Möt våra skolutvecklare

Lär känna våra skolutvecklare och se hur de resonerar runt utvecklingsprocesser och det systematiska kvalitetsarbetet.Lars Gustavsson

Lars Gustafsson

Vad betyder begreppet skolutveckling för dig?
För mig handlar det om att få till en riktig förflyttning av tankesätt och arbetssätt. Man måste lämna de tjusiga dokumenten därhän och behålla fokus på att det här handlar om att vi tillsammans ska skapa en skola där eleverna ska må bra och där de når målen.
Läs mer
Susanne Weiner Ahlström

Susanne Weiner Ahlström

Vad betyder begreppet skolutveckling för dig?
För mig handlar det om en utvecklingsresa som vi gör tillsammans. Den börjar i en gemensam förståelse av hur det faktiskt ser ut och mynnar ut i en plan på de aktiviteter som måste göras. Det är en cirkel utan slut. Men det viktigaste är att förstå att skolutvecklingen måste komma inifrån och att den måste göras tillsammans.
Läs mer

Katarina Larsson

Katarina Larsson

Vad betyder begreppet skolutveckling för dig?
Skolutveckling är att vara i en rörelse från det omedvetna till det medvetna. ”Vår” förskola är ju i mångt och mycket vi som arbetar där och det är vi individer som ska utvecklas och utveckla. Vi gör ju massa spännande saker hela tiden men det är i det medvetna som utveckling sker. 
Läs mer