Vägledarkalendariet 2023

21 september

Vägledarkalendariet består av fyra konferenser per år med toppaktuella konferensprogram. Nyheter, fördjupning och tid för reflektion över hur förändringar påverkar vårt arbete som SYV.

För att boka abonnemanget som ger dig tillgång till de fyra konferenserna så klickar du här>>

Vägledarkalendariets konferenser ingår i abonnemanget, men går även att boka separat.

Föränderlig arbetsmarknad i nutid och framtid

Med en arbetsmarknad i konstant förändring behöver vi vara insatta i olika samhällsströmningar, förändringar och framtidsspaningar som kan kopplas till arbetsmarknaden och dess utbildningsmöjligheter. Vår vägledning ska matcha morgondagens arbetsmarknad med individuella perspektiv, då våra elever/studenter/ klienter ska göra studie- och yrkesval. Vad säger aktuella rapporter och framtidsspanare om var vi är på väg, då det kommer till framtidsfrågor i både nutids- och framtidsperspektiv?

Varmt välkommen årets tredje vägledarkonferens!

 

Jenny Ivarsson
SYV och programansvarig för Vägledarkalendariet

Var befinner sig dagens arbetsmarknad och vart är den på väg?
Sveriges viktigaste mötesplats

Fördjupa dina kunskaper om

- Framtidsanalyser gällande arbetsmarknaden.
- Hur högre utbildning kan bana väg mot framtidens kompetensbehov och hur utländska utbildningar kan bedömas.
- Hur stärkt karriärlärande kan underlätta en yrkesetablering.
- Den digitala utvecklingen ur mänskliga perspektiv.
- Utrikesföddas processer och utmaningar, i samband med inträdet på den svenska arbetsmarknaden.

Målgrupp

Studie- och yrkesvägledare

 

Program

08.30 Incheckning öppnar - på plats eller via länk
09.00 Konferensen öppnas

Jenny Ivarsson, programansvarig och moderator, inleder konferensdagen.

09.15 Hur kommer framtidens arbetsmarknad förändras?

Kerstin Eriksson, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen

FRAMTIDSANALYS
Arbetsförmedlingen gör yrkesprognoser inom området framtidsanalyser. Vi är nyfikna på vad som ligger bakom prognoserna, d v s hur arbetar man fram dem? Strukturomvandlingen på arbetsmarknaden påverkar yrken genom att nya arbetsuppgifter tillkommer och/ eller att befintliga minskar. Idag förutspår Arbetsförmedlingen att många viktiga kompetenser kommer att efterfrågas på arbetsmarknaden. Kerstin ger oss en bild av detta.

09.55 kort bensträckare
10.05 Framtidens arbetsmarknad är beroende av kompetens. Hur kan utländska utbildningar jämföras och bedömas?

Malin Jönsson, Universitets- och högskolerådet

UTLÄNDSKA UTBILDNINGAR
Högre utbildningar banar väg för framtidens arbetsliv och ska även matcha framtidens kunskapskrav inom olika yrkesområden.

Universitets- och högskolerådet, UHR, är den myndighet som ansvarar för tjänster som kan bidra till kompetensförsörjning. De samverkar också internationellt med andra länders motsvarande myndigheter. UHR har även uppdraget att skapa utveckling gällande internationella utbyten.

10.50 Paus
11.10 Förberedd för vägvalen?
Lisbeth Lundahl, Professor i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet
KARRIÄRLÄRANDE
Lisbeth Lundahl har tillsammans med sina medarbetare under 25 års tid bedrivit forskning om ungas utbildningsvägar och ofta riskfyllda övergångar inom skolan och därefter. Denna presentation fokuserar på grundskolans stöd för karriärlärande: hur ser det ut och vad skulle behöva utvecklas för att bättre förbereda eleverna för utbildnings- och yrkesval?
12.00-13.15 Lunchpaus

Lunch på egen hand

13.15 Framtidens megatrender

Anna Frankzen Starrin, trendanalytiker och innovationskonsult

FRAMTIDSSPANING
Vår samtid är alltid på väg mot framtiden och inom vissa områden är framtiden redan här.

