Konferenser för studie- och yrkesvägledare
När vi väljer ut ämnen, frågor och föreläsare till våra konferenser så sätter vi nyttan för målgruppen absolut högst. Våra konferenser görs för SYV av SYV. Konferenser ska ge ny kunskap, energi och dessutom ska det vara roligt att utvecklas. 

Välkommen till våra konferenser för studie- och yrkesvägledare.
Målgrupp:
Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledare för den bästa skolan

- Aktuellt inom utbildningsfrågor
- Vägledarkalendariets första tillfälle 2018

Under årets första konferens tar vi upp aktuella händelser inom utbildningsväsendet. 
 Vi kommer även att ta upp frågan om studie- och yrkesvägledarens roll i ”Den bästa skolan”.
Målgrupp:
Studie- och yrkesvägledare

Samhälle, Framtid, Introduktion

- Ur ett praktiskt och vetenskapligt perspektiv

- Vägledarkalendariets andra tillfälle 2018

Du får ta del av aktuell forskning när det gäller skola/arbetsmarknad för nyanlända. Vi får praktiska goda exempel på och tips om hur vi kan arbeta med nyanlända på olika stadier i skolsystemet.

Stockholm
Målgrupp:
Studie- och yrkesvägledare

Likheter och olikheter

– kreativitetsskapande i studie- och yrkesvägledningen
- Vägledarkalendariets tredje tillfälle 2018

Vi kommer att få ta del av forskning runt hur genus påverkar yrkesval och reflektera över hur vi kan jobba för att stärka elevens egna val. Det är ett aktuellt område för utveckling av metoder enligt regeringen som ger extra stöd för att verka för likvärdighet. Vi får även en arbetsgivarorganisations bild av hur det ser ut på arbetsplatserna och vad de gör för att skapa likvärdighet.

Stockholm
Målgrupp:
Abonnenter till Vägledarkalendariet 2018

Diskussionsforum med frukost

Exklusivt frukostmöte för VK-abonnenter
Årets andra diskussionsforum med frukost.

Du får en kort introduktion i ett aktuellt ämne och därefter får du möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter kring detta i mindre grupper över en god frukost.
Stockholm
Målgrupp:
Studie- och yrkesvägledare

Arbetsmarknad

– vägledning mot nya yrken
- Vägledarkalendariets fjärde tillfälle 2018

Du får veta mer om den svenska arbetsmarknaden och dess utmaningar samt hur normer och nätverk påverkar skola/arbetsliv. 

 


Stockholm

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om konferens.

Konferenskoordinator

Monica Franc