Vägledarkalendariet 2022

17 mars 2022

Vägledarkalendariet består av fyra konferenser per år med toppaktuella konferensprogram. Nyheter, fördjupning och tid för reflektion över hur förändringar påverkar vårt arbete som SYV.

För att boka abonnemanget som ger dig tillgång till de fyra konferenserna så klickar du här>>

Vägledarkalendariets konferenser ingår i abonnemanget, men går även att boka separat.

Vassa verktyg för god vägledning

Vilka verktyg kan användas för en god studie- och yrkesvägledning och hur kan framtidens verktyg komma att se ut?

Studie- och yrkesvägledning är ett område som till stor del saknar läromedel och verktyg. Innovativa eldsjälar arbetar med att skapa välgenomtänkt material och användbara verktyg, som både studie- och yrkesvägledare och lärare kan använda i sin yrkesutövning.

Låt oss orientera oss i utbudet och få goda exempel för hur syvrelaterat material och olika verktyg kan användas i vägledningen. Vi blir också uppdaterade på material som kan användas i undervisning inom uppdraget ’studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar’ och det inom olika både skolformer och för olika ålder.

Årets första Vägledarkalendarium bjuder även på en föreläsning som berör hur information i framtiden kan ges genom digitala världar som användare kan träda in i: Det handlar om digitala världar i 3D-format, som kan ge helt andra upplevelser utifrån en ökad inblick i olika miljöer, än traditionell information. Detta ger för framtiden spännande möjligheter för bl.a. olika sorters arbetsplats- och studiebesök, vilket redan nu börjar få ett genomslag genom VR-glasögon.

Varmt välkommen!

Frågorna i fokus:

  • Hur kan digitala verktyg förbättra kvalitén inom vägledning och dess processer?
  • Hur kan webplattformar med metodbanker och övningsuppgifter och viktiga informationsbitar som rör yrken och framtid, förenkla skolans studie- och yrkesvägledning både i vid och snäv bemärkelse?
  • Hur kan ett experimentellt förhållningssätt utveckla studie- och yrkesvägledning med hjälp av digitala verktyg?
  • Hur kan omvärldsbevakning genom VR, AR, projektionsteknik och 360-film kan höja kvalitén på framtidens yrkesvägledning?
  • Vad är skolans och olika aktörers ansvar och möjligheter gällande ”hemmasittare” och vägledarnas roll?

Målgrupp

Studie- och yrkesvägledare

Innehåll

8.30 Incheckning öppnar - på plats eller via länk
09.00 Programansvarig hälsar välkomna

Jenny Ivarsson hälsar välkomna.

09.05 Hur kan digitala kortlekar förbättra kvalitén inom vägledning?

Börje Lindqvist Luleå Kommun, Agneta Andersson Karlshamns Kommun och Lars Hugsén Norrtälje Kommun, från utvecklingsgruppen för Framtidskortet

Låt oss titta närmare på Framtidskortet, en form av digitala kortlekar som handlar om yrken, kompetenser och utbildningar. På vilket sätt skulle vi kunna dra nytta av det arbete som Karlshamn, Luleå och Norrtälje startat? Studie- och yrkesvägledare har med ambitionen att tillföra en ny dimension till vägledningsprocessen utvecklat något helt nytt.

De digitala kortlekarna underlättar ett tydliggörande av faktorer som påverkar den utmaning som en elev /klient står inför ett utbildnings- och yrkesval. Målet är att skapa samtal med realistiska och inspirerande framtidsidéer om vidare studier och karriärval. Både vägledaren och klienten tar del av resultatet i form av ett överskådligt samtalsunderlag. För att föra processen framåt utgår de sedan från detta underlag när de exempelvis prioriterar och konkretiserar.

Bakom Framtidskortet står kommunerna Karlshamn, Luleå och Norrtälje och verktyget är skapat av studie- och yrkesvägledare med ambitionen att tillföra en ny dimension till vägledningsprocessen och är ett icke vinstdrivande koncept för vägledare nationellt.

10.10 Omvärldsbevakning, relevant information och undervisning mot yrken - hur kan dessa bitar förenkla vår vägledning?

Frida Holmgren och Matilda Nilsson från Syvonline

Plattformen syvonline erbjuder metodbank för skolans studie- och yrkesvägledning och har en löpande omvärldsbevakning av nyheter och forskning inom områdena skola, arbetsliv och yrkesbranscher. Parallellt med traditionell studie- och yrkesvägledning utifrån evidensbaserade metoder, är det viktigt att vägledare kan hålla sig uppdaterade i sakfrågor och information, det är en viktig del av karriärvägledande samtal och underlättas med webbaserat stöd. Tjänsterna syvonline erbjuder är avgiftsfria och har även stöd från Europeiska Unionens Socialfond. Material från syvonline kan användas av alla studie- och yrkesvägledare och alla som arbetar i skolan i hela Sverige

Föreläsningen avslutas med en frågestund.

