Vi på Lärarfortbildning AB

Här är alla vi på Lärarfortbildning AB. Klicka gärna på den person du vill veta mer om.

Vi på kontoret

Ann Spaak
VD
Anna Boman
Marknadskoordinator
Anna-Karin Lindberg
Marknadschef
Cecilia Blanckert
Produktansvarig Uppdrag
Evert Norberg Karkulahti
Fortbildningsrådgivare
Jonas Gille
Fortbildningsrådgivare
Katarina Larsson
Kvalitetsansvarig förskola
Lena Rosada
Konferenskoordinator och projektledare
Marie Adle
Produktansvarig Kurs
Marie Löthman
Marknadskoordinator
Michael Karlsson
Projektledare för konferens
Monica Franc
Konferenskoordinator
Susanne Weiner Ahlström
Konsultchef
Ylva Thorell
Administrativ chef
Åsa Källsten
Administratör och it-samordnare

Fortbildare förskola

Alicia Eriksson
Fortbildare
Annica Persson
Fortbildare
Carina Brage
Fortbildare
Carina Ryberg
Fortbildare
Erika Wallin
Fortbildare
Jeanette Israelsson
Fortbildare
Josefine Rejler
Fortbildare
Katarina Larsson
Fortbildare
Lars Gustafsson
Fortbildare
Maria Johansson
Fortbildare
Matilda Kruuna
Fortbildare
Pernilla Unevik
Fortbildare
Sara Krokström
Fortbildare
Susanne Benckert
Fortbildare

Fortbildare förskoleklass

Alicia Eriksson
Fortbildare
Annica Kjell
Fortbildare
Annika Andréasson
Fortbildare
Camilla Valfridsson
Fortbildare
Carina Brage
Fortbildare
Josefine Rejler
Fortbildare

Fortbildare fritidshem

Annica Persson
Fortbildare
Carina Brage
Fortbildare
Jarko Tuisku
Fortbildare
Jonas Wallman
Fortbildare
Linnea Malmsten
Fortbildare
Magnus Arvidsson
Fortbildare
Pernilla Unevik
Fortbildare
Stina Hedlund
Fortbildare
Susanne Weiner Ahlström
Fortbildare
Veronica Gustafsson
Fortbildare

Fortbildare grundskola

Agneta Stolpe
Fortbildare
Annica Gärdin
Fortbildare
Annica Kjell
Fortbildare
Camilla Valfridsson
Fortbildare
Fredrik Berg
Fortbildare
Helena Larsson
Fortbildare
Jenny Jakobsson Lundin
Fortbildare
Jesper Ersgård
Fortbildare
Jonas Monsén
Fortbildare
Josefine Rejler
Fortbildare
Lars Gustafsson
Fortbildare
Lina Rahm
Fortbildare
Linda Hallberg
Fortbildare
Linnea Malmsten
Fortbildare
Margareta Schröder
Fortbildare
Susanne Weiner Ahlström
Fortbildare
Sven Strömblad
Fortbildare
Tobias Karlsson
Fortbildare
Tuija Lehtinen
Fortbildare
Veronica Gustafsson
Fortbildare

Fortbildare särskola

Jonas Monsén
Fortbildare
Jonny Wåger
Fortbildare
Marie Nilsson Nordfors
Fortbildare
Susanne Weiner Ahlström
Fortbildare
Sven Strömblad
Fortbildare

Fortbildare gymnasieskola

Helena Larsson
Fortbildare
Jesper Ersgård
Fortbildare
Tobias Karlsson
Fortbildare

Fortbildare vux och sfi

Ivana Eklund
Fortbildare