Anette Jahnke lyfter några frågor att reflektera kring som förstelärare.

 

Var finner jag kunskap för att undervisa – uppåt, nedåt eller sidledes?

Som förstelärare har du en superviktig roll i skolan

För att våra elever i våra klassrum ska få goda förutsättningar för utveckling och lärande behöver undervisningen vila på fyra kunskapskällor:

  1. personligt yrkeskunnande
  2. praxis
  3. dokumenterat utvecklingsarbete 
  4. forskningsresultat

Frågor att reflektera kring som förstelärare

Vilka kunskapskällor

  • vore intressanta för mig och mitt kollegium att ösa mer ur?
  • borde jag och kollegiet ösa mindre ur?
  • borde vi i kollegiet fylla på?
  • borde vi sluta fylla på?

Svämmar det över någonstans?

Anette Jahnke

Anette Jahnke är lektor i pedagogik, projektledare och författare.

På Förstelärarnas rikskonferens kommer hon att ge konkreta exempel på hur vi lärare kan ”ösa” ur och använda olika källor, men också vikten av att fylla på eller välja bort källor för att på bästa sätt driva utvecklingsarbete i just vår verksamhet.

Läs mer om Förstelärarnas rikskonferens här