Perspektiv på vägledande samtal

18 mars 2021

Välkommen till Vägledarkalendariets första tillfälle 2021! Här går vi in på djupet av karriärvägledande samtal och vi tittar på det genom olika perspektiv. 

 

Vägledarkalendariets konferenser ingår i abonnemanget, men går även att boka separat.

Om konferensen

Vägledning kan se olika ut och även påverkas i innehåll, utifrån
dess uppdrag men även utifrån kringliggande omständigheter.

2021’s första konferens vill belysa att karriärvägledande samtal kan ha olika både innehåll och mål, utifrån sammanhang och utgångspunkt. Konferens berör området karriärvägledande samtal utifrån olika perspektiv. Karriärvägledande samtal har som mål att skapa motiverande tankar kring yrkesliv och utbildning hos individer, vilket i nästa steg kan skapa processer mot personlig utveckling, med mål mot att individer ska få en ökad självkännedom, vilket är en viktig punkt för välgrundade livsval.

Konferensen berör:
  • Olika infallsvinklar för karriärvägledande samtal.
  • Ökad kunskap kring olika faktorer som kan påverka en individs vägar vidare. 
  • Relationell pedagogik - Kanske ett steg på vägen till hela skolans ansvar?
  • Exempel på karriärvägledning via digitala självservicetjänster.

Målgrupp

Studie- och yrkesvägledare

Innehåll

08.30 Registrering
09.00 Programansvariga hälsar välkomna
Jenny Ivarsson och Carina Ekh hälsar välkomna.
09.10 Försvarsmakten - en stor arbetsgivare med många yrken och med egna yrkesinformatörer.
Sissel Wickström, yrkeskoordinatör vid Försvarsmakten och även ansvarig för Försvarsmaktens skolinformatörer.
Försvarsmakten innefattar en mängd olika yrken. Vid sidan av olika militära både utbildnings- och yrkesgraderingar inom olika divisioner och förband, så har de sin egen sjukvårdspersonal, mat- och serveringspersonal, en mängd olika chaufförsyrken, mekaniska verkstäder, ingenjörer samt administrativa yrkesuppdrag m.m. De har sin organisation kring matchning och yrkesvägledning med egna yrkesinformatörer. Vid detta föreläsningspass får du som deltagare veta hur Försvarsmakten arbetar med rekrytering, matchning och yrkesinformation.
10.50 Vägledning ur ett mellanmänskligt relationellt perspektiv på lärande.
Christer Langström
Relationell pedagogik kan vara till stöd för att tydligare definiera studie- och karriärvägledning som en pedagogisk lärandeprocess. Kanske ett steg på vägen till hela skolans ansvar? Sedan 2001 har Christer Langström varit knuten till studie- och yrkesvägledarutbildningen på Stockholms universitet. 2017 disputerade han med avhandlingen Lärande i professionellt samtalsstöd. Forskningsintresset riktas främst mot relationellt och dialogiskt lärande i mellanmänsklig kommunikation. Forskningsinriktningen återspeglas också i undervisningsområden som fokuserar ledarskap, lärande, grupprocesser, vägledning, coachning, mentorskap och processhandledning.
12.00 Lunch
13.10 Framgångsfaktorn att inte skjuta upp – så undviks uppskjutande beteenden
Alexander Rozental, leg psykolog och forskare.
Under föreläsningen får du lära dig mer hur du känner igen uppskjutarbeteenden- och framförallt hur det kan undvikas: Vad kan du göra i din roll som SYV för att dina vägledande samtal ska bidra till att undvika det. I samband med vägledning kan olika planeringar sättas upp tillsammans med en individ, för att denne ska nå önskade mål, både i fråga om delmål och slutmål som rör studier och yrkesliv. Vad som tyvärr kan sätta käppar i hjulen för en individ att komma vidare i studier och /eller i sin yrkeskarriär, är fenomenet med ett uppskjutande beteende.
14.10 Paus
14.25 Digitala självservicetjänster för karriärvägledning
Joachim Öjeryd, produktansvarig på Arbetsförmedlingen
Som studie- och yrkesvägledare har vi alla mött elever som besöker oss som börjar med att säga "jag vet inte vad jag vill utbilda mig till. Kan inte du hjälpa mig och säga vad som är bäst för mig." Det finns många sätt att hjälpa den sökande att komma fram till ett svar på vad som skulle passa hen att utbilda sig till. I denna föreläsning presenterar Joachim Öjeryd, som är produktansvarig på AF hur arbetsförmedlingens 6 nya digitala självservicetjänster för karriärvägledning fungerar. Vi får en inblick i hur självservicetjänsterna kan hjälpa en del elever att förbereda sig inför ett möte med studie- och yrkesvägledare eller efter ett möte kan fortsätta att utveckla tankeprocessen kring utbildning och arbete.
15.30 Avslutning

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Projektledare/koordinator

Monica Franc

Välj konferensort!

Stockholm, 18 mars 2021
09.00 - 15.30 | 2 950 kr exkl moms
BOKA
Livesänd
Digital konferens, 18 mars 2021
09.00-15.30 | 1 995 kr ex moms
Boka

Går även att boka som digital konferens