Vägledarkalendariet 2022

17 mars 2022

Vägledarkalendariet består av fyra konferenser per år med toppaktuella konferensprogram för studie och yrkesvägledare. Här blandas nyheter, fördjupning och tid för reflektion över hur förändringar påverkar vårt arbete som SYV.

För att boka abonnemanget som ger dig tillgång till de fyra konferenserna så klickar du här>>

Vägledarkalendariets konferenser ingår i abonnemanget, men går även att boka separat.

Vassa verktyg för god vägledning

Vilka verktyg kan användas för en god studie- och yrkesvägledning och hur kan framtidens verktyg komma att se ut?

Vi startar 2022 med att orientera oss i utbudet av nya verktyg, material och arbetsmetoder för SYV för att få goda exempel på hur vi kan utveckla vårt arbete med dessa som stöd. När du deltar på konferensen så kommer du också att bli uppdaterad på material som kan användas i undervisning inom uppdraget Studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar (inom olika både skolformer och för olika åldrar).

Vi kommer också att blicka framåt. Vad sägs om digitala världar i 3D-format? Låt oss glänta på en dörr som möjliggör helt andra upplevelser av t ex olika miljöer, än traditionell information. Kanske är det via VR-glasögon vi kommer kunna erbjuda olika sorters arbetsplats- och studiebesök framöver?

Varmt välkommen!

Frågorna vi söker svaren på:

  • Hur kan digitala verktyg förbättra kvalitén inom vägledning och dess processer?
  • Hur kan webplattformar med metodbanker och övningsuppgifter och viktiga informationsbitar som rör yrken och framtid, förenkla skolans studie- och yrkesvägledning både i vid och snäv bemärkelse?
  • Hur kan ett experimentellt förhållningssätt utveckla studie- och yrkesvägledning med hjälp av digitala verktyg?
  • Hur kan omvärldsbevakning genom VR, AR, projektionsteknik och 360-film kan höja kvalitén på framtidens yrkesvägledning?
  • Vad är skolans och olika aktörers ansvar och möjligheter gällande ”hemmasittare” och vägledarnas roll?

Målgrupp

Studie- och yrkesvägledare

Innehåll

8.30 Incheckning öppnar - på plats eller via länk
09.00 Jenny Ivarsson, programansvarig, hälsar välkomna
09.05 Hur kan digitala kortlekar förbättra kvalitén inom vägledning?

Börje Lindqvist Luleå Kommun, Agneta Andersson Karlshamns Kommun och Lars Hugsén Norrtälje Kommun, samordnare för Framtidskortet

10.05 Paus
10.15 Elever som sitter hemma - olika aktörers ansvar, möjligheter och vägledarens roll.

Staffan Olsson föreläsare och författare, tidigare lärarutbildare och expert på elevhalsan.se

10.55 Kort paus
11.00 Hur kan ett experimentellt förhållningssätt till digitala stöd utveckla studie- och yrkesvägledning?

Volkan Serengil, studie- och yrkesvägledare vid en grundskola (4 – 9 ) i södra Stockholm

11.45 Årets vägledare

Frida Klar, studie- och yrkesvägledare vid grundskolan i Strängnäs 

12.10 Yrkesdiskussion kring webbaserade verktyg som stöd i syvs yrkesuppdrag
12.30 Paus för lunch
13.45 Omvärldsbevakning, relevant information och undervisning mot yrken - hur kan dessa bitar förenkla vår vägledning?

Frida Holmgren och Matilda Nilsson från Syvonlinend.

14.20 Paus
14.40 Minecraft som ett pedagogiskt verktyg.

Omvärldsbevakning genom VR, AR, projektionsteknik och 360-film, kan det bli en självklarhet för framtidens studie- och yrkesvägledning?

Viktor Lindbäck, verksamhetsutvecklare vid Riksantikvarieämbetet.

15.35 Slutord- och en summering av dagen
15.45 Konferensen avslutas

Agneta Andersson
Frida Holmgren
Lars Hugsén
Frida Klar
Viktor Lindbäck
Börje Lindqvist
Matilda Nilsson
Staffan Olsson
Volkan Serengil

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Projektledare/koordinator

Monica Franc

En av de bästa

På Vägledarkalendariet kan du alltid välja att delta digitalt om du inte har möjlighet att komma till mötesplatsen i Stockholm.