97% rekommenderar Vägledarkalendariet

Pris per konferens, digital 1 995 kr *

*Alla priser anges exklusive moms

Pris per konferens, på plats 2 950 kr *

OBS! Höstens första konferens genomförs endast digitalt.
För att leverera så aktuella konferenser som möjligt så utvecklas och revideras programmen kontinuerligt.

Studie- och yrkesvägledare

Frihet att välja

Vägledarkalendariets tredje tillfälle 2021

I de regelverk, riktlinjer och styrdokument som styr Sveriges utbildningssystem tydliggörs varje elevs rätt att individuellt välja sin egen önskade väg mot yrkeslivet. Samtidigt kommer larmrapporter om att svensk skola är dålig på att kompensera för socioekonomisk bakgrund och Sverige riskerar en ökad skolsegregation.

Ett demokratiskt samhälle har som utgångspunkt att individer ska kunna välja både utbildningsvägar och yrke - men hur ser det ut i verkligheten?

 

| Digital konferens

Studie- och yrkesvägledare

Karriärvägledning, coaching och motiverande samtal

Vägledarkalendariets fjärde tillfälle 2021

Begreppet studie- och yrkesvägledning sammanfattas allt oftare under benämningen karriärvägledning. Är det samma sak, eller är det så att karriärvägledning står för ett vidare begrepp, där även andra samtalsformer, såsom coaching och motiverande samtal, kopplat till yrkeslivet och studier mer tydligt kan komma in.


| Stockholm | Digital konferens

Studie- och yrkesvägledare

Perspektiv på vägledande samtal

Välkommen till Vägledarkalendariets första tillfälle 2021!

Denna konferens berör området karriärvägledande samtal utifrån olika perspektiv. Karriärvägledande samtal har som mål att skapa motiverande tankar kring yrkesliv och utbildning hos individer, vilket i nästa steg kan skapa processer mot personlig utveckling.

Vi vill belysa att karriärvägledande samtal kan ha olika innehåll och mål, utifrån sammanhang och utgångspunkt. Konferensen ger olika infallsvinklar på karriärvägledande samtal av personer från olika enheter och sektorer och som har kunskap inom området.


| Digital konferens

Studie- och yrkesvägledare

Bristyrken och framtidens karriärvägar

Stort tack till alla er som deltog på Vägledarkalendariets andra konferens den 20 maj 2021. 

Roligt att det var så många deltagare, utspridda över hela landet från Ystad till Haparanda. Vi hade även deltagare från Åland och Portugal.

Nästa konferens håller vi den 23 september. Vi planerar att hålla konferensen fysiskt på plats och även digitalt. Då med temat ”Frihet att välja”. Programmet kommer inom kort.Vägledarkalendariets andra tillfälle 2021

Karriärvägledning innefattar viktiga informationsbitar kring yrken och framtid, vid sidan av de vägledande delarna. Information runt framtidens karriärvägar är områden som hela tiden utvecklas- och förändras i takt med de omvärldsförändringar som ständigt pågår.

| Digital konferens