Bristyrken och framtidens karriärvägar

20 maj 2021

Studie- och yrkesvägledning i pandemins fotspår. 

Att katastrofer och kaos påskyndar förändring är snarare en regel än ett undantag. Vi har redan vant oss vid möten framför datorn och att arbeta hemifrån. Den digitala strukturomvandlingen är här för att stanna. Men vad händer när arbetsuppgifter automatiseras även i tjänstesektorn och om valet står mellan att erövra ännu mer kvalificerad kompetens eller att utföra enklare sysslor? Hänger skolan med och hänger arbetsgivarnas interna kompetensutveckling med – hur vägleder vi?

Att lära och lära nytt, kommer det att vara den viktigaste av förmågor i ett framtida arbetsliv?

Observera: på grund av rådande omständigheter och restriktioner kommer denna konferens endast att sändas live digitalt. 

Vägledarkalendariets konferenser ingår i abonnemanget, men går även att boka separat.

Om konferensen

Efter konferensen kommer du att ha:

  • Inblick i karriärvägledande arbete riktat mot unga, gällande framtidens arbetsmarknad.
  • Information kring validering och vägar att bli anställningsbar i en uppdaterad arbetsmarknad.
  • Kunskap kring områden som stöttar och utvecklar skolelevers entreprenöriella förmågor.
  • Överblick över framtidens arbetsmarknad och framtida kompetensbehov.
  • Tagit del av en trendspaning kring den digitala betydelsen för framtidens arbetsmarknad.

 

Målgrupp

Studie- och yrkesvägledare

Innehåll

8.45 Uppkoppling via länk
09.00 Programansvarig hälsar välkomna
Jenny Ivarsson hälsar välkomna.
09.10-10.15 Worldskills Sweden – Ungas behov av kunskaper om arbetslivet och olika yrken

Pontus Slätterman, VD Worldskills Sweden
Wordskills Sweden har ett statligt uppdrag att höja attraktionskraft, status samt kvalitet för yrkesutbildning. Men vilka är Wordskills Sweden och vilken nytta kan du som syv ha av deras material i din vägledning? Hör Pontus Slätterman berätta om hur de arbetar för att fler ska upptäcka fördelarna med yrkesutbildning och moderna framtidsyrken. Allt från Möt en yrkesverksam till virtuella arbetsplatsbesök, yrkesväxling och yrkestävlingar. Upptäck material du kan använda i ditt vägledningsarbete och passa på att ställ dina frågor i chatten.

09:50-10:00 Bensträckare
10:00-10:05 Jenny presenterar Svante Sandell från MYH
 10:05-10:45 MYH – Det livslånga lärandet och validering, en av framtidens karriärväg

Svante Sandell, MYH, Myndigheten för yrkeshögskolan
Att främja validering är en viktig del av Myndigheten för Yrkeshögskolans uppdrag och målet med den här föreläsningen är att vi ska få en karta över hur vi som vägledare kan förhålla oss till möjligheterna med validering. Att snabbt bli anställningsbar genom att byta yrke via en kort utbildning är en viktig del av framtidens karriärvägar. Myndigheten för yrkeshögskolan verkar för att Yrkeshögskolans utbildningar tillgodoser arbetslivets behov av kompetens. De beslutar vilka utbildningar som ingår och beviljar statliga medel till utbildningsanordnare.

10.45-10.50  10.45-10.50 Jenny presenterar Christoffer Orsander från UF
Jenny presenterar Christoffer Orsander från UF.
10.50-11.30 Ung Företagsamhet – Framtidens företagare, en viktig del av framtidens arbetsmarknad

Christoffer Orsander, representant från UF Stockholm
Känslan av att alla kan starta företag kan vara en viktig pusselbit för unga att ha med sig i ett framtida yrkesliv. Att få träna på- och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och entreprenörskap redan i unga år är en viktig erfarenhet för alla blivande egna företagare, men även en nyttig erfarenhet för alla elever i såväl grund- som gymnasieskola. En halv miljon gymnasieelever har drivit UF-företag sedan starten 1980. Hör den ideella utbildningsorganisationen Ung Företagsamhet berätta hur de vill göra skillnad för både individ och samhälle.

11.30-12.40 Lunchpaus
12.40–12.45 Jenny presenterar Sofia Törneke från AF
12.45-13.30 AF – Hur kartläggs framtidens arbetsmarknad och kompetensbehov?

Sofia Törneke, AFs yrkesanalysavdelning

Nya yrken och yrkesområden kommer till, samtidigt som andra yrken mer- eller mindre kan försvinna. Yrkesprognoser inför framtiden är framtagna genom analyser av statistik, bland annat gällande pensionsavgångar, utbildningsdimensionering och yrkesrörlighet. Bedömningarna avser arbetsgivarnas förväntade behov av att rekrytera.

Information kring framtidens karriärvägar är områden som hela tiden utvecklas- och förändras, i takt med de omvärldsförändringar som ständigt pågår. I vägledande samtal är det viktigt att vägledaren är uppdaterad i samhällets behov av framtida arbetskraft, samt har kunskap om arbetsmarknadens utveckling - både den nutida och i frågor som rör framtiden. Föreläsningen ger inblick i det som påverkar arbetsmarknaden – och varför.

Föreläsningen avslutas med frågor från chatten.

13.30–14.00 Paus
14.00–14.05 Jenny presenterar Judith Wolst
14.05–15.15 Digitala trendspaningar och framtidens digitala arbetsmarknad

Judith Wolst, entreprenör, föreläsare och författare        
Judith Wolst är entreprenör, digital strateg och författare. Hon är expert inom digital kommunikation och digitala trendspaningar. Framtidens arbetsmarknad digitaliseras allt mer. Det gäller även området digital vägledning, ett område som utvecklats, speciellt under Corona pandemin. Judith ger konkreta tips på hur du kan optimera din kommunikation och närvaro online. Föreläsningen tar också upp hur vi ska tänka i dagens informationssamhälle, där framtidens arbetsmarknad digitaliseras allt mer: Hur vi ska ta oss an de utmaningar och möjligheter som digitaliseringen har fört med sig.

Föreläsningen avslutas med frågor från chatten.
15.15–15.30 AVSLUTNING av dagen, med slutord av Jenny.
15.50 Slut

Pontus Slätterman
VD, Worldskills Sweden
Svante Sandell
MYH, Myndigheten för yrkeshögskolan
Christoffer Orsander
representant från UF Stockholm
Sofia Törneke
AFs yrkesanalysavdelning
Judith Wolst
entreprenör, föreläsare och författare

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Projektledare/koordinator

Monica Franc

Välj konferensort!

Livesänd
Digital konferens, 20 maj 2021
9.00-15.30 | 1 995 kr ex moms

Ej bokningsbar

Går även att boka som digital konferens