Vägledarkalendariet 2022

22 september 2022

Vägledarkalendariet består av fyra konferenser per år med toppaktuella konferensprogram. Nyheter, fördjupning och tid för reflektion över hur förändringar påverkar vårt arbete som SYV.

För att kunna leverera vassa och toppaktuella program utvecklas och revideras programmen kontinuerligt. Vill du bidra med idéer till innehållet så tveka inte att höra av dig.

Vägledarkalendariets konferenser ingår i abonnemanget, men går även att boka separat.

Vägledningssamtal som motivationsfaktor

Hur kan man i vägledningssamtal öka motivationen för studier?

Ett av de viktigaste målen med studie- och yrkesvägledning är att medvetandegöra- och förbereda individer om att de studerar, både i grundskola, gymnasium och inom högre utbildning, för att de senare ska ut i yrkeslivet. Vägen dit innefattar viktiga processer och valsituationer som kräver såväl motivation som självledarskap.

Motivation är en viktig del gällande individers vägare vidare; mot utveckling och i förändringsarbete. Motivation är en grundläggande faktor för inlärning och god pedagogik och en viktig del inom vägledningsprocesser.

Vid denna konferens fördjupar vi oss inom området motivation, både som område och begrepp, vilket ger oss bättre verktyg för karriärvägledande samtal.

Fördjupa dina kunskaper om:

  • arbets- och förhållningssätt som gynnar individers egna utvecklingsmöjligheter

  • viktiga punkter i vägledningsprocesser för individer som saknar motivationsmotor gällande den egna framtiden

  • motivation som begrepp och definition utifrån vetenskapliga perspektiv

  • samverkan skola - arbetsliv som ökar utbildningars träffsäkerhet och därmed motivationen till studier
  • hur en individs motivation-, förmåga och vilja att drömma om framtiden, trots en tillsynes hopplös situation, kan bli helt livsavgörande

Målgrupp

Studie- och yrkesvägledare

Innehåll

8.30 Incheckning

Kaffe och te med smörgås till deltagare på plats.

09.00 Konferensen öppnas

Jenny Ivarsson, programansvarig

09.05 Arbets- och förhållningssätt som gynnar individers utvecklingsmöjligheter   

Sirkka Persson, skolutvecklare och författare

Även hemmasittare kan klara skolan 
Hur kan elever klara grundskolan trots hög frånvaro? Den frågan har Sirkka Persson fått otaliga gånger. Och en del av svaret är att med prestigelöshet och anpassningar är allt möjligt. Det finns ingen typisk elev som blir hemmasittare, inte heller en typisk elev som tappar motivationen. Det här kan hända vem som helst. Men hur kan vi agera när det händer och hur kan vi tillsammans arbeta för att fler elever går vidare till högre studier? Sirkka delar bl a med sig av de tydliga framgångsfaktorer som visat sig vara till nytta för i princip varenda elev med problematisk skolfrånvaro. 

En av Sirkka Perssons mest kända elever strejkar fortfarande varje fredag. Fullt motiverad att förändra världen.
09.55 paus
10.00 Vägledning och dess processer för individer som saknar självledarskap och motivation

Monica Levin, vägledare och coach

När motivationsmotorn saknas
Du behöver ha ett mål för att komma i mål. Det kan tyckas självklart, men som studie- och yrkesvägledare möter vi också ungdomar som tappat bort sina drömmar. Det gäller för oss att hjälpa dem hitta sin väg, men att välja framtid är inte helt enkelt. Att fatta bra beslut om sin framtid handlar om att få syn på sig själv och utveckla sin valkompetens. Att sätta mål och delmål.

Låt
oss inspireras av hur Monica Levin arbetar för att starta igång den viktiga motivationsmotorn.
10.55 paus
11.05 Motivation som begrepp, med dess definitioner och teoribildningar

Helene Ahl, forskare och professor

Vad motiverar oss att fortsätta utvecklas?
Helene Ahl har forskat kring motivation och kan hjälpa oss att reda ut begreppen. Är människan rationellt beslutsfattande, eller styrd av instinkter och drifter? Eller är motivationen mer socialt betingad... eller är det kanske så att det handlar om ett inlärt beteende?

