Det polariserade klassrummet

– kontroversiella och svåra frågor i skola och undervisning

Det polariserade klassrummet är konferensen som ger dig breda och praktiknära perspektiv på hur du kan hantera och bemöta kontroversiella teman och svåra situationer. Du får också med dig verktyg för att motverka att unga hamnar i extrema och destruktiva sammanhang, och för att stärka skolans roll som skyddsfaktor.

Vi vill ge dig stöd för att hantera utmaningar som polarisering, extremism, kriminalitet och hotfulla situationer.

Den livesända konferensen var väldigt uppskattad av deltagarna. För att ytterligare sprida detta viktiga innehåll kan du ta del av den i inspelat format.

Tack för en jätteintressant och givande konferens. Jag har alltid inbillat mig att det är i det närmast omöjligt för skolan att hantera den här typen av frågor, men idag har jag insett att det kanske faktiskt går.

Möt Shade Amao, Christer Mattsson, Björn Westerström, Daniel Poohl, Reine Berglund, Åsa Fahlén och Jan Jönsson.

Hur kan skolan hantera destruktiva normer som göder våldsspiraler och antidemokrati?

 • Hur skapar du fungerande och trygga ramar för att undervisa och bemöta polariserade elevgrupper?
 • Vad behöver du känna till om ungas värdegrund, normer och vardag för att hitta rätt i undervisningen om kontroversiella ämnen och teman?
 • Hur bemöter du konspirationsteorier, påverkanskampanjer och radikala åsikter i klassrummet?
 • Vilket ansvar har du som lärare när det gäller elever som är i, eller på väg in i, extrema miljöer?

Den här konferensen belyser den vardag du möter som lärare eller skolledare kopplat till ett osäkert omvärldsläge. Våra elever kan befinna sig ideologiskt mycket långt från varandra i vissa frågor. Laddade situationer kan uppstå vid undervisning och diskussioner, men också på skolans andra arenor.

Konferensen ger dig breda och praktiknära perspektiv på hur du kan hantera och bemöta kontroversiella teman och svåra situationer. Du får också med dig verktyg för att motverka att unga hamnar i extrema och destruktiva sammanhang, och för att stärka skolans roll som skyddsfaktor.

Under dagen får du möta talare och praktikfall som ger breda och praktiknära perspektiv på temat. Det innebär att du får såväl bakgrundskunskap som metoder, ramar och tips. Ett konkret stöd att bygga vidare på i ditt uppdrag, i din yrkesvardag.

Konferensen var otroligt bra, en av de bästa jag varit på! Tack, Lärarfortbildning, vilket fantastiskt program ni levererade.

Målgrupp

Lärare, skolledare och elevhälsa i åk 6-9 och gymnasieskolan.

Innehåll

08.15 Incheckning
08.30 Konferensen inleds

Moderator Anna Klockar hälsar välkomna

08.35 Skolan i en osäker tid

Åsa Fahlén, förbundsordförande Sveriges lärare

Åsa inleder dagen och sätter ramen runt dagens tema. Hon beskriver faktorer som påverkar vårt uppdrag kopplat till samhället, demokratin och en komplex yrkesvardag. Det finns både utmaningar och möjligheter i detta!

09.10 Att bryta normaliseringen av extremism och radikala åsikter

Christer Mattsson, forskare och lärare, Göteborgs universitet och Segerstedtinstitutet

Skolan har en viktig roll för elevers demokratiska fostran, och lärare har stor påverkan på elevers identitetsutveckling. Som lärare behöver jag kunskap för att hitta rätt i undervisning om polarisering, radikalisering och det alltmer extrema bakgrundsbruset, men också för att möta elever som är på väg mot det extrema eller radikala. Forskning visar att skolan kan vara en faktor radikaliseringsprocessen och driva på rasism och extremism. Varför är det så, och vad kan vi göra för att motverka detta? 

Forskning och praktik – det här behöver vi veta

 • Hur kan du arbeta för att kontrastera polarisering, rasism och extremism? 
 • Hur bryter vi normaliseringen av extrema åsikter?  
 • Vilken roll har du som lärare när det gäller elever som är i, eller på väg in i, extrema miljöer? 
10.10 Paus
10.30 Relationell pedagogik och ramar för att undervisa i det polariserade klassrummet

Björn Westerström, lärare och skolutvecklare, Pedagogisk inspiration, Malmö stad

Du får råd om hur du konkret kan organisera klassrummet, bemöta kommentarer och bygga en relationell grund att utgå från i både undervisning och på skolans andra arenor. Du får också råd och stöd kring hur du kan skydda dig själv och hantera hot och aggressivitet. Björn beskriver också hur vi kan öva upp elevernas förmåga till multiperspektiv, en nyckel till att förändra attityder och nå fram med vår undervisning på detta tema.

 • Hur kan du skapa fungerande ramar och en relationell grund för att möta elever i det polariserade klassrummet? 
 • Hur kan du bemöta kommentarer, extrema åsikter och konspirationsteorier som elever ger uttryck för i skolan?  
 • Vilka konkreta metoder kan du använda för att öka elevers förmåga att inta ett multiperspektiv i olika frågor?  
 • Vilka exempel på multiperspektiv kan du använda i din undervisning? 

Workshop som konkretiserar arbetet i klassrummet.

11.30 Lunch
12.30 Attitydförändring och konflikthantering – samverkan mellan skola och samhälle

Shade Amao, verksamhetsutvecklare: Vi behövs, Fryshuset

Fryshuset genomför riktade insatser mot unga för att hjälpa dem att hitta positiva vägar i livet, vägar som leder bort från våld och utanförskap, och som stärker känslan av samhörighet i samhället. Du får veta hur detta arbete går till, och på vilket sätt skolan kan stötta och samverka med civilsamhället kring unga i riskzon.

