Digitala verktyg

Ett flertal forskningsrapporter har vid det här laget visat att digitala verktyg i sig knappast hjälper eleven. Men en medveten undervisningspraktik där de digitala verktygen stödjer lärandet kan ge helt nya möjligheter till utveckling för eleverna.

Det vill säga: de här kunskaperna måste lärare förvärva för att det ska bli rätt. Och nu har Sverige höjt ribban än mer med uppdateringar av läroplaner. Dags att agera!


Välj 2-4 moduler per dag.

Planering och instruktioner ska både ge stöd och utmana. Hur lägger vi enklast upp vårt material i en digital struktur? Med bilder och filmklipp inspireras och aktiveras eleverna före ett arbetsområde och kan ge stöd under hela lärandeprocessen. Lär dig att sortera och hantera bilder och filmklipp.

Hur får vi stöd i vårt arbete med Google Drive och Dropbox? Vi lär oss hur de digitala verktygen stödjer oss i det kollegiala lärandet och hur vi delar det material skolans lärare skapar. Du får också lära dig olika sätt att underlätta delningen av planeringar., ex via bloggverktygen Blogger, Sites och Wordpress eller andra verktyg som Pearltrees, Padlets eller Pinterest.

Med hjälp av kollaborativa ytor kan elevernas texter publiceras direkt i undervisningen. Texterna får en mottagare och det blir viktigare för eleverna att utveckla sina tankar och texter. Du får lära dig program som Padlet, Answergarden och Wordle. Ni får också  lära er hur ni går till väga för att skapa ett bibliotek och bygga upp en struktur där elevernas olika arbeten kan publiceras.

Quiz och olika enkätundersökningar gör eleverna mer engagerade i undervisningen. Eleverna blir mer motiverade om de har möjlighet att påverka undervisningen. Du får lära dig att skapa egna quiz och enkäter i Kahoot, Mentimeter och Google formulär, vars resultat ger dig underlag att anpassa undervisningen.

Vi behöver utgå ifrån elevernas vardag i vår undervisning. Med virala succéer och aktuella filmklipp och bilder kan vi leda in eleverna i ett tydligt sammanhang. Du lär dig skapa en egen Youtube-kanal och hur du kan kombinera bild och text i redigeringsverktyget Canva.

När eleverna själva är med och skapar lektionsinnehållet påverkas motivationen. Interaktiva inslag i undervisningen ökar även känslan av inflytande. Vi undersöker möjligheterna att skapa egna quiz och ordmoln som kan användas i många språkutvecklande syften.

Hur kan du som lärare inspirera och motivera dina elever? Att presentera lektionsinnehåll och olika projekt med talande bilder är ett av många sätt. Men hur fungerar det egentligen med bilder? Vilka får användas och hur ska man tänka kring foton på elever?

Formativ bedömning handlar lika mycket om läraren som eleven, men hur kan läraren anpassa undervisningen på ett enkelt sätt? Om vi observerar hur, vad och när eleverna lär sig kan vi förändra undervisningen i realtid genom att använda smidiga digitala lösningar.

Filma dina genomgångar och lägg upp dem så att eleverna kan se dem om och om igen. Antingen filmar du dig själv vid tavlan eller vid skrivbordet på datorn. Enkel och smidig publicering med några knapptryck.

Gillar du att skapa med rörliga bilder, men vet inte riktigt hur man planerar ett filmprojekt tillsammans med en hel klass, rent praktiskt? Vi går igenom processen, från manusskrivande, filmtekniska viktigheter, dramaturgi, parallellhandling, redigering och publicering. Vi lär oss också hur vi väcker elevernas kreativitet genom att ge dem alternativa sätt att visa hur och vad de lärt sig, t.ex. med interaktiva program, film- och ljudinspelningar.

Mina val

Till höger kan du se din dag byggas upp när du klickar i vilka moduler du vill ha. Välj 2-4 moduler ovan.

Du har inte valt någon modul

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti