Vägledarkalendariet 2022

19 maj 2022

Vägledarkalendariet består av fyra konferenser per år med toppaktuella konferensprogram. Nyheter, fördjupning och tid för reflektion över hur förändringar påverkar vårt arbete som SYV.

För att kunna leverera vassa och toppaktuella program utvecklas och revideras programmen kontinuerligt. Vill du bidra med idéer till innehållet så tveka inte att höra av dig.

För att boka abonnemanget som ger dig tillgång till de fyra konferenserna så klickar du här>>

Vägledarkalendariets konferenser ingår i abonnemanget, men går även att boka separat.

Karriärvägledning på schemat

Hur kan studie- och yrkesvägledning kvalitétssäkras och tydliggöras?

I diskussioner gällande Sveriges studie- och yrkesvägledning, framhålls att det är viktigt att skolans studie- och yrkesvägledning bör preciseras med en större tydlighet – både i fråga om innehåll och som ett tydligare område inom skolans övergripande utbildning.

Det är viktigt att kunskaper om arbetsliv och yrken kommer in som ett obligatoriskt inslag inom utbildningssystemets alla enheter, stadium och årskurser. Uppdraget kring arbetlivskunskap/karriärvägledning ska även komma in som en naturlig del i ämnesundervisningen. Det gäller för såväl grundskolans alla årskurser, samt vid gymnasieskolan, likväl som i samband med studier inom Vuxenutbildningen och vid Folkhögskolorna.

Konferensen kommer att ge uppdaterad information från Skolverket vad det gäller vägledningsområdet, samt ge svar på var diskussionerna står i de instanser det berör.

Konferensdagen kommer även visa på goda skolexempel: Hur kan vi bäst säkerställa en likvärdig studie- och yrkesvägledning för alla elever på ett nationellt plan, både gällande individuell- och generell vägledning och det i både det snäva och vida perspektivet? Och hur kan den så viktiga kollaborationen med undervisande lärare se ut?

Sveriges viktigaste mötesplats

Frågorna vi söker svaren på:

  • Hur kan framtidens vägledning ytterligare tydliggöras, för ett säkerställande av en likvärdighet inom området elever emellan, på ett nationellt plan?
  • Hur kan ett skolexempel för karriärvägledning från förskoleklass se ut och hur kan området studie- och yrkesvägledning utvecklas, så att det blir ett mer naturligt inslag i all ämnesundervisning?
  • Hur en skola / kommun kan finna vägen för ett fungerande arbetssätt för uppdraget studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar.
  • Hur kan uppmuntrande kontakter mellan studenter och näringsliv se ut, med målet att också öka gemenskapen för tjejer i en mansdominerad bransch?
  • Vad visar aktuell forskning gällande vägledning av nyanlända? Vilka är utvecklingsområdena och hur ser de goda exemplen ut?  

Målgrupp

Studie- och yrkesvägledare

08.30 Incheckning öppnar - på plats eller via länk
09.00 Programansvarig hälsar välkomna

Jenny Ivarsson hälsar välkomna.

09.05 Hur kan Sveriges studie- och yrkesvägledning ytterligare tydliggöras och utvecklas?

Mikaela Zelmerlööw, undervisningsråd vid Skolverket.

Skolverket har ansvar att styra och stödja den svenska förskolan, skolan och vuxenutbildningenansvarar. Mikaela Zelmerlööw är undervisningsråd med ett övergripande ansvar för studie- och yrkesvägledning. Hon var också sekreterare i den statliga utredning som lämnade betänkandet ”Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle” /SOU 2019:4, till regeringen. Den innehåller förslag om hur skolans studie- och yrkesvägledning kan stärkas och utvecklas.

I detta inledande pass av konferensdagen berättar hon från sin horisont om aktuella frågor inom vägledningsområdet.

09.55 Paus kaffe/smörgås för deltagare på plats
10.15 Hur den generella karriärvägledningen kan utveckla elevers valkompetens, genom schemalagda aktiviteter och projekt.

David Spak, karriärvägledare i Stockholm

David ser flera fördelar med schemalagda aktiviteter och projekt och kommer i sin föreläsning dela med sig av några höjdpunkter från det egna arbetet.

Arbetet med att koppla ihop kunskaper om arbetslivet i varje skolämne är ett uppdrag som även gymnasieskolans ämneskurser har inskrivet i läroplanen, men det kan vara en utmaning att hitta de rätta arbetsformerna för det, i samarbeten mellan undervisande lärare och studie- och yrkesvägledare.

10.45 kort bensträckare
10.55 Hur kan en huvudman organisera vägledningen enligt uppdrag, för skolans alla stadier och årskurser?

Anette Svensson, studie- och yrkesvägledare i Sigtuna Kommun. 

-Hur kan en huvudman på ett bra sätt säkerställa skolans vägledningsuppdrag i både mängd och innehåll?
Sigtuna Kommun har anställt en samordnare som utvecklar syv i vid bemärkelse inom kommunen och implementerar syvplan i arbetslag och vid grundskolor. Anette belyser olika parametrar som är viktiga för en utveckling av området studie- och yrkesvägledning och de områden det berör, inom en huvudmans skolverksamhet.

