Det är i samtalet det händer – om barns språkutveckling i förskolan

Miniföreläsning & reflektionsövning

Vill ni bli ännu bättre på att främja barnens språkutveckling? Språket utvecklas i sociala sammanhang, i kommunikation och relation till andra. Samtal är därför ett av de viktigaste verktygen för att främja barns språkutveckling. Här visar vi hur!

I den här filmen får du lyssna till Kristina Lundmark, specialpedagog med spetskompetens inom språkutveckling. Hon beskriver hur ni med ett medvetet förhållningssätt kan stärka samtalskulturen på er förskola, hur ni blir samtalsförebilder och hur miljön kan användas för att bjuda in till samtal.

Börja idag! – övning för reflektion och diskussion

Till filmen har vi tagit fram ett par reflektionsfrågor för er att samtala kring. Syftet är att ge er en gemensambild av er samtalskultur idag och om det är något ni behöver förändra. Övningen lämpar sig väl som en del av en studiedag, APT eller arbetslagsmöte. Filmen är ca 8 minuter lång och ni avgör själva hur lång tid ni avsätter för diskussion.

 

(nedladdningen startar automatiskt)

Vi ska se alla samtal i förskolan som ett potentiellt språklärande samtal. Vardagssamtalet är det viktigaste verktyget för språkinlärning.

Vår processutbildning Språkstöd i förskolan hjälper er att utveckla ert språkutvecklande arbete på vetenskaplig grund. Läs mer här!

 

Kristina Lundmark, förskollärare, specialpedagog och utvecklingsledare

Kristina har lång erfarenhet av att handleda, kompetensutveckla och stödja pedagoger i förskolan. Hon har spetskompetens inom språk, kommunikation och litteracitet och hennes drivkraft i arbetet är att ge alla barn förutsättningar till språk och deltagande i det demokratiska samhället. Hon är utbildad språk-, läs- och skrivutvecklare för förskolan och har tidigare handlett inom Läslyftet.

 

Läs om vikten av en medvetet språkutvecklande undervisning i förskolan – och hur det blir en kvalitetsfaktor!

 

Kontakta fortbildningsrådgivare för att stärka förskolans samtalskultur!

evert.norberg@lararfortbildning.se

070-850 48 03

 

Kristina Lundmark
förskollärare, specialpedagog och utvecklingsledare

(nedladdningen startar automatiskt)