Lärarfortbildning ABs styrelse

Lärarfortbildning AB ägs av Lärarförbundet till 100%, men har en självständig ställning. 

Organisationsnummer 55 63 40-0026

Lärarfortbildning ABs styrelse:

Ann-Charlotte Eriksson (ordförande)
Lena Durfors, kanslichef på Lärarförbundet
Robert Fahlgren, Lärarförbundet
Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation. Ett fackligt professionsförbund med över 230 000 medlemmar. Lärarförbundet organiserar lärare, förskollärare, fritidspedagoger, grundskollärare, gymnasielärare, högskolelärare, studie- och yrkesvägledare och skolledare m fl.

Dela med dina kollegor!