11.25 Yrkesdiskussion kring karriärvägledning genom hela skolsystemet – som uppdrag och med dess utmaningar.

David Spak, Anette Svensson och Jenny Ivarsson, i interaktion med konferensdeltagarna.

- Vilka är det viktiga hörnstenarna för ett gott genomförande av syvuppdraget i både snäv-och vid bemärkelse, med mål att utveckla en god valkompetens hos individer? Det gällande hela utbildningssektorn, från grundskolan och vidare på gymnasiet och inom studier för vuxna.

12.00 Lunchpaus
13.15 Hur kan tjejer uppmuntras i sitt yrkesval- och i sin yrkesbana inom mansdominerade branscher?

Gabriella Norman från den ideella föreningen DataTjej.se

Ett av de viktigare inslagen i skolans uppdrag är ett normkritiskt tänkande. Inom studie och yrkesvägledning handlar det om att utmana befintliga referensramar, socioekonomisk bakgrund och könsindelat tänkande.

Datatjej.se är en ideell förening som startades 1998. Föreningen arbetar för att skapa nätverk mellan kvinnor eller är ickebinära som pluggar, jobbar eller är intresserade av data/IT. Datatjej.se jobbar uppmuntrande, samt kontakt- och gemenskapsfrämjande.

14.00 Paus, kaffe/kaka för deltagare på plats
14.20 Studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar, med hjälp av digitalt verktyg. Mål och vinster i praktiken.

Hanna Wickström, Kristina Stillmark och Karoline Långström, studie- och yrkesvägledare

Det finns utmaningar i att nå fram till ett fungerande systematiskt karriärvägledande arbete, som går som en röd tråd från förskolan och uppåt. Det handlar om att kunskaper byggs på utifrån ålder och årskurs. Med det kan eleverna få en ökad kunskap om arbetslivet för att vara bättre förberedda inför framtida val. Med förståelse för varför de går i skolan skapas även en ökad motivation och självkännedom på individnivå, då kopplingarna mot arbetsliv och de olika skolämnenas innehåll- och dess betydelse kan tydliggöras.

-Hur skapas ett fungerande arbete inom detta uppdrag som skolan har?

Hanna, Kristina och Karolina ger oss konkreta exempel, där de har stöd i sitt arbete av det digitala verktyget HejFramtidsval.

15.00 Karriärvägledning är viktig för nyanländas integrering och etablering.

Åsa Sundelin, Universitetslektor och programansvarig för studie- och yrkesvägledarprogrammet på Stockholms universitet

I sin forskning intresserar sig Åsa för det studie- och yrkesvägledande arbetet med unga nyanlända och andra grupper som kan möta större svårigheter vad gäller övergångar i utbildning och arbetsliv. Hennes studier visar bl.a hur viktigt och värdefullt ett gott samarbete mellan vägledare och lärare och annan personal är för unga nyanländas möjligheter att planera sin framtid liksom vägledares förmåga att stödja lärande i samtal.

Studie- och yrkesvägledningen är avgörande för unga nyanländas fortsatta möjligheter att ta sig fram i samhället: God studie- och yrkesvägledning bidrar till att ge människor makt över sina egna liv.

I detta pass får vi ta del av aktuell forskning inom detta viktiga område. Föreläsningen tar också utgångspunkt i boken Studie- och yrkesvägledning i migration som Åsa har skrivit tillsammans med Fredrik Hertzberg och snart kommer att publiceras

15.45 Avslut med slutord av Jenny Ivarsson

Föreläsare

Klicka på bilderna för mer information.

Karoline Långström
Gabriella norman
David Spak
karriärvägledare
Anette Svensson
Studie- och yrkesvägledare
Åsa Sundelin
Universitetslektor
Kristina Stillmark
Studie- och yrkesvägledare
Hanna Wickström
Studie- och yrkesvägledare
Mikaela Zelmerlööw
Undervisningsråd

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Projektledare/koordinator

Monica Franc

Välj konferens

Stockholm, 19 maj 2022
9.00-15.30 | 2 950 kr ex moms

Ej bokningsbar
Livesänd
Digital konferens, 19 maj 2022
9.00-15.30 | 1 995 kr ex moms

Ej bokningsbar
En av de bästa

På Vägledarkalendariet kan du alltid välja att delta digitalt om du inte har möjlighet att komma till mötesplatsen i Stockholm.

Det här är Vägledarkalendariet

Vägledarkalendariet erbjuder fyra aktuella konferensprogram per år - till ett mycket förmånligt paketpris. Nyheter, fördjupning och tid för reflektion över hur förändringar påverkar vårt arbete som SYV. Här har du chansen att lyssna och ställa egna frågor till ansvariga myndigheter, politiker, forskare m m och inte minst, träffa kollegor med samma utmaningar som du själv har i rollen som studie- och yrkesvägledare. 

Studie- och yrkesvägledare från både skola och näringsliv är varmt välkomna att delta.