Kundpanelen

Vill du vara med i Lärarfortbildnings kundpanel?

Äntligen får vi sjösätta vår nya kundpanel.
Och vi vill att du ska vara med. 

Målgrupp:
Lärare och rektorer i förskola och grundskola

Delta i vår kundpanel för bättre fortbildning

Vi på Lärarfortbildning vill höra dina åsikter och önskemål och förstå dina behov så att vi kan vara trygga med att vi är vårt bästa jag. Var med och påverka.

Panel Grundskola | Panel Förskola

Kontakta oss