Kurser för dig som arbetar i fritidshem

Kurser i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall

Välkommen till våra heldagskurser för lärare, fritidspedagoger och skolledare. Anmäl dig själv eller hela ditt arbetslag. Här träffar du och byter erfarenheter med deltagare från olika delar av landet. 

Vi tar emot max 30 deltagare per kurs. Anmälan bör ske senast fyra veckor innan kursstart. I mån av plats kan vi ta emot senare anmälningar.


Målgrupp:
Arbetslagsledare

Arbetslagsledarutbildning

- som sätter det pedagogiska ledarskapet i fokus

Kursen lär dig att:

 • Leda och kommunicera för att skapa en fungerande grupp
 • Hjälpa arbetslaget att arbeta effektivt och målinriktat
 • Leda lärande möten kring vardagen, uppdraget och undervisningen
 • Fungera som processledare
Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Lärare i fritidshem, fritidspedagoger, skolledare

Digital kompetens på fritidshemmet

- Utveckla ert digitala arbete och skapa nätsmarta elever
 • Använda digitala verktyg på ett framgångsrikt sätt
 • Introducera programmering och utmana elevernas problemlösande förmåga
 • Bli ett stöd för att elevernas vistelse på nätet ska bli säker och trygg
Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Lärare i fritidshem, fritidspedagoger, skolledare

Fritidshemmets uppdrag

- hur omsätter vi läroplanen?
 • Utforma verksamheten med hjälp av syfte och centralt innehåll
 • Göra en pedagogisk planering med läroplanen som grund
 • Planera verksamhet som är meningsfull och utvecklande
Stockholm
Målgrupp:
Fritidspedagoger, lärare i fritidshem, skolledare

Npf och beteendeproblematik i fritidshemmet

– Så bryter ni mönster och skapar en fungerande vardag
 • Identifiera behov bakom ett beteende
 • Hitta moment i verksamheten som skapar utmaningar
 • Skapa nya rutiner och arbetssätt
Göteborg | Malmö | Stockholm | Sundsvall
Målgrupp:
Lärare i fritidshem, fritidspedagoger, skolledare

Planera och dokumentera på fritidshem

– så fångar och utvecklar vi elevernas lärande
 • Så gör du en baklängesplanering
 •  verktyg och tips som involverar eleverna i dokumentationen
 • Bygg in progression i planeringen
Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Fritidspedagoger, lärare i fritidshem, skolledare

Rasten och den pedagogiska utevistelsen

– Planerade rastaktiviteter, kvalitativ utevistelse och dess effekter på lärandet
 • Identifiera behov bakom ett beteende
 • Hitta moment i verksamheten som skapar utmaningar
 • Skapa nya rutiner och arbetssätt
Stockholm

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om kurs.