Kurser för dig som arbetar i fritidshem

Kurser i Stockholm, Göteborg och Malmö

Välkommen till våra heldagskurser för lärare, fritidspedagoger och skolledare. Anmäl dig själv eller hela ditt arbetslag. Här träffar du och byter erfarenheter med deltagare från olika delar av landet. 

Vi tar emot max 30 deltagare per kurs. Anmälan bör ske senast fyra veckor innan kursstart. I mån av plats kan vi ta emot senare anmälningar.

Du hittar våra populära arbetslagsledarutbildningar längst ned i listan!

Målgrupp:
Lärare i fritidshem, fritidspedagoger, skolledare. Ni bör ha gått Planera och dokumentera på fritidshem eller ha grundläggande kunskap om att göra pedagogiska planeringar.

Analysera mera på fritidshemmet!

- uppföljning och utvärdering behöver inte vara svårt
 • Utvärdera era pedagogiska rutiner
 • Analysera med hjälp av pedagogiska planeringar och dokumentation
 • Skapa rutiner som gör utvecklingsarbetet enklare
Stockholm
Målgrupp:
Lärare i fritidshem, fritidspedagoger, skolledare

Digitala verktyg på fritidshem

- stärk elevernas förmågor och möt dem i deras intresse
 • Vara medskapande till roligt lärande
 • Använda digitala verktyg på ett kreativt och stimulerade sätt
 • Träna elevernas problemlösning och kreativa tänkande med enkel programmering
Stockholm
Målgrupp:
Lärare i fritidshem, fritidspedagoger, skolledare

Fritidshemmets uppdrag

- hur omsätter vi läroplanen?
 • Utforma verksamheten med hjälp av syfte och centralt innehåll
 • Göra en pedagogisk planering med läroplanen som grund
 • Planera verksamhet som är meningsfull och utvecklande
Stockholm
Målgrupp:
Fritidspedagoger, lärare i fritidshem, skolledare

Npf och beteendeproblematik i fritidshemmet (fd Särskilda behov på fritidshem)

– Så bryter ni mönster och skapar en fungerande vardag
 • Identifiera behov bakom ett beteende
 • Hitta moment i verksamheten som skapar utmaningar
 • Skapa nya rutiner och arbetssätt
Målgrupp:
Lärare i fritidshem, fritidspedagoger, skolledare

Nätsmart på fritids

- Så utvecklar du elevernas nätkompass och virtuella kompetens

Välkommen till en kurs där du får insikt och kunskap om hur du kan stötta och finnas som bollplank för eleverna på fritids för en trygg, säker och rolig vistelse på nätetik. Samt tips på aktiviteter och övningar med digitala redskap. 

 • Hur hjälper vi eleverna att bli nätsmarta
 • Hur blir man en bra kompis på nätet?
 • Hur pratar vi om de jobbiga sakerna som händer på nätet?
Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Lärare i fritidshem, fritidspedagoger, skolledare

Planera och dokumentera på fritidshem

– så fångar och utvecklar vi elevernas lärande
 • Så gör du en baklängesplanering
 •  verktyg och tips som involverar eleverna i dokumentationen
 • Bygg in progression i planeringen
Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Lärare i fritidshem, fritidspedagoger, skolledare

Särskilda behov på fritidshem

- så stöttar vi barn i svårigheter och hanterar utmanande situationer
 • Identifiera risksituationer så att du kan planera bort dem
 • strategier för att utveckla en verksamhet där alla barn kan delta på rättvisa villkor
 • Så agerar du när barn är utagerande eller när det uppstår konflikter
Målgrupp:
Arbetslagsledare

Arbetslagsledarutbildning

- som sätter det pedagogiska ledarskapet i fokus

Kursen lär dig att:

 • Leda och kommunicera för att skapa en fungerande grupp
 • Hjälpa arbetslaget att arbeta effektivt och målinriktat
 • Leda lärande möten kring vardagen, uppdraget och undervisningen
 • Fungera som processledare
Göteborg | Falun | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Arbetslagsledare som tidigare har gått fortbildningen Arbetslagsledarutbildning

Leda i motstånd och bristande samspel

- arbetslagsledarutbildning påbyggnadskurs
Under den här kursdagen kommer du åter igen bli stärkt i din roll som ledare för andra pedagoger. Vi vill även utmana dig i ditt ledarskap, både genom reflektion och genom hands on-övningar så att du växer som den resurs du är i organisationen. Gemensamt tar vi tillvara på erfarenheter, övar mer på ledarskap och stöttar dig att spänna bågen i den situation där du befinner dig.

 • Hur förstärker vi samspel och samarbete i gruppen?
 • Motstånd i handling eller attityd – hur gör vi då
 • Hur hanterar vi konflikter som uppstår?

 

Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Arbetslagsledare som tidigare har gått fortbildningen Arbetslagsledarutbildning

Coachande verktyg och förhållningssätt som ökar delaktigheten

- arbetslagsledarutbildning påbyggnadskurs

Under den här kursdagen kommer du åter igen bli stärkt i din roll som ledare för andra pedagoger. Vi vill även utmana dig i ditt ledarskap, både genom reflektion och genom hands on-övningar så att du växer som den resurs du är i organisationen. Gemensamt tar vi tillvara på erfarenheter, övar mer på ledarskap och stöttar dig att spänna bågen i den situation där du befinner dig.

 • Vad innebär ett coachande ledarskap?
 • Hur använder vi coachande verktyg för att stärka problemlösning?
 • Hur genomför du coachande samtal?
Stockholm
Målgrupp:
Skolledare i alla skolformer

Skolledare - ny i rollen

– hur hittar du balans mellan resultat och relationer?

Välkommen till en tvådagarskurs för dig som är ny som skolledare där du får en ökad förståelse för uppdraget och din roll som ledare.

 • Lär dig arbeta med rätt saker, på rätt sätt och i rätt tid
 • Så leder du skolans systematiska kvalitetsarbete
 • Lär dig leda i ständig förändring

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om kurs.

Kursadministratör

Mattias Olsson