Intervjuer och inspirerande filmtips

Här kan du ta del av intervjuer med två av våra föreläsare, Elvira Ashby leg. logoped och Fatemeh Sadat Seyedi förskollärare och biträdande rektor. 
Titta även på filmerna som ger er smakprov från två av föreläsningarna på konferensen.

Fatemeh Sadat Seyedi, förskollärare och biträdande rektor

Fatemeh Sadat Seyedi

Vad är det viktigaste att tänka på när man som pedagog möter flerspråkiga barn?
Först och främst måste vi se flerspråkighet som en tillgång och ta vara på vad barnen har med sig i sin ”ryggsäck” hemifrån. Vi behöver vara nyfikna på barnens hemkultur och skapa goda relationer med vårdnadshavare. Och kanske viktigast av allt, använda ett språkutvecklande arbetssätt i alla olika moment under dagarna och ta vara på alla de stunder som uppkommer.

Har du några konkreta tips för att skapa en flerspråkiglärmiljö där kulturer möts?
Använd inspirationsbilder från olika delar av världen där ni visar t.ex. olika kulturer och klimat. Erbjud ordlistor och litteratur med olika språk, även olika skriftspråk. Var noga vid val av material så att det inte bara representerar en grupp eller en kultur. Låt dokumentationen vara tillgänglig i miljön där ni synliggör barns populärkultur, hemkultur och även andra kulturer runt om i världen.

Vad tycker du är viktigt att barnen får möjlighet att möta i förskolan?
Det är viktigt med undervisande sammanhang där man väcker intresse och skapar erfarenhet inom olika läroplansområden hos barnen. Vi uppmuntrar självklart det barnen själva väljer och visar intresse för, men vi behöver också se till att väcka barns intresse för det de inte känner till.

Till konferensprogrammet >>

Elvira Ashby, leg. logoped

Elvira Ashby

Varför är det viktigt att arbeta med tidig språkutveckling i förskolan?
För att språket är så viktigt! Ett starkt språk gör det lättare i skolan sedan, och livet i stort, och vi i förskolan kan göra så stor skillnad! 

Vad behöver en förskolepedagog som arbetar med de yngsta barnen särskilt tänka på – utifrån ditt perspektiv?
Att ta alla tillfällen i akt för att stötta språkutvecklingen. Dra in barnen i dialoger och var lyhörd för alla deras sätt att kommunicera, som kroppsspråk, gester och ljud också. 

Vad hoppas du att de som lyssnar på dig ska få med sig från din föreläsning?
Inspiration och konkreta strategier för hur de kan bygga språk med de yngsta - i språklek, bokläsning och i vardagen i stort! 

Till konferensprogrammet >>

Filmtips!

Smakprov från föreläsningen Språkutvecklande måltider där alla får möjlighet att uttrycka sig 

Filmtips!

Smakprov från föreläsningen Släpp in barnen i sagan och lyft högläsningen till nästa nivå