Kurser för dig som arbetar i fritidshem

Kurser i Stockholm, Göteborg och Malmö

Välkommen till våra heldagskurser för lärare, fritidspedagoger och skolledare. Anmäl dig själv eller hela ditt arbetslag. Här träffar du och byter erfarenheter med deltagare från olika delar av landet. 

Vi tar emot max 30 deltagare per kurs. Anmälan bör ske senast fyra veckor innan kursstart. I mån av plats kan vi ta emot senare anmälningar.

Målgrupp:
Arbetslagsledare

Arbetslagsledarutbildning

- som sätter det pedagogiska ledarskapet i fokus

Välkommen till Sveriges populäraste arbetslagsledarutbildning. En tredagarskurs som vänder sig till arbetslagsledare i alla skolformer.

 • Få med alla dina kollegor på tåget
 • Stärk din identitet och ditt mandat som ledare i arbetslaget
 • Få kunskap om hur en grupp fungerar och utvecklas
Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Lärare i fritidshem, fritidspedagoger, skolledare

Digitala verktyg på fritidshem

- iPad som verktyg för att utveckla elevernas förmågor

Välkommen till en kurs för alla på fritidshemmet som vill hitta formen för ett medvetet arbete kring digitala verktyg och källkritik.

 • Testa iMovie och andra stimulerande appar
 • Utveckla elevernas förmågor med hjälp av surfplattan
 • Lär dig hålla samtal med eleverna runt säkerhet på nätet
Stockholm
Målgrupp:
Lärare i fritidshem, fritidspedagoger, skolledare

Fritidshemmets uppdrag

- för dig som är ny i verksamheten

Välkommen till en kurs för dig som är nyexaminerad eller ny i fritidshemsverksamheten. Låt oss titta närmare på hur fritidshemmets läroplan ser ut så att vi kan vara medskapare till en verksamhet som utvecklar både elever och pedagoger.

 • Utforma verksamheten med hjälp av syfte och centralt innehåll
 • Så skapar du kreativt och delaktigt lärande med läroplanen som grund
 • Lär dig göra en pedagogisk planering
Stockholm
Målgrupp:
Lärare i fritidshem, fritidspedagoger, skolledare

Lugnare lärmiljö på fritidshemmet

- så skapar vi individuellt lärande i elevgruppen

Välkommen till en högaktuell kurs som tar sin utgångspunkt i frågan hur vi skapar utvecklingsmöjligheter på individ- och gruppnivå när elevgrupperna på fritidshemmen växer.

 • Bli skickligare på att forma och hantera grupper
 • Lär dig arbeta systematiskt för att utveckla elevernas relationer och självbild
 • Träna på att genomföra strukturerade samtal
Stockholm
Målgrupp:
Lärare i fritidshem, fritidspedagoger, skolledare

Nätsmart på fritids

- Så utvecklar du elevernas nätkompass och virtuella kompetens

Välkommen till en kurs där du får insikt och kunskap om hur du kan stötta och finnas som bollplank för eleverna på fritids för en trygg, säker och rolig vistelse på nätetik. Samt tips på aktiviteter och övningar med digitala redskap. 

 • Hur hjälper vi eleverna att bli nätsmarta
 • Hur blir man en bra kompis på nätet?
 • Hur pratar vi om de jobbiga sakerna som händer på nätet?
Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Lärare i fritidshem, fritidspedagoger, skolledare

Planera och dokumentera på fritidshem

– så fångar och utvecklar vi elevernas lärande

Välkommen till en kurs där du lär dig arbeta med flera olika verktyg som hjälper dig planera och dokumentera i enlighet med fritidshemsverksamhetens mål.

 • Så gör du en baklängesplanering
 •  verktyg och tips som involverar eleverna i dokumentationen
 • Bygg in progression i planeringen
Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Lärare i fritidshem, fritidspedagoger, skolledare

Särskilda behov på fritidshem

- så stöttar vi barn i svårigheter och hanterar utmanande situationer

Välkommen till en kurs där du lär dig förebygga och hantera kaos och utmanande situationer på fritidshemmet.

 • Identifiera risksituationer så att du kan planera bort dem
 • strategier för att utveckla en verksamhet där alla barn kan delta på rättvisa villkor
 • Så agerar du när barn är utagerande eller när det uppstår konflikter
Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Arbetslagsledare som tidigare har gått fortbildningen Arbetslagsledarutbildning

Arbetslagsledarutbildning påbyggnadskurs 1

- med fokus på att leda i motstånd och bristande samspel
Under den här kursdagen kommer du åter igen bli stärkt i din roll som ledare för andra pedagoger. Vi vill även utmana dig i ditt ledarskap, både genom reflektion och genom hands on-övningar så att du växer som den resurs du är i organisationen. Gemensamt tar vi tillvara på erfarenheter, övar mer på ledarskap och stöttar dig att spänna bågen i den situation där du befinner dig.

 • Hur förstärker vi samspel och samarbete i gruppen?
 • Motstånd i handling eller attityd – hur gör vi då
 • Hur hanterar vi konflikter som uppstår?

 

Stockholm
Målgrupp:
Arbetslagsledare som tidigare har gått fortbildningen Arbetslagsledarutbildning

Arbetslagsledarutbildning påbyggnadskurs 2

- med fokus på coachande verktyg och förhållningssätt som ökar delaktigheten

Under den här kursdagen kommer du åter igen bli stärkt i din roll som ledare för andra pedagoger. Vi vill även utmana dig i ditt ledarskap, både genom reflektion och genom hands on-övningar så att du växer som den resurs du är i organisationen. Gemensamt tar vi tillvara på erfarenheter, övar mer på ledarskap och stöttar dig att spänna bågen i den situation där du befinner dig.

 • Vad innebär ett coachande ledarskap?
 • Hur använder vi coachande verktyg för att stärka problemlösning?
 • Hur genomför du coachande samtal?
Stockholm
Målgrupp:
Skolledare i alla skolformer

Skolledare - ny i rollen

– hur hittar du balans mellan resultat och relationer?

Välkommen till en tvådagarskurs för dig som är ny som skolledare där du får en ökad förståelse för uppdraget och din roll som ledare.

 • Lär dig arbeta med rätt saker, på rätt sätt och i rätt tid
 • Så leder du skolans systematiska kvalitetsarbete
 • Lär dig leda i ständig förändring

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om kurs.

Kursadministratör

Mattias Olsson