Lärarledda och interaktiva kurser - i liten grupp
Välj kurs när du vill fortbildas i mindre grupp, upp till ca 30 personer. Erfarna kursledare föreläser, inspirerar och utmanar dig. Du får ny kunskap och svar på dina frågor samt möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter med kollegor från andra arbetsplatser. Det gäller oavsett om du väljer att träffa oss på plats eller digitalt.
Alltid lärarlett - alltid interaktivt.

Våra ledarskapskurser hittar du här>>

 

Målgrupp:
Fritidspedagoger, lärare i fritidshem, skolledare

Fritidshemmets uppdrag

– En läroplanssäkrad verksamhet utifrån dagens krav och morgondagens önskemål
 • Förverkliga en fritidspedagogik som omsätter läroplanen i praktiken
 • Hålla fokus på det fritidspedagogiska huvuduppdraget i vardagen 
 • Hitta era fritidspedagogiska utvecklingszoner
DIGITAL KURS | Stockholm
Målgrupp:
Fritidspedagoger, lärare i fritidshem, skolledare

Npf och beteendeproblematik i fritidshemmet

– Så bryter ni mönster och skapar en fungerande vardag
 • Identifiera behov bakom ett beteende
 • Hitta moment i verksamheten som skapar utmaningar
 • Skapa nya rutiner och arbetssätt
DIGITAL KURS | Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Fritidspedagoger, lärare i fritidshem, skolledare

Rasten och den pedagogiska utevistelsen

– Planerade rastaktiviteter, kvalitativ utevistelse och dess effekter på lärandet
 • Planera, genomföra och utvärdera med fokus på rörelseglädje, lek och social träning
 • Använd leken som ett kraftfullt pedagogiskt verktyg
 • Skapa hjärnsmarta skoldagar med stöd av rasten och utevistelsen
DIGITAL KURS | Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Arbetslagsledare i alla skolformer

Leda arbetslag och grupper

Verktyg för pedagogiskt ledarskap som utvecklar
 • Förstå uppdraget, växa i rollen och utvecklas som processledare
 • Omvandla ledaskapsteorier till att fungera i praktiken
 • Led effektiva och strukturerade möten
 • Få kollegorna med dig, hantera konflikter och möta motstånd
 • Reflektera och utvecklas i ditt eget ledarskap
ENBART DIGITALT | KURSORT GÖTEBORG + DIGITALT | KURS ORT MALMÖ + DIGITAL KURS | KURSORT STOCKHOLM + DIGITALT
Målgrupp:
Lärare i grundskola, förskoleklass, fritidshem, gymnasiet, Vux

Kollaborativt lärande för lärare

– metoder för kontinuerlig utveckling av undervisningspraktiken
 • Använd olika metoder som kännetecknar det kollaborativa lärandet
 • Observera och analysera elevernas lärande
 • Utveckla ett kontinuerligt laborerande
 • Skapa strukturer som främjar utveckling och likvärdig undervisning
KURSORT STOCKHOLM + DIGITALT | ENBART DIGITALT

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om kurs.

Kursadministratör

Anna Ljungdahl