10.50 Paus
11.05 Hur kan ett experimentellt förhållningssätt till digitala stöd utveckla studie- och yrkesvägledning?

Volkan Serengil, studie- och yrkesvägledare vid en grundskola (4 – 9 ) i södra Stockholm

Volkan kompletterar de informativa delarna i sin vägledning för sina elever, med de möjligheter som digitala stöd kan ge genom ett experimentellt förhållningssätt. Visuella stöd kan vara en viktig hörnsten i all vägledning och ett användbart komplement överallt där studie- och yrkesvägledning bedrivs – oavsett målgrupp. Med hjälp av bilder och grafik kan vägledningen bli mer tydliggörande och det gäller för alla grupper av individer, oavsett ålder och även bakgrund.

11.45 Årets vägledare

Frida Klar, studie- och yrkesvägledare vid grundskolan i Strängnäs 

Frida kompletterar- och utvecklar sin studie- och yrkesvägledning med egen Youtube-kanal, där hon lägger upp informationsfilmer hon själv producerar. I sina klipp presenterar hon olika yrkesporträtt, men sprider även annan syvrelaterad information, såsom Medicinsk Vägledning m.m. Frida blev utnämnd till Årets Vägledare 2021 av Vägledarföreningen i samarbete med tremedia. 

Presetationen avslutas med kort frågestund.

12.10 Yrkesdiskussion kring webbaserade verktyg som stöd i syvs yrkesuppdrag

Volkan Serengil, Frida Klar och moderator Jenny Ivarsson, alla studie- och yrkesvägledare vid grundskolan, diskuterar möjligheterna med digitala stöd och verktyg i yrkesuppdraget som studie- och yrkesvägledare. Forskning påvisar att visuella verktyg är ett användbart komplement överallt där studie- och yrkesvägledning bedrivs – oavsett målgrupp. Bildstöd – och där ingår rörlig bild – stärker fler kognitiva förmågor som kan kopplas till en ökad förståelse för omvärlden hos individer. Vad behöver vi vägledare tänka på i utvecklingen gällande digitala verktyg i vår vägledning?

I diskussionen önskar vi aktiva konferensdeltagare, gällande både frågor och tankar kring området. 

12.30 Paus för lunch
13.45 Minecraft som ett pedagogiskt verktyg.

Omvärldsbevakning genom VR, AR, projektionsteknik och 360-film, kan det bli en självklarhet för framtidens studie- och yrkesvägledning?

Viktor Lindbäck, verksamhetsutvecklare vid Riksantikvarieämbetet.

Viktor har i Sveriges Radios P1 uppmärksammats för sitt projekt som handlar om hur datorspelet Minecraft kan användas för att göra kulturarv begripligt i ett lättillgängligt format, där alla kan vara med och interagera, upptäcka och reflektera. Viktor kommer i sin föreläsning göra en presentation om sitt arbete kring Minecraft som ett pedagogiskt verktyg och visa praktiska exempel på tillämpningar inom museer, skola och fritidsverksamhet. Åk 5-elever i Gotländska skolor, har jobbat med att bygga både framtiden och det förflutna genom Minecraft-kartor, framtagna av Riksantikvarieämbetet i samarbete med Lantmäteriet. Dessa arbetssätt ger stora möjligheter för en digital utveckling kring framtidens studie- och yrkesvägledning, där bl.a. behovet av möjligheter till digitala studiebesök är stort – inte minst för att få bredd i information, som då kan bli mer likvärdig, oavsett var i landet man bor.

Föreläsningen avslutas med en frågestund.

14.35 Paus
14.55 Elever som sitter hemma - olika aktörers ansvar, möjligheter och vägledarens roll.

Staffan Olsson föreläsare och författare, tidigare lärarutbildare och expert på elevhalsan.se

Digitala verktyg kan underlätta vägledning för elever inom kategorin ”hemmasittare” och Covidpandemin utvecklade formerna för digital fjärrundervisning. Skolans studie- och yrkesvägledare blir ofta inkopplade för vägledning och studiemotiverande samtal kopplat mot framtiden för dessa elever – men problematiken med frånvaro kräver ofta breda insatser i samarbete med flera aktörer.Vad är skolans ansvar och hur ser olika aktörers ansvar- och möjligheter ut då det kommer till elever som sitter hemma - och vad är vägledarens roll?

Föreläsningen avslutas med frågestund.

15.40 Slutord- och en summering av dagen

Jenny summerar dagen och ger och en kort presentation av Vägledarkalendariets andra tillfälle 2022, den 19 maj, som har rubriken ”Karriärvägledning på schemat”.

15.50 Konferensen avslutas

Agneta Andersson
Frida Holmgren
Lars Hugsén
Frida Klar
Viktor Lindbäck
Börje Lindqvist
Matilda Nilsson
Staffan Olsson
Volkan Serengil

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Projektledare/koordinator

Monica Franc

Välj konferens

Livesänd
Digital konferens, 17 mars 2022
09.00 - 15.30 | 1 995 kr exkl moms
BOKA
Stockholm, 17 mars 2022
9.00-15.30 | 2 950 kr ex moms
Boka
En av de bästa

På Vägledarkalendariet kan du alltid välja att delta digitalt om du inte har möjlighet att komma till mötesplatsen i Stockholm.