Vi på Lärarfortbildning AB

Här är alla vi på Lärarfortbildning AB. Klicka gärna på den person du vill veta mer om.

Vi på kontoret

Ann Spaak
VD
Anna Boman
Marknadskoordinator
Anna-Karin Lindberg
Marknadschef
Carina Svensson
Fortbildningsrådgivare
Carina Ulvegren
Produktansvarig Konferens
Cecilia Blanckert
Produktansvarig Uppdrag
Elisabeth Laxton
Administratör
Evert Norberg Karkulahti
Fortbildningsrådgivare
Jonas Gille
Fortbildningsrådgivare
Marie Adle
Produktansvarig Kurs
Marie Löthman
Marknadskoordinator
Mattias Olsson
Administratör
Michael Karlsson
Projektledare för konferens
Monica Franc
Konferenskoordinator
Susanne Weiner Ahlström
Konsultchef
Tim Olsson
Marknadskoordinator
Ylva Thorell
HR och ekonomiansvarig
Åsa Källsten
Administrativ chef

Fortbildare förskola

Alicia Eriksson
Fortbildare
Erika Wallin
Fortbildare
Josefine Rejler
Fortbildare
Katarina Divander
Fortbildare
Katarina Larsson
Fortbildare
Kristina Mansfeldt
Fortbildare
Lars Gustafsson
Fortbildare
Lena Edlund
Fortbildare
Sara Krokström
Fortbildare
Susanne Benckert
Fortbildare

Fortbildare förskoleklass

Agneta Stolpe
Fortbildare
Alicia Eriksson
Fortbildare
Annica Kjell
Fortbildare
Annika Andréasson
Fortbildare
Camilla Valfridsson
Fortbildare
Josefine Rejler
Fortbildare
Katarina Divander
Fortbildare
Lena Edlund
Fortbildare
Lina Rahm
Fortbildare
Myrthel Hermansson
Fortbildare
Susanne Weiner Ahlström
Fortbildare

Fortbildare fritidshem

Agneta Stolpe
Fortbildare
Henning Westius
Fortbildare
Jarko Tuisku
Fortbildare
Magnus Arvidsson
Fortbildare
Myrthel Hermansson
Fortbildare
Susanne Weiner Ahlström
Fortbildare
Åsa Anevik
Fortbildare

Fortbildare grundskola

Alicia Eriksson
Fortbildare
Annica Kjell
Fortbildare
Camilla Valfridsson
Fortbildare
Helena Larsson
Fortbildare
Jenny Jakobsson Lundin
Fortbildare
Jesper Ersgård
Fortbildare
Josefine Rejler
Fortbildare
Katarina Divander
Fortbildare
Lars Gustafsson
Fortbildare
Lina Rahm
Fortbildare
Magnus Arvidsson
Fortbildare
Myrthel Hermansson
Fortbildare
Per-Johan Alnehill
Fortbildare
Susanne Weiner Ahlström
Fortbildare
Sven Strömblad
Fortbildare
Tobias Karlsson
Fortbildare
Tuija Lehtinen
Fortbildare

Fortbildare särskola

Jonny Wåger
Fortbildare
Marie Nilsson Nordfors
Fortbildare
Susanne Weiner Ahlström
Fortbildare
Sven Strömblad
Fortbildare

Fortbildare gymnasieskola

Fredrik Berg
Fortbildare
Helena Larsson
Fortbildare
Jesper Ersgård
Fortbildare
Lars Gustafsson
Fortbildare
Tobias Karlsson
Fortbildare
Sven Strömblad
Fortbildare

Fortbildare vux och sfi

Ivana Eklund
Fortbildare
Jesper Ersgård
Fortbildare
Margareta Schröder
Fortbildare
Sofia Eriksson
Fortbildare
Tiia Ojala
Fortbildare
Tobias Karlsson
Fortbildare