Kurser för dig som arbetar i fritidshem

Lärarledda och interaktiva kurser - i liten grupp
Välj kurs när du vill fortbildas i mindre grupp, max 30 personer. Erfarna kursledare föreläser, inspirerar och utmanar dig. Du får ny kunskap och svar på dina frågor samt möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter med kollegor från andra arbetsplatser. Det gäller oavsett om du väljer att träffa oss på plats eller digitalt.
Alltid lärarlett - alltid interaktivt.

Vi följer givetvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Du kan avboka platsen utan kostnad fram till 1 månad innan och blir du sjuk eller får förhinder strax innan går det bra att överlåta platsen till en kollega. 

Våra ledarskapskurser hittar du här>>

Målgrupp:
lärare, specialpedagoger/speciallärare i grundskola, fritidshem, förskoleklass

JUST NU: Pojken med extra allt – hur lärare kan möta adhd och autism

Kvällsföreläsning med Alexander Skytte
Välkommen till 60 minuters digital kvällsföreläsning (inkl 15 min frågestund) med författaren till boken Pojken med extra allt.
För 450 kr exkl moms får du både föreläsningen och boken. Vill du bara lyssna till föreläsningen så är priset endast 200 kr exkl moms, dvs 250 kr inkl moms.
Digital föreläsning
Målgrupp:
Lärare i fritidshem, fritidspedagoger, skolledare

Digital kompetens på fritidshemmet

- Utveckla ert digitala arbete och skapa nätsmarta elever
 • Använda digitala verktyg på ett framgångsrikt sätt
 • Introducera programmering och utmana elevernas problemlösande förmåga
 • Bli ett stöd för att elevernas vistelse på nätet ska bli säker och trygg
Göteborg
Målgrupp:
Fritidspedagoger, lärare i fritidshem, skolledare

Fritidshemmets uppdrag

– En läroplanssäkrad verksamhet utifrån dagens krav och morgondagens önskemål
 • Förverkliga en fritidspedagogik som omsätter läroplanen i praktiken
 • Hålla fokus på det fritidspedagogiska huvuduppdraget i vardagen 
 • Hitta era fritidspedagogiska utvecklingszoner
DIGITAL KURS | Stockholm
Målgrupp:
Fritidspedagoger, lärare i fritidshem, skolledare

Npf och beteendeproblematik i fritidshemmet

– Så bryter ni mönster och skapar en fungerande vardag
 • Identifiera behov bakom ett beteende
 • Hitta moment i verksamheten som skapar utmaningar
 • Skapa nya rutiner och arbetssätt
DIGITAL KURS | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Lärare i fritidshem, fritidspedagoger, skolledare

Utforskande pedagogik på fritidshem (fd. Planera och dokumentera på fritidshem)

– meningsfull undervisning där elevernas nyfikenhet spelar huvudrollen
 • Skapa planeringar med mål, syfte, utveckling och lärande i fokus
 • Göra eleverna delaktiga och skapa progression i lärandet
 • Dokumentera för att utveckla
DIGITAL KURS | Göteborg
Målgrupp:
Fritidspedagoger, lärare i fritidshem, skolledare

Rasten och den pedagogiska utevistelsen

– Planerade rastaktiviteter, kvalitativ utevistelse och dess effekter på lärandet
 • Identifiera behov bakom ett beteende
 • Hitta moment i verksamheten som skapar utmaningar
 • Skapa nya rutiner och arbetssätt
DIGITAL KURS | Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Arbetslagsledare

Arbetslagsledarutbildning

- som sätter det pedagogiska ledarskapet i fokus
 • Leda och kommunicera för att skapa en fungerande grupp
 • Hjälpa arbetslaget att arbeta effektivt och målinriktat
 • Leda lärande möten kring vardagen, uppdraget och undervisningen
 • Fungera som processledare
DIGITAL KURS | Göteborg | Malmö | Stockholm

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om kurs.