Vi vet att många frågor fick stå åt sidan under pandemiåren och vi:et och lagkänslan tillhör en av dem. Men nu tycker förskolläraren, specialpedagogen, förskolechefen och hälsocoachen Camilla Valberg att det är dags att vi ser över vår arbetsmiljö för att minska slitaget på oss med onödig stress och konflikter. Ord som samspelskompetens och självledarskap är till för att omvandlas till handling. Och när vi får det att fungera så märks skillnaden i mötet med såväl barn som vårdnadshavare och kollegor.

Camilla Vahlberg, som är aktuell med boken Det hållbara arbetslaget - Samspel och självledarskap i förskolan, ger i sin bok konkreta redskap för att utveckla ett positivt samarbetsklimat.

Vi har bjudit in Camilla för att ställa ett par frågor om hur vi kan öka arbetsglädjen på jobbet genom att träna bl a på vår samspelskompetens.

Frågorna Camilla besvarar under webbinaret är:

  • Vad innebär självledararskap i förskolan?
  • Hur blir vårt arbetslag hållbart?
  • Hur kan vi utveckla vår samspelskompetens?

För att se den inspelade versionen av webbinaret så klicka här>>

Länk till de frågor som inte hann besvaras under webbinaret hittar du här>>

Camilla Vahlberg är föreläsare, författare och inspiratör kring samspelskompetens i förskolans arbetslag med fokus på kvalitet, hälsa och välmående. Hon har stor erfarenhet från förskolan, i roller som förskollärare, specialpedagog, förskolechef och hälsocoach.

Bokcirkel Det hållbara arbetslaget

Boken Det hållbara arbetslaget, av Camilla Vahlberg, är en bok som passar perfekt för att arbeta med i en bokcirkel.

Här handlar det om att få insikter och en samsyn kring hur vi agerar som medarbetare och som grupp. Hur agerar vi i stressade situationer? När uppstår konflikter? Och vilka spelregler har vi idag och vilka skulle vi vilja ha i morgon? Frågor vi behöver prata om tillsammans för att de ska göra någon skillnad.

Att starta en bokcirkel går både snabbt och lätt. Men som alltid så är en bra planering grunden till ett lyckat resultat. Läs mer om våra tips och ladda ner bokens reflektionsfrågor här>>