Inom motivationsteori finns flera stora teoribildningar som bygger på att beteende är behovsstyrt. Och frågan vi ställer oss nu är: Vad är det egentligen som motiverar oss att vidareutbilda oss?
12.10 Lunchpaus
13.25 Teknikcollege, en samverkansorganisation mellan företag och utbildningar på gymnasial nivå

Peter Stenberg, VD

När skolan samverkar med näringslivet ökar studiemotivationen
"Teknikcollege har inga egna utbildningar, men certifierar och säkrar upp kvaliteten på redan befintliga utbildningar. En certifierad utbildning innebär att närliggande företag varit med och påverkat innehållet, vilket ger stora möjligheter till jobb där du vet att du har lärt dig rätt saker."

Vi är lite nyfikna på hur det här fungerar i praktiken och har bjudit in Teknikcollages VD Peter Stenberg för att berätta lite om hur de arbetar. Deras mål är att öka utbildningars träffsäkerhet inom de kunskapsområden som är efterfrågade hos de studerandes framtida arbetsgivare (inom industri och teknik). Det handlar om byggande av såväl kunskap som kontakter med arbetslivet. Extra intressant blir det när det har visat sig att detta arbetssätt också ökar motivationen för studier på individnivå.

14.10 paus

Kaffe och te med kaka till deltagare på plats

14.30 Att finna hopp när allt känns förgäves. Om konsten att gå vidare i livet.

Annika Östberg, föreläsare och författare

28 år i amerikanskt fängelse
Vi studie- och yrkesvägledare träffar på många olika livsöden. När vi arbetar med vuxna med kan det hända att vi möter människor med en livslång frånvaro från arbetslivet. 
Annika Östberg spenderade 28 år i ett amerikanskt fängelse, efter en dom för medverkan gällande två mord, som hennes dåvarande pojkvän begick i hennes sällskap. Trots de ofattbara omständigheterna hennes liv har innehållit, har Annika både funnit- och lyckats med att finna sätt att gå vidare I livet. Annika är ett levande bevis på att det går att försonas med sig själv och finna hopp även när det är som mörkast. Alla människor gör saker de ångrar, men det finns alltid en väg framåt.
När man googlar på Annika Östberg kommer rubriker som ”Ögonblick som förändrar livet” och ”30 år i utanförskap” upp, men även rubriker om hur det är att ”börja om”. Hur byggde Annika upp sin egen motivation att hela tiden trots allt se framåt, det även genom avgrunderna av en till synes total hopplöshet. Hennes drivkraft var att en gång få komma tillbaka till sitt hemland Sverige – och till slut, år 2011 då hon var 57 år gammal, kunde hon få komma tillbaka till sitt hemland Sverige. Annikas livshistoria berör alla.


15.30 Slutord och summering av dagen

Jenny Ivarsson

15.45 Konferensen avslutas

Föreläsare

Information om våra föreläsare presenteras löpande.

Annika Östberg
Föreläsare
Helene Ahl
Forskare och professor
Monica Levin
Vägledare och coach
Peter Stenberg
VD
Sirkka Persson
Verksamhetsutvecklare

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Projektledare/koordinator

Monica Franc

Välj konferens

Stockholm, 22 september 2022
9.00-15.30 | 2 950 kr ex moms

Ej bokningsbar
Livesänd
Digital konferens, 22 september 2022
9.00-15.30 | 1 995 kr ex moms

Ej bokningsbar

Det här är Vägledarkalendariet

Vägledarkalendariet erbjuder fyra aktuella konferensprogram per år - till ett mycket förmånligt paketpris. Nyheter, fördjupning och tid för reflektion över hur förändringar påverkar vårt arbete som SYV. Här har du chansen att lyssna och ställa egna frågor till ansvariga myndigheter, politiker, forskare m m och inte minst, träffa kollegor med samma utmaningar som du själv har i rollen som studie- och yrkesvägledare. 

Studie- och yrkesvägledare från både skola och näringsliv är varmt välkomna att delta.