Kurser för dig som arbetar i fritidshem

Kurser i Stockholm, Göteborg och Malmö

Välkommen till våra heldagskurser för lärare, fritidspedagoger och skolledare. Anmäl dig själv eller hela ditt arbetslag. Här träffar du och byter erfarenheter med deltagare från olika delar av landet. 

Vi tar emot max 30 deltagare per kurs. Anmälan bör ske senast fyra veckor innan kursstart. I mån av plats kan vi ta emot senare anmälningar.

Målgrupp:
Arbetslagsledare

Arbetslagsledarutbildning

- som sätter det pedagogiska ledarskapet i fokus

Istället för att vara upptagen av frågan hur du ska hinna med uppdraget som arbetslagsledare behöver du erövra redskap för att möjliggöra att arbetslaget gemensamt tar ansvar för det pedagogiska utvecklingsarbetet. Arbetslaget ska vara navet i skolutvecklingen och den lärande reflektionen ska vara navet i arbetslagets väg framåt.

Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Arbetslagsledare som tidigare har gått fortbildningen Arbetslagsledarutbildning

Arbetslagsledarutbildning steg 2

- påbyggnadsdag med fokus på att leda genom motstånd (dag 4)

Välkommen till en påbyggnadsdag med fokus på att leda genom motstånd. Kursen vänder sig till arbetslagsledare som tidigare har gått fortbildningen Arbetslagsledarutbildning.

Stockholm
Målgrupp:
Lärare i fritidshem, fritidspedagoger, skolledare

Digitala verktyg på fritidshem

- iPad som verktyg för att utveckla elevernas förmågor

Digitala verktyg och sociala medier är numera vardagsmat från riktigt tidiga år men många elever saknar den kunskap och erfarenhet som behövs för att möta livet på webben. Välkommen till en grundläggande fortbildning för dig som känner dig omsprungen av dina elever.

Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Lärare i fritidshem, fritidspedagoger, skolledare

Fritidshemmens läroplan

- hur påverkar den vårt sätt att arbeta?

Om våra elever ska få de bästa förutsättningarna till lärande hela skoldagen behöver vi göra läroplanen levande i verksamheten. Den här fortbildningen ger dig redskap för att utifrån läroplanen skapa utveckling och likvärdigt lärande på ett fritidshem som är nära sammankopplat med skolan.

Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Lärare i fritidshem, fritidspedagoger, skolledare

Lugnare lärmiljö på fritidshemmet

- så skapar vi individuellt lärande i elevgruppen

Också i de större elevgrupperna behöver vi se till elevernas individuella lärande. Därför är elevgruppernas storlek en utmanande vardag för fritidshemsverksamheten. Om vi inte hittar sätt att organisera grupperna i mindre grupper riskerar vi både elevers och pedagogers hälsa och möjlighet till utveckling.

Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Lärare i fritidshem, fritidspedagoger, skolledare

Systematiskt kvalitetsarbete

- så hittar du nuläget, styrkorna och områden för förbättring

Systematiskt kvalitetsarbete handlar om att i vardagsarbetet formulera, beskriva och följa upp arbetet mot de gemensamma målen. Genom att med olika typer av metoder kartlägga verksamheten kan vi lättare hitta våra styrkor så väl som områden för förbättring.

Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Lärare i fritidshem, fritidspedagoger, skolledare

Särskilda behov på fritidshem

- så stöttar vi barn i svårigheter och hanterar utmanande situationer

Om vi inte förstår hur glappet mellan elevens förmåga och verksamhetens krav ser ut kommer vi fortsätta att skapa situationer som kan leda till svårigheter eller problemskapande beteende hos vissa elever. Här får ni möjlighet att fördjupa er i varför det blir rörigt och hur ni skapar en vardag präglad av medvetna strategier och trygghet.

Göteborg | Malmö | Stockholm

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om kurs.

Kursadministratör

Mattias Olsson