Med dagens snabba förändringar är det lätt att känna digital ångest. Anna Frankzen Starrin hjälper oss att lindra den ångesten och få oss att hitta nya gångbara vägar i den digitala transformationen. Hon har också en tydlig agenda – att få oss att reflektera över hur vi kan skapa en hållbar utveckling.

Anna, även känd som Robot-Anna, då hon är kunnig inom områdena automatisering och digitalisering och det genom att även få in de viktiga mänskliga aspekterna. Vår förhoppning är att Anna kommer att kunna uppdatera oss och inspirera oss att finna nya och individanpassade vägar, i den utveckling vi befinner oss i.

14.25 Paus, kaffe/kaka för deltagare på plats
14.50 Hur kan perspektiven och nyanländas tankar och behov se ut, i samband med inträdet och etableringen på den svenska arbetsmarknaden?

Ali Alabdallah, skribent, författare och kursledare 

NYANLÄNDAS ETABLERING
Att vi får in mångkultur i vår jobbkultur och vägledning är viktigt för vårt samhälles utveckling och framgång - och inte minst för framtidens arbetsmarknad. Därför har vi bjudit in Ali Alabdallah, f d syrisk journalist, som kommer att ge oss en bild av de utmaningar nyanlända möter i samband med inträdet till - och ute på - den svenska arbetsmarknaden.

Ali ger även introduktionskurser om hur AI kan underlätta ett arbetssökande.

15.45 - 16.00 Avslut med slutord av Jenny Ivarsson

Föreläsare

Klicka på bilderna för mer information.

Ali Allabdallah
Skribent, författare och kursledare
Anna Frankzen Starrin
Trendanalytiker och innovationskonsult
Kerstin Eriksson
Arbetsmarknadsanalytiker
Malin Jönsson
Universitets- och högskolerådet
Lisbeth Lundahl
Professor i pedagogiskt arbete

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Projektledare

Monica Franc

Konferensen genomförs på Lustikulla Konferens i Liljeholmen, Stockholm

Stockholm, 21 september 2023
9.00-15.30 | 3 100 kr ex moms

Ej bokningsbar
Livesänd
Digital konferens, 21 september 2023
9.00-15.30 | 2 100 kr ex moms

Ej bokningsbar

Låt oss spana in i framtiden...

Anna Frankzen Starrin föreläser på Vägledarkalendariets konferens nr 3/2023

Anna Frankzén Starrin är kulturantropologen och kommunikatören med en sällsynt välutvecklad förmåga att analysera nutidens och framtidens trender. Utifrån sina breda kunskaper om artificiell intelligens, digitala medier och automatisering har hon kapaciteten att dra slutsatser om megatrenderna som rör sig i nutiden och som kommer att eka in i framtiden.

Anna Frankzén Starrins pedagogiska och analytiska förmågor har gjort henne till en uppskattad samtidskommentator i både radio och TV, något som gett henne smeknamnet "Robot-Anna". Smeknamnet till trots ligger Annas fokus alltid på att ringa in den mänskliga erfarenheten utifrån de digitala förutsättningar som numera omger oss. Med humor och ett stort kunnande levandegör Anna ett ämne som både skänker hopp om framtiden, men som ibland också framstår som skrämmande.

Annas föreläsning startar 13.15. Missa inte den!

Det här är Vägledarkalendariet

Vägledarkalendariet erbjuder fyra aktuella konferensprogram per år - till ett mycket förmånligt paketpris. Nyheter, fördjupning och tid för reflektion över hur förändringar påverkar vårt arbete som SYV. Här har du chansen att lyssna och ställa egna frågor till ansvariga myndigheter, politiker, forskare m m och inte minst, träffa kollegor med samma utmaningar som du själv har i rollen som studie- och yrkesvägledare. 

Studie- och yrkesvägledare från både skola och näringsliv är varmt välkomna att delta.

Dela med dina kollegor!