Utvecklande kurser för dig inom fritidshem

Våra erfarna kursledare föreläser, inspirerar och utmanar dig. Du får ny kunskap, verktyg och svar på dina frågor samt möjlighet att utbyta erfarenheter kollegor från andra arbetsplatser. Alltid lärarlett - alltid interaktivt.

Våra ledarskapskurser hittar du här

 

Målgrupp:
Lärare i fritidshem, fritidspedagoger och skolledare

Språk- och kunskapsutvecklande fritidshem

– SKUA: ett arbetssätt som gynnar alla elever
  • Fritidshemmet som språkutvecklande arena.
  • Att vara språklig förebild i mötet med eleven.
  • Transspråkande och interkulturalitet – språk, identitet och självkänsla.
  • Skapa förutsättningar för samtal, interaktion och delaktighet.
| ONLINE
Målgrupp:
Lärare i fritidshem, fritidspedagoger och skolledare

Kreativa lärmiljöer i fritidshemmet

– gör skillnad med målstyrda lärmiljöer!
  • skapa tillgängliga lärmiljöer för lek, lärande och välmående
  • öka elevernas inflytande på sina lärmiljöer
  • planera för förstärkt samverkan mellan fritidslärare och klasslärare
  • inventera och analysera nuvarande lärmiljöer
  • minska stress, otrygghet och konflikter genom genomtänkta lärmiljöer
Malmö | | ONLINE

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om kurs.