Vi på Lärarfortbildning AB

Här är alla vi på Lärarfortbildning AB. Klicka gärna på den person du vill veta mer om.

Vi på kontoret

Ann Spaak
VD
Anna Boman
Marknadskoordinator
Anna-Karin Lindberg
Marknadschef
Carina Svensson
Fortbildningsrådgivare
Carina Ulvegren
Produktansvarig Konferens
Cecilia Blanckert
Produktansvarig Uppdrag
Elisabeth Laxton
Administratör
Evert Norberg Karkulahti
Fortbildningsrådgivare
Marie Adle
Produktansvarig Kurs
Marie Löthman
Marknadskoordinator
Michael Karlsson
Projektledare för konferens
Monica Franc
Konferenskoordinator
Susanne Weiner Ahlström
Konsultchef
Tim Olsson
Marknadskoordinator
Viggo Lindgren
Administratör och IT samordnare
Ylva Thorell
HR och ekonomiansvarig
Åsa Källsten
Administrativ chef

Utbildare förskola

Agneta Stolpe
Utbildare
Alicia Eriksson
Utbildare
Erika Wallin
Utbildare
Gunilla Carlsson Kendall
Utbildare
Jenny Jakobsson Lundin
Utbildare
Josefine Rejler
Utbildare
Katarina Divander
Utbildare
Katarina Larsson
Utbildare
Kristina Mansfeldt
Utbildare
Lars Gustafsson
Utbildare
Lena Edlund
Utbildare
Susanne Benckert
Utbildare

Utbildare förskoleklass

Alicia Eriksson
Utbildare
Annica Kjell
Utbildare
Annika Andréasson
Utbildare
Camilla Valfridsson
Utbildare
Josefine Rejler
Utbildare
Katarina Divander
Utbildare
Lena Edlund
Utbildare
Lina Rahm
Utbildare
Myrthel Hermansson
Utbildare
Susanne Weiner Ahlström
Utbildare

Utbildare fritidshem

Agneta Stolpe
Utbildare
Gunilla Carlsson Kendall
Utbildare
Henning Westius
Utbildare
Jarko Tuisku
Utbildare
Magnus Arvidsson
Utbildare
Margareta Schröder
Utbildare
Myrthel Hermansson
Utbildare
Susanne Weiner Ahlström
Utbildare
Åsa Anevik
Utbildare

Utbildare grundskola

Agneta Stolpe
Utbildare
Alicia Eriksson
Utbildare
Annica Gärdin
Utbildare
Annica Kjell
Utbildare
Camilla Valfridsson
Utbildare
Fredrik Berg
Utbildare
Gunilla Carlsson Kendall
Utbildare
Helena Larsson
Utbildare
Jenny Jakobsson Lundin
Utbildare
Jesper Ersgård
Utbildare
Josefine Rejler
Utbildare
Katarina Divander
Utbildare
Lars Gustafsson
Utbildare
Lina Rahm
Utbildare
Magnus Arvidsson
Utbildare
Margareta Schröder
Utbildare
Myrthel Hermansson
Utbildare
Per-Johan Alnehill
Utbildare
Susanne Lindberg Åkerberg
Utbildare
Susanne Weiner Ahlström
Utbildare
Sven Strömblad
Utbildare
Tobias Karlsson
Utbildare
Tuija Lehtinen
Utbildare

Utbildare särskola

Jenny Jakobsson Lundin
Utbildare
Jesper Ersgård
Utbildare
Jonny Wåger
Utbildare
Lena Wermelin
Utbildare
Marie Nilsson Nordfors
Utbildare
Susanne Weiner Ahlström
Utbildare
Sven Strömblad
Utbildare
Therese Lindahl
Utbildare

Utbildare gymnasieskola

Agneta Stolpe
Utbildare
Annica Gärdin
Utbildare
Fredrik Berg
Utbildare
Helena Larsson
Utbildare
Jesper Ersgård
Utbildare
Katarina Divander
Utbildare
Lars Gustafsson
Utbildare
Margareta Schröder
Utbildare
Myrthel Hermansson
Utbildare
Per-Johan Alnehill
Utbildare
Susanne Weiner Ahlström
Utbildare
Tobias Karlsson
Utbildare

Utbildare vux och sfi

Ivana Eklund
Utbildare
Jesper Ersgård
Utbildare
Margareta Schröder
Utbildare
Sofia Eriksson
Utbildare
Tiia Ojala
Utbildare
Tobias Karlsson
Utbildare