Lärarfortbildning ABs styrelse

Lärarfortbildning AB ägs av Sveriges Lärare till 100%, men har en självständig ställning. 

Organisationsnummer 55 63 40-0026

Lärarfortbildning ABs styrelse:

Ann-Charlotte Eriksson, Ledarinstitutet (ordförande)
Lena Durfors, kanslichef på Sveriges Lärare

Sara Svanlund, 2:e vice ordförande Sveriges Lärare
Robert Fahlgren, 2:e vice ordförande Sveriges Lärare

 

Sveriges Lärare är Sveriges största lärarorganisation. Ett fackligt professionsförbund med över 230 000 medlemmar. Sveriges Lärare organiserar lärare, förskollärare, fritidspedagoger, grundskollärare, gymnasielärare, högskolelärare, studie- och yrkesvägledare och skolledare m fl.