Välkommen till våra ledarskapskonferenser för rektorer, förstelärare och alla andra som driver pedagogisk utveckling i skola och förskola. 

När vi väljer ut ämnen, frågor och föreläsare till våra konferenser så sätter vi nyttan för målgruppen absolut högst. Det är viktigt för oss att du som deltar får metoder och verktyg som fungerar i praktiken. Konferenser ska ge ny kunskap, energi och dessutom ska det vara roligt att utvecklas. 


Välkommen till våra konferenser för lärare och skolledare. 


Förste förskollärare, pedagogistor, pedagogiska utvecklare, pedagogiska handledare m fl

Leda kollegor i förskolan

Mötesplatsen för dig som har ett pedagogisk utvecklingsansvar i förskolan

Vi ser fram emot nästa års konferens den 4 maj 2021. Programmet presenteras här inom kort.


Förstelärare

Förstelärarnas rikskonferens

Årets viktigaste mötesplats för alla förstelärare i skolan
Nästa konferens äger rum den 23 april 2021. Programmet presenteras inom kort.