Sveriges viktigaste mötesplats för studie- och yrkesvägledare

Stort tack till alla er som deltog på Vägledarkalendariets andra konferens den 20 maj 2021. 

Roligt att det var så många deltagare, utspridda över hela landet från Ystad till Haparanda. Vi hade även deltagare från Åland och Portugal.

Nästa konferens håller vi den 23 september. Vi planerar att hålla konferensen fysiskt på plats och även digitalt. Då med temat ”Frihet att välja”. Programmet kommer inom kort.


Vägledarkalendariet består av fyra träffar per år med fullspäckade konferensprogram. Nyheter, fördjupning och tid för reflektion över hur förändringar påverkar vårt arbete som SYV. Här har du chansen att lyssna och ställa egna frågor till ansvariga myndigheter, politiker, forskare m m och inte minst, träffa kollegor med samma utmaningar som du själv har i rollen som studie- och yrkesvägledare. 
Årets vägledarkalendarium består av fyra konferenser under 2021 och leds av Jenny Ivarsson. Jenny har lång erfarenhet som studie- och yrkesvägledare och har bl a har deltagit i frågor som rört nya nationella lagförslag inom området.

Årets konferenser kommer att ge karriärperspektiv kopplade till framtidens föränderliga arbetsmarknad.

OBS! Fram till och med maj så erbjuder vi endast digitala kurser på grund av smittläget.
Paketpris

Paketpriset omfattar fyra konferenser som ger dig nyheter, fördjupning och tillfälle att reflektera över hur förändringar påverkar ditt arbete. Du får möjlighet att lyssna och ställa egna frågor till ansvariga myndigheter, politiker, forskare m m.

OBS! Fram till och med maj så erbjuder vi endast digitala kurser på grund av smittläget.

Våra konferenser

Målet med våra konferenser är att du som studie- och yrkesvägledare alltid ska känna att du är uppdaterad och har ett förhållningssätt till nya utredningar och beslut som påverkar dig som studie- och yrkesvägledare. Vi vill underlätta för dig när du ska ta till dig och analysera aktuell forskning om utbildningsväsendet, ungdomar och sociala processer. Tillsammans tolkar vi framtidens arbetsmarknad.

Dokumentation

Vi hjälper dig att minnas varje föreläsning på Vägledarkalendariet. Efter varje genomfört tillfälle lägger vi upp dokumentation här så att du kan få med dig de verktyg och de idéer som kommer hjälpa just din yrkesvardag.

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om konferens.

Konferenskoordinator

Monica Franc