Kurser för dig som arbetar i fritidshem

Kurser i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall

Välkommen till våra heldagskurser för lärare, fritidspedagoger och skolledare. Anmäl dig själv eller hela ditt arbetslag. Här träffar du och byter erfarenheter med deltagare från olika delar av landet. 

Vi tar emot max 30 deltagare per kurs. Anmälan bör ske senast fyra veckor innan kursstart. I mån av plats kan vi ta emot senare anmälningar.


Målgrupp:
Fritidspedagoger, lärare i fritidshem, skolledare

Det moderna fritidshemmets uppdrag

– En läroplanssäkrad verksamhet utifrån dagens krav och morgondagens önskemål
 • Förverkliga en modern fritidspedagogik som omsätter läroplanen i praktiken
 • Hålla fokus på det fritidspedagogiska huvuduppdraget i dess många funktioner
 • Skapa ömsesidig samverkan mellan fritids och skola
Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Arbetslagsledare

Arbetslagsledarutbildning

- som sätter det pedagogiska ledarskapet i fokus

Kursen lär dig att:

 • Leda och kommunicera för att skapa en fungerande grupp
 • Hjälpa arbetslaget att arbeta effektivt och målinriktat
 • Leda lärande möten kring vardagen, uppdraget och undervisningen
 • Fungera som processledare
Göteborg | Malmö | Skellefteå | Stockholm | Sundsvall
Målgrupp:
Lärare i fritidshem, fritidspedagoger, skolledare

Digital kompetens på fritidshemmet

- Utveckla ert digitala arbete och skapa nätsmarta elever
 • Använda digitala verktyg på ett framgångsrikt sätt
 • Introducera programmering och utmana elevernas problemlösande förmåga
 • Bli ett stöd för att elevernas vistelse på nätet ska bli säker och trygg
Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Fritidspedagoger, lärare i fritidshem, skolledare

Npf och beteendeproblematik i fritidshemmet

– Så bryter ni mönster och skapar en fungerande vardag
 • Identifiera behov bakom ett beteende
 • Hitta moment i verksamheten som skapar utmaningar
 • Skapa nya rutiner och arbetssätt
Göteborg | Malmö | Stockholm | Sundsvall
Målgrupp:
Lärare i fritidshem, fritidspedagoger, skolledare

Planera och dokumentera på fritidshem

– så fångar och utvecklar vi elevernas lärande
 • Så gör du en baklängesplanering
 •  verktyg och tips som involverar eleverna i dokumentationen
 • Bygg in progression i planeringen
Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Fritidspedagoger, lärare i fritidshem, skolledare

Rasten och den pedagogiska utevistelsen

– Planerade rastaktiviteter, kvalitativ utevistelse och dess effekter på lärandet
 • Identifiera behov bakom ett beteende
 • Hitta moment i verksamheten som skapar utmaningar
 • Skapa nya rutiner och arbetssätt
Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Skolledare i alla skolformer

Biträdande rektor - ny i rollen

– Leda personal och processer i en pedagogisk verksamhet
 • Utveckla skolans pedagogiska verksamhet
 • Utveckla medarbetarskap och arbetslag
 • Driva utvecklingsarbete och ge förändringarna fäste
 • Förebygga och hantera konflikter
Stockholm
Målgrupp:
Arbetslagsledare som tidigare har gått fortbildningen Arbetslagsledarutbildning

Coachande ledarskap

- För arbetslag med kraft och energi till utveckling

Under den här kursdagen kommer du åter igen bli stärkt i din roll som ledare för andra pedagoger. Vi vill även utmana dig i ditt ledarskap, både genom reflektion och genom hands on-övningar så att du växer som den resurs du är i organisationen. Gemensamt tar vi tillvara på erfarenheter, övar mer på ledarskap och stöttar dig att spänna bågen i den situation där du befinner dig.

 • Vad innebär ett coachande ledarskap?
 • Hur använder vi coachande verktyg för att stärka problemlösning?
 • Hur genomför du coachande samtal?
Stockholm
Målgrupp:
Arbetslagsledare som tidigare har gått fortbildningen Arbetslagsledarutbildning

Leda i motstånd och bristande samspel

- arbetslagsledarutbildning påbyggnadskurs

Kursen lär dig att:

 • Förstärka samspel och samarbete i gruppen
 • Leda när motstånd blir synligt i handling och attityd
 • Hantera de konflikter som uppstår

 

Göteborg | Malmö | Stockholm

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om kurs.