mer om hur du omsätter ett förbättringsarbete i vardagen

Konferensen ger dig kraft och riktning i din vardag

Hur, varför och vad är ständigt närvarande i förskolans kvalitetsarbete. Att veta vad som ska mätas, hur det ska värderas och framför allt hur det blir användbart kan upplevas som en utmaning på flera nivåer. Hur du leder ett kvalitetsarbete som gagnar barnen och gör skillnad i vardagen på din förskola är i fokus denna dag. Du får med dig fler perspektiv och verktyg för vad och hur SKA blir det stöd som underlättar för dig i ert förbättringsarbete.

Målgrupp

Förskollärare med särskilt ansvar, arbetslagsledare, förste förskollärare, utvecklingspedagoger, utvecklingsledare, biträdande rektor, rektor

Innehåll

08.15 Registrering

med kaffe, te och smörgås

09.00  Konferensen inleds

Moderator Katarina Larsson hälsar välkomna och inleder konferensen

09.15 Att leda kontinuerlig utveckling i förskolan – vad och hur i det systematiska kvalitetsarbetet

Jan Håkansson, professor i pedagogiskt arbete och författare

I föreläsningen fokuseras frågor om kvaliteter i förskolans utbildning och undervisning men också frågor kopplade till strategier och ledarskap i förskolans systematiska kvalitetsarbete. Vad innebär det att leda med fokus på barns lärande och undervisning?

 • Förutsättningar och strategier för ett välfungerande SKA i förskolan
 • Vikten av fokus på lärande och undervisning i förskolans kvalitetsarbete
 • Vilka kompetenser krävs för att leda det systematiska kvalitetsarbetet?
10.10 Fikapaus
10.30 Kvalitetsarbete och vikten av allt vi inte vet – ett mångfacetterat professionellt omdöme

Jonna Bornemark, professor i filosofi och författare

Om kvalitetsarbete reduceras till att checklistor med mätbara värden är rätt ifyllda har något viktigt gått förlorat. Det mätbara riskerar att ställa sig i vägen för praktisk och erfarenhetsbaserad kunskap. Jonna Bornemark visar hur vi kan utveckla ett mer mångfacetterat professionellt omdöme, där också subjektiv och situationsbaserad kunskap tas tillvara. I mötet med människor rör vi oss mellan det vi med säkerhet vet, och horisonter av ickevetande. Genom att ge utrymme för att pröva olika tankar och förhållningssätt kan vi skapa ett kollektivt professionellt omdöme.

 • Vad innebär kvalité?
 • En vidgad syn på kunskap
 • Att utveckla ett professionellt omdöme
12.00 Lunch
13.00 Reflektion

med moderator Katarina Larsson

13.10 Från skrift till handling – möjligheter och utmaningar i förskolans systematiska kvalitetsarbete

Erika Wallin, förskollärare, utvecklingsledare, fortbildare och författare

Utvecklingsarbete innebär en process som behöver ske i olika steg. Det systematiska kvalitetsarbetet kan bli en bra hjälp i denna process. Erika kommer dela med sig av framgångsfaktorer och utmaningar i förskolans systematiska kvalitetsarbete. Både utifrån sin roll som utvecklingsledare och forskare. Det är när det skriftliga och våra tankar leder till förändrade handlingar som utvecklingsarbetet blir synligt och meningsfullt. 

 • Vart skaver det, delar i förskolans systematiska kvalitetsarbete som det tåls att tänkas kring
 • Betydelsen av processer
 • Vad blir viktigt för att kunna utveckla tankar och handlingar
13.40 Systematiskt kvalitetsarbete i alla led – arbeta tillsammans i olika roller och med meningsfulla insatser

Ellinor Bengtsson, förskollärare, rektor och författare

För att få till ett systematiskt kvalitetsarbete i alla led behövs samarbete och dialog. Hur kan vi arbeta mot samma mål? Ellinor berättar om hur vi kan utveckla utbildning och undervisning tillsammans trots att vi har olika roller och ger exempel på hur kan det samarbetet se ut rent konkret. Hon resonerar kring hur delaktighet och inflytande i styrkedjan kan göra att alla kan ta ansvar och utvecklas samt om meningsfulla insatser ger bättre effekt.

 • Exempel på hur det kan se ut när vi arbetar mot samma mål
 • Vem gör vad i utvecklingsarbeten – SKA i styrkedjan utifrån olika roller
 • Lyckas tillsammans genom meningsskapande och tillit
14.10 Workshop – Ett meningsfullt utvecklingsarbete

Under workshopen får du arbeta aktivt tillsammans med likasinnade. Du får reflektera, problematisera och konkretisera vilka delar i det systematiska kvalitetsarbete som blir avgörande för ett meningsfullt utvecklingsarbete.

14.40 Fikapaus
15.10 Meningsskapande, användbart och förändrande – leda SKA- arbetet i praktiken

Karin Alnervik, lektor i pedagogik och författare

Karin Alnervik lyfter och tydliggör betydelsen av att förskolans SKA arbete behöver se olika ut och användas på olika sätt. I föreläsningen får du också exempel på hur du i din ledarroll kan känna tillit till att skapa det SKA-arbete som just din förskola behöver. Men även belysa din roll som betydelsebärare för utveckling av förskolans vardag. Det handlar om användbarhet och meningsfullhet samt strukturer som på olika sätt ger de små stegen och glädjen betydelse.

 • Att bygga ett SKA-arbete som gör dokumenterandet meningsfullt och användbart
 • Vikten av en organisation och struktur som stöttar ert SKA-arbete
 • Att vara betydelsebärare – vad innebär det?
16.20 Sammanfattning

med moderator Katarina Larsson

16.30 Konferensen avslutas

Föreläsare

Ellinor Bengtsson
Förskollärare, rektor och författare
Erika Wallin
Förskollärare, utvecklingsledare, fortbildare och författare
Jan Håkansson
Professor i pedagogiskt arbete och författare
Jonna Bornemark
Professor i filosofi och författare
Karin Alnervik
Lektor i pedagogik och författare
Katarina Larsson
Moderator

Kontaktperson

Tveka inte att höra av dig om några har frågor.

Konferenskoordinator

Monica Franc

Stockholm, 10 april 2024
9.00-16.30 | 4 450 kr ex moms
BOKA
Livesänd
ONLINE, 10 april 2024
9.00-16.30 | 3 950 kr ex moms
BOKA

Går att boka med grupprabatt

Är ni 10 eller fler på arbetsplatsen som planerar fortbildning under kommande året? Använd vår grupprabatt!

Läs mer här >>

Intressanta föreläsningar om utveckling och ledande ur olika perspektiv. Jag har fått många nya tankar från alla föreläsningar som jag kan använda mig av i mitt uppdrag.

– tidigare deltagare