Lära och leva i osäkra tider

Vilken roll har skolan i en kris eller krig och hur påverkas skolan av höjd beredskap?
En unik utbildningssatsning om totalförsvarskunskap för skolan. 
Utbildningen är genomförd.
Sidan med den inspelade utbildningen och extramaterial från myndigheterna hittar du under portalen Kunskap och Inspiration här på vår webbplats.

Hur kan du arbeta med totalförsvarskunskap för skolan i din undervisning?

Vad behöver du tänka på och var kan du hitta information?

Omvärldsläget har förändrats. Skolan är en samhällsviktig verksamhet och det är viktigt, att den så lång som möjligt, pågår vid olika typer av kriser. Många elever känner en oro och vet inte hur de ska agera och reagera i krävande eller osäkra situationer. Skolverket har blivit beredskapsmyndighet, d.v.s. en myndighet vars verksamhet har stor betydelse för totalförsvaret.

Tillsammans med Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Myndigheten psykologiskt försvar och Skolverket anordnar Lärarfortbildning en kostnadsfri digital utbildning i totalförsvarskunskap om 2 timmar.

Du får under utbildningen en samlad bild av hur du kan arbeta med totalförsvarskunskap i din undervisning. Du får insikter i hur du kan bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga krissituationer och hur du kan bidra till att bygga samhällets övergripande förmåga att hantera höjd beredskap och klara svåra påfrestningar. Du får lotsning i vad skolan har för uppdrag om det värsta skulle hända, d.v.s. en allvarlig kris eller ett krig.

De centrala frågorna som den här inledande digitala utbildningen besvarar är: 

  • Vad innebär höjd beredskap för oss som arbetar i skolan?
  • Att undervisa om totalförsvar och beredskap – hur, vad och varför?
  • Koppla temat till styrdokument, undervisning och bedömning
  • Öka skolans och samhällets motståndskraft genom att ge kunskap och trygghet

Utbildningen innehåller panelsamtal, föreläsningar och ett resonemang utifrån ett scenario. Du kommer också få tillgång till konkret material att arbeta vidare med på din skola och i ditt klassrum.

Utbildningsinsatsen ska ses som ett led i att öka skolans och samhällets motståndskraft. Myndigheterna ger dig en gemensam riktning och tydliggör ditt ansvar och mandat samt vilket stöd de kan ge dig. Utbildningen är också ett stöd för skolväsendet kopplat till Skolverkets uppdrag som beredskapsmyndighet.

Föreläsare:

Skolverket

Maria Elmér,
undervisningsråd

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Anna Teljfors
handläggare

Försvarsmakten

Robert Trupp,
major och samordnare totalförsvarsupplysning 


Magnus Karnefors,
fd rektor, legitimerad lärare, projektägare kunskapslyft totalförsvar 

Myndigheten för psykologiskt försvar

Sara Carlstein,
utredare mot unga och civilsamhälle


Yara Tag-Eldeen,
utredare mot unga och civilsamhälle

 

En kostnadsfri utbildning för:

Lärare i grundskolans 7-9 och gymnasieskolan, skolledare eller skolchef. 

Webbinar, 2023-01-23
15.15-17.15 | 0 kr

Livesändningen är genomförd. Vi hänvisar till den inspelade versionen.

Din bok har lagts till i varukorgen

Tillsammans med Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Myndigheten för psykologiskt försvar och Skolverket bjuder vi nu in till ett första steg i en viktig utbildningssatsning om totalförsvarsuppdraget. Det handlar om en digital utbildning där du får övergripande information för att kunna bidra till att öka skolans och samhällets motståndskraft i osäkra tider.

Moderator

Anna Klockar är lärare och fortbildare, och har det senaste året arbetat med Försvarsmaktens utbildning om totalförsvarskunskap för lärare och elever. I fortbildningen kring detta tema arbetar Anna nära myndigheterna för samverkan kring satsningen.

Dela med dina kollegor!