Abonnemang

Vägledarkalendariet är Sveriges viktigaste mötesplats för studie- och yrkesvägledare.

Vi erbjuder ett årsabonnemang som omfattar fyra konferenser med nyheter, fördjupning och tillfälle att reflektera över hur förändringar påverkar ditt arbete.

Abonnemanget går att köpa före det första konferenstillfället till ett förmånligt pris. Därefter går det att köpa enstaka konferensplatser.


Datum 2018:
22 februari
3 maj
20 september
15 november


Maud Wikström
Programansvarig

Om Vägledarkalendariet

Vägledarkalendariet är en mötesplats för studie- och yrkesvägledare som vill hålla sig uppdaterade i det stora och komplexa informationsflödet som genomsyrar vägledarområdet. Du får möjlighet att lyssna och ställa egna frågor till ansvariga myndigheter, politiker, forskare med mera. Vi på Lärarfortbildning har arrangerat Vägledarkalendariet sedan 2005 och vi vet att studie- och yrkesvägledare inspirerar, stöttar och informerar när uthållighet och tålamod sviktar hos dem som står inför vägval. På Vägledarkalendariet skapas tid och rum för studie- och yrkesvägledare att mötas kring allt det som får oss att välja.

Studie- och yrkesvägledare för den bästa skolan

- Vägledarkalendariets första tillfälle 2018
Fredag 31/12 9999

Under årets första konferens tar vi upp aktuella händelser inom utbildningsväsendet.  Vi kommer även att ta upp frågan om studie- och yrkesvägledarens roll i ”Den bästa skolan”.

Samhälle, Framtid, Introduktion - Ur ett praktiskt och vetenskapligt perspektiv

- Vägledarkalendariets andra tillfälle 2018
Fredag 31/12 9999

Du får ta del av aktuell forskning när det gäller skola/arbetsmarknad för nyanlända. Vi får praktiska goda exempel på och tips om hur vi kan arbeta med nyanlända på olika stadier i skolsystemet.

Diskussionsforum med frukost

Exklusivt frukostmöte för VK-abonnenter
Torsdag 18/10 2018

Årets andra diskussionsforum med frukost. Du får en kort introduktion i ett aktuellt ämne och därefter får du möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter kring detta i mindre grupper över en god frukost.

Likheter och olikheter

– kreativitetsskapande i studie- och yrkesvägledningen
torsdag 20/9 2018

Arbetsmarknad

– vägledning mot nya yrken
torsdag 15/11 2018