Välkommen till våra ledarskapskonferenser för rektorer, förstelärare och alla andra som driver pedagogisk utveckling i skola och förskola. 

När vi väljer ut ämnen, frågor och föreläsare till våra konferenser så sätter vi nyttan för målgruppen absolut högst. Det är viktigt för oss att du som deltar får metoder och verktyg som fungerar i praktiken. Konferenser ska ge ny kunskap, energi och dessutom ska det vara roligt att utvecklas. 


Välkommen till våra konferenser för lärare och skolledare.


Förste förskollärare, pedagogistor, pedagogiska utvecklare, pedagogiska handledare m fl

Leda kollegor i förskolan

Mötesplatsen för dig som har ett pedagogisk utvecklingsansvar i förskolan
Drivna och engagerade förskollärare får olika spännande uppdrag med olika namn i landets kommuner och förskolor. Försteförskollärare, pedagogistor, pedagogiska utvecklare eller pedagogiska handledare vägleder och inspirerar kollegor varje dag utan att vara formella chefer. Här är konferensen för dig som driver pedagogisk utveckling i förskolan.
Digital konferens | Konferenspaket Digital

Förstelärare

Förstelärarnas rikskonferens SPECIAL

Årets viktigaste mötesplats för alla förstelärare i skolan
Den årliga mötesplatsen för förstelärare där du får viktig påfyllning av kunskap, verktyg och handlingskraft i relation till olika teman som direkt knyter an till förstelärarens specifika uppdrag.
Digital konferens