Intervju med Anna Lund

Rektor på Karlbergs förskolor i Stockholm

Anna Lund, rektor på Karlbergs förskolor i Stockholm

Du har under alla dina år i förskolan brunnit för en likvärdig utbildning av högkvalitet, vilka är de viktigaste parametrar i strävan mot det?
Att bygga en lärande & tydlig organisation, att pedagoger och ledare lyfter blicken och tänker helhet över förskolan och enheten. Att fokusera på vad barnen har rätt till på förskolan och utgå från det.

Vad kännetecknar en förskola av högkvalitet enligt dig?
En rik, tillåtande och utforskande lärmiljö, pedagoger som vänder blicken mot sig själva för att utveckla utbildning & undervisning, att planering, uppföljning, reflektion, analys är en viktig del i organisationen & gemensamma pedagogiska ställningstaganden

Gemensam planering och reflektion är något du organiserat för att skapa utrymme för på dina förskolor. Hur har ni gjort och vilka effekter ser du av det?
Vi har valt att se tiden som barnens tid och vågat lyfta bort den från en enskild medarbetare till att tillhöra arbetslaget under ledning av förskollärare. Vi har skapat en organisation där förskollärare tillsammans ansvarar för undervisningens alla delar i vardagen – oavsett vilken avdelning de arbetar på. Effekten är likvärdigheten ökat liksom kvalitén på undervisningen, att förskollärare inte känner sig ensamt ansvarig för sin avdelning, nyexaminerade får naturligt stöd i vardagen och genom samplanering tillåts förskollärare att fokusera på vissa målområden och fördjupa sitt arbete framför att ytligt arbeta med alla målområden.

Att få med sig alla i personalen i gemensamma ställningstaganden kan inte alltid vara lätt, hur gör du för att lyckas?
Arbetet måste börja med att gruppen arbetar fram ställningstagandena. Allas röster är lika viktiga. Ramarna behöver också vara tydlig från början från rektor. Låt inte medarbetarna börja med ett blankt blad. Ramen är inte hur bred och hög som helst. Rektor behöver formulera sin pedagogiska vision som ledare – vilken förskola vill du driva och varför. Var tydlig med dina förväntningar som ledare. Detta behöver sedan prägla de gemensamma ställningstagandena som medarbetarna arbetar fram tillsammans med rektor. I arbetet med ställningstaganden behöver var och en lyfta fram sin egen ryggsäck och fundera över varför man tänker som man gör. Det är viktigt också att sätta praktiska exempel i relation till det ni resonerar över för att nå en samsyn. Det är alltid lättare att prata om hur man lever efter ställningstaganden än att praktiskt arbeta efter dom. Genom exempel från vardagen blir dialogen vardagsnära och fokuserad på arbetsgruppen. Tänk om att aldrig använda ord som “man” & “nån” utan istället “jag” “du” “vi”.

Till inspirationsföreläsningen >>