Vägledarkalendariet 2023

4 maj

Vägledarkalendariet består av fyra konferenser per år med toppaktuella konferensprogram. Nyheter, fördjupning och tid för reflektion över hur förändringar påverkar vårt arbete som SYV.

För att kunna leverera vassa och toppaktuella program utvecklas och revideras programmen kontinuerligt. Vill du bidra med idéer till innehållet så tveka inte att höra av dig.

För att boka abonnemanget som ger dig tillgång till de fyra konferenserna så klickar du här>>

Vägledarkalendariets konferenser ingår i abonnemanget, men går även att boka separat.

Vägledning med vetenskapliga perspektiv

Vilka forskningsområden påverkar vårt vägledningsuppdrag?

Studie- och yrkesvägledning är ett professionellt samtalsområde, med evidensbaserade vägledningsmodeller. Vårt yrkesuppdrag som vägledare är föränderligt över tid, utifrån samhällets strukturella svängningar. Därför är det viktigt att ta del av aktuell vetenskaplig forskning, inom dess områden som både kan påverka- och kan utveckla vår vägledning.

Det är dags att undersöka vårt uppdrag och våra arbetssätt utifrån vetenskapliga perspektiv och färska rapporter, som kan kopplas till området studie- och yrkesvägledning.

Jenny Ivarsson
SYV och programansvarig för Vägledarkalendariet

På konferensen får du:

  • Studie- och yrkesvägledning och dess vetenskapliga forskning i dåtid, nutid och framtid.
  • Rapporter som redogör för olika grupper av individers etablering på arbetsmarknaden, efter olika utbildningsval.
  • Verktyg att använda i vägledning av individer med NPF, som kan ha tidigare skolmisslyckanden.
  • Kunskap om ungas attityder gentemot yrkesutbildningar på gymnasienivå, samt kring åk 9-elevers tankar inför deras gymnasieval.
  • Grunder för hållbara studier för individer med psykisk ohälsa.

Målgrupp

Studie- och yrkesvägledare

Innehåll

08.30 Incheckning öppnar - på plats eller via länk. Kaffe/smörgås för deltagare på plats
09.00 Programansvarig hälsar välkomna

Jenny Ivarsson hälsar välkomna.

09.05 Från utbildningsdepartementet

Lotta Edholm, Skolminister

En förinspelad hälsning till Sveriges Studie- och yrkesvägledare.

09.15 Hur säkerställer vi dynamiska arbetssätt, för att undvika att bli statiska i vår vägledning?

Leif Andergren

VÄGLEDARENS VAL
Karriärvägledning ska syfta till att den som vägleds ska förstå sin situation och se sina möjligheter. De allra flesta som vägleds kan tänka och dra egna slutsatser ur ett resonemang. I karriärvägledarens professionalitet används relevanta teorier och metoder för vägledningssamtalet, för en ökad förståelse i process mellan den som blir vägledd och vägledare.

10.25 paus
10.45 Vilka attityder och tankar har allmänheten inför gymnasievalet?

Ulrik Hoffman, Ungdomsbarometern

ATTITYDER TILL UTBILDNING OCH YRKEN
Vad  kan aktuella rapporter från Analysföretaget Ungdomsbarometern ge för kunskaper som berör vårt arbete som studie- och yrkesvägledare? I detta pass får vi veta om ungdomars attityder gällande utbildnings- och yrkesval. Ungdomsbarometern har även undersökt hur syv:are upplever sitt yrkesuppdrag, men även hur åk 9-elever upplever studie- och yrkesvägledningen.

11.25 kort bensträckare
11.30 Utbildningsval och etablering på arbetsmarknaden

Paula Kossack, SCB

HUR BLEV RESULTATET?
SCB publicerar regelbundet statistik om utbildning och arbetsmarknad, bland annat statistik om sysselsättning och inkomster efter olika utbildningsformer. SCB publicerar också rapporter inom ämnet som belyser övergången mellan studier och arbetsliv.

Paula Kossack kommer berätta om flera av dem, bland annat rapporterna "Utbildningsvalen efter gymnasieskolan - personer födda 1990" och ”Övergång mellan yrkeshögskolan och högskolan, 2007-2020”.

Paula har analyserat individers vägar från gymnasieskolan, yrkeshögskolan och högskolan och ut i arbetslivet, vilket är intressanta fakta för oss vägledare.

12.20 lunchpaus på egen hand
13.35 Psykisk hälsa och hållbara studier

Magdalena Berger, specialpedagog

VERKTYG SOM FRÄMJAR ELEVHÄLSAN
Vi studie- och yrkesvägledare har våra evidensbaserade vägledningsmodeller i ryggraden – men med vilka verktyg utifrån vetenskapliga grunder, kan vi utveckla vårt arbete för att främja psykisk hälsa?

I  föreläsningen varvar Magdalena teori med praktiska verktyg och strategier och har som sitt främsta mål att göra elevhälsoarbetet begripligt och hanterbart. Kan vi samverka för elevernas bästa blir elevhälsoarbetet betydligt enklare och mer hoppfullt.

14.35 paus, kaffe/kaka för deltagare på plats
14.55 Vad gjorde vi tidigare - vad gör vi idag - vad gör vi i morgon?

Anders Lovén, forskare vid Malmö Högskola

FRAMTIDENS FÖRVÄNTNINGAR PÅ DAGENS VÄGLEDARE
Hur har den svenska vägledningen utvecklats för att möta dagens samhälle med dess framtida behov, kopplat till utbildning och arbetsliv?

Anders Lovén ger en spännande föreläsning om vägledning och forskning - en resa i dåtid, nutid och framtid!

15.55 Avslut med slutord av Jenny Ivarsson

Konferensen avslutas 16.00

Föreläsare

Klicka på bilderna för mer information.

Leif Andergren
Forskare och författare
Magdalena Berger
Specialpedagog och fortbildare
Ulrik Hoffman
VD Ungdomsbarometern Sweden
Paula Kossack
Analytiker och statistiker
Anders Lovén
Forskare och författare

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Projektledare/koordinator

Monica Franc

Konferensen genomförs på Lustikulla Konferens i Liljeholmen, Stockholm

Stockholm, 4 maj 2023
9.00-15.30 | 3 100 kr ex moms

Ej bokningsbar
Livesänd
Digital konferens, 4 maj 2023
9.00-15.30 | 2 100 kr ex moms

Ej bokningsbar

Det här är Vägledarkalendariet

Vägledarkalendariet erbjuder fyra aktuella konferensprogram per år - till ett mycket förmånligt paketpris. Nyheter, fördjupning och tid för reflektion över hur förändringar påverkar vårt arbete som SYV. Här har du chansen att lyssna och ställa egna frågor till ansvariga myndigheter, politiker, forskare m m och inte minst, träffa kollegor med samma utmaningar som du själv har i rollen som studie- och yrkesvägledare. 

Studie- och yrkesvägledare från både skola och näringsliv är varmt välkomna att delta.

Dela med dina kollegor!