Så går impelementeringen av LGR22

I Helsingborgs stad har grundskolans tusen lärare regelbundet träffats i ämnesgrupper för att arbeta med de reviderade styrdokumenten och utveckla sin bedömarskicklighet. Läs intervjun med Eva Svensson nedan.

          

Eva Svensson, samordnare

Att samtliga skolor går igenom samma process är en stor vinst för alla delar av skolsystemet, menar Eva Svensson, samordnare för projektet. Nu är förberedelsearbetet klart och läsåret har startat.

 

Hur är läget ute i skolorna?
— Utifrån utvärderingen av det arbete som blev klart till sommarlovet så tror jag att skolorna är väl förberedda. Alla stadens lärare har varit engagerade i ämnesgrupper och lärt sig en metodik och ett sätt att samtala för ett kollegialt lärande. Nu fortsätter skolenheterna att applicera detta vidare i alla andra ämnen. Det kommer förstås göras på olika sätt, en skola är inte lik en annan.

Ämnesgrupper
Ämnesgrupperna består av lärare från olika skolor och olika stadier. Från centralt håll gavs en agenda som bestämde när grupperna skulle träffas, hur länge och på vilken plats.
— Vi har en lärandeplattform i staden där allt implementeringsarbete har sin utgångspunkt. Här finns allt material till ämnesträffarna, agenda, konkreta frågeställningar, ja, allt som behövs. Vi har byggt upp en kurs per ämne, i huvudsak utifrån Skolverkets material. 

Förberedelse
Varje lärare har förberett sig inför träffarna genom att läsa texter, göra reflektioner och liknande, som man därefter tar med sig in i samtalet. Sedan har lärarna gemensamt bestämt att till exempel prova någonting i sina undervisningsgruppen, för att ta med sig till nästa träff.
— Det kunde vara att välja en eller två förmågor från ämnets syftestext. Var och en konkretiserade och förankrade detta i just sin elevgrupp. Sen diskuterade man i ämnesgruppen hur det gick, vad man såg som bra och mindre bra och hur man kan göra vidare. 

Fördelen med kollegialt lärande
Att arbeta systematiskt med kollegialt lärande är en framgångsfaktor. Vad har lärarna sett som främsta fördelen med arbetssättet och vad tar de med sig in i vidare arbete?
— Framförallt pekar man på det kollegiala utbytet med lärare från olika stadier och skolor. På så sätt får man höra och se saker som man inte sett om man bara varit på sin egen skola. Ett sådant samarbete gör att likvärdigheten ökar. Det andra som lärarna tryckte på som den stora behållningen var när alla var förberedda inför träffarna. Det gjorde att de fick med sig erfarenheter som var värdefulla och gav tyngd och djup i diskussionerna. Det blir ett sätt att tänka, en bra bas för att kunna jobba vidare med fokus på likvärdighet.

För arbeta vidare med skolutveckling och lärarfortbildning på bred front kommer man göra i Helsingborg. Vill du veta mera och bli inspirerad att jobba på liknande sätt? Då kan du se fram emot en intressant programpunkt i konferensen. 

Läs mer om konferensen Lgr22 här

 

 

 

 

<< Tillbaka till föregående sida

Se hela utbudet kopplat till Lgr22