Kurser för dig som arbetar i fritidshem

Välkommen till våra heldagskurser för lärare i fritidshem, fritidspedagoger och rektorer.
Anmäl dig själv eller hela ditt arbetslag. Här träffar du och byter erfarenheter med deltagare från olika delar av landet. 

När du väljer kurs så väljer du fortbildning i liten grupp om max 30 deltagare. Majoriteten av våra fortbildningar arrangeras också som lärarledd digital kurs.

I höst är intresset extra stort så vi rekommenderar dig att boka så snart som möjligt.
 
Vi följer givetvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Skulle kursen inte kunna genomföras pga restriktioner så erbjuds du ett nytt kursdatum. Blir du själv sjuk så kan platsen överlåtas till en kollega.
OBS! Dessutom gäller just nu fri av- eller ombokning till annan fortbildning fram till 1 månad före kursdagen, vid alla nya bokningar. 

Ta hand om dig och hoppas vi ses i höst!

Målgrupp:
Lärare i fritidshem, fritidspedagoger, skolledare

Digital kompetens på fritidshemmet

- Utveckla ert digitala arbete och skapa nätsmarta elever
 • Använda digitala verktyg på ett framgångsrikt sätt
 • Introducera programmering och utmana elevernas problemlösande förmåga
 • Bli ett stöd för att elevernas vistelse på nätet ska bli säker och trygg
Göteborg
Målgrupp:
Fritidspedagoger, lärare i fritidshem, skolledare

Fritidshemmets uppdrag

– En läroplanssäkrad verksamhet utifrån dagens krav och morgondagens önskemål
 • Förverkliga en fritidspedagogik som omsätter läroplanen i praktiken
 • Hålla fokus på det fritidspedagogiska huvuduppdraget i vardagen 
 • Hitta era fritidspedagogiska utvecklingszoner
Digital kurs | Stockholm
Målgrupp:
Fritidspedagoger, lärare i fritidshem, skolledare

Npf och beteendeproblematik i fritidshemmet

– Så bryter ni mönster och skapar en fungerande vardag
 • Identifiera behov bakom ett beteende
 • Hitta moment i verksamheten som skapar utmaningar
 • Skapa nya rutiner och arbetssätt
Digital kurs | Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Lärare i fritidshem, fritidspedagoger, skolledare

Utforskande pedagogik på fritidshem (fd. Planera och dokumentera på fritidshem)

– meningsfull undervisning där elevernas nyfikenhet spelar huvudrollen
 • Skapa planeringar med mål, syfte, utveckling och lärande i fokus
 • Göra eleverna delaktiga och skapa progression i lärandet
 • Dokumentera för att utveckla
Digital kurs | Göteborg | Stockholm
Målgrupp:
Fritidspedagoger, lärare i fritidshem, skolledare

Rasten och den pedagogiska utevistelsen

– Planerade rastaktiviteter, kvalitativ utevistelse och dess effekter på lärandet
 • Identifiera behov bakom ett beteende
 • Hitta moment i verksamheten som skapar utmaningar
 • Skapa nya rutiner och arbetssätt
Digital kurs | Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Arbetslagsledare

Arbetslagsledarutbildning

- som sätter det pedagogiska ledarskapet i fokus
 • Leda och kommunicera för att skapa en fungerande grupp
 • Hjälpa arbetslaget att arbeta effektivt och målinriktat
 • Leda lärande möten kring vardagen, uppdraget och undervisningen
 • Fungera som processledare
Digital kurs | Göteborg | Malmö | Stockholm

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om kurs.