 • Praktiska exempel på hur du kan möta unga i riskzon och skapa förflyttning i positiv riktning för dem.
 • Vad behöver och kan skolan göra konkret?
 • Hur kan du navigera i de svåra samtalen med de unga?
13.15 En toxisk cocktail av antidemokrati

Daniel Poohl, VD, researcher och utbildare på Stiftelsen Expo

Rasism och extremism tar sig nya uttryck. Kvinnohat, konspirationsteorier och queerfobi är strömningar som ökar alltmer. Antidemokratiska uttryck och idéer flyter in i varandra och paketeras ofta med humor, skämt och nya symboler och memes. Sammantaget är det här en toxisk cocktail som påverkar vårt samhälle och undergräver likvärdighet, jämlikhet och tolerans. De här idéerna tar sig också in i gamingvärlden, med högerextrema idéer och rekryteringsförsök.

 • Vilka aktuella strömningar finns bland unga idag, kopplat till antidemokrati och extremism?
 • Vad göder dessa antidemokratiska strömningar, och hur påverkar den här utvecklingen skolan och samhället i stort?
 • Hur märker vi när våra elever glider in i en toxisk cocktail av rasism, extremism – vilka tecken finns?
 • Hur kan vi, med avstamp i skolans värdegrund, bemöta antidemokratiska och extrema uttryck och främja dialog snarare än konfrontation?
14.15 Paus
14.30 Hur hanterar vi destruktiva normer som göder våldsspiraler och antidemokrati?

Jan Jönsson, oppositionsborgarråd, Stockholm. Utbildad och erfaren lärare och förortsrektor.

Under konferensen deltar Jan i ett samtal som utgår från hans erfarenheter i olika roller, kopplat till dagens tema.

 • Vad gör samhället för att agera mot antidemokrati, kriminalitet och polarisering?
 • Hur jobbar Jan med dessa frågor, och vad möter han i sin roll som politiker?
 • På vilket sätt kan vi stoppa en destruktiv normglidning genom vårt förhållningssätt, genom samverkan, lärmiljö och undervisning?
 • Hur, och med vilka kan vi som arbetar i skolan samverka i detta arbete? Vilken roll har skolledare och elevhälsa, socialtjänst och politiker?
15.15 Gängen, skolan och skyddsfaktorerna

Reine Berglund, polisinspektör, Huddinge

Polisinspektör Reine Berglund beskriver i det här samtalet vad han och hans kollegor ser i sin yrkesvardag, kopplat till barn och unga just nu. Han beskriver också vikten av samverkan och lyfter fram framgångsfaktorer han identifierat i sitt uppdrag. Du får råd om hur skolan kan och behöver förhålla sig till de elever som är på glid mot extrema miljöer. Skolan och vi lärare betyder mycket i det här arbetet!

 • Vad behöver du veta om kriminalitet och ungas utanförskap, för att hantera detta tema på ett fungerande sätt?
 • Vilka framgångsfaktorer finns för att bryta negativa spiraler, utanförskap och kriminalitet?
 • Vilka utmaningar finns just nu, och hur kan skola och samhälle samverka kring dessa?
15.55 Workshop multiperspektiv

Björn Westerström

16.20 Dagen avslutas

Moderator sammanfattar och avslutar dagen

Föreläsare och talare

Shade Amao
verksamhetsutvecklare: Vi behövs, Fryshuset
Christer Mattsson
forskare och lärare, Göteborgs universitet och Segerstedtinstitutet.
Björn Westerström
lärare och skolutvecklare, Pedagogisk inspiration, Malmö stad
Daniel Poohl
VD, researcher och utbildare på Stiftelsen Expo
Reine Berglund
polisinspektör, Huddinge
Åsa Fahlén
förbundsordförande Sveriges Lärare
Jan Jönsson
oppositionsborgarråd i Stockholm

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Konferenskoordinator

Monica Franc

Inspelad
Onlinekonferens inspelad, går att se mellan den 9/4-31/9
| 3 450 kr ex moms
BOKA
Skollicens
Onlinekonferens skollicens, går att se mellan den 9/4-31/9
| 25 000 kr ex moms
BOKA

Om onlinekonferens inspelad
När du väljer att se konferensen i efterhand kan du välja hur du vill ta del av konferensen. Du kan se den i ett svep eller dela upp och se den vid olika tillfällen. Du navigerar enkelt genom kapitelindelning och du har möjlighet att pausa, spola fram och tillbaka och se inslag igen.

Konferensen är tillgänglig fram t.o.m. den 31 september. Sista dag för köp är den 23 september. Länken skickas ut senast nästkommande vardag. Licensen är personlig och gäller en person. Den får inte spridas.

Om onlinekonferens skollicens
En skollicens gäller för hela skolan. Utöver tillgång till konferensen så ingår ett metodmaterial och ett workshopmaterial som konkret stöd att arbeta vidare med och för att kunna implementera era nyvunna kunskaper i verksamhet och undervisning.
Ni kan ta del av konferensen tillsammans i kollegiet t.ex. på en studiedag, APT:er eller gemensam planeringstid. Ni kan också låta lärarna ta del av konferensen på egen hand när det passar deras schema och planering. Konferensen kan ses i ett svep eller delas upp och ses vid olika tillfällen. Ni navigerar enkelt genom kapitelindelning och ni har möjlighet att pausa, spola fram och tillbaka och se inslag igen.

Konferensen är tillgänglig fram t.o.m. den 31 september. Sista dag för köp är den 23 september. Länken skickas ut senast nästkommande vardag. Licensen gäller endast för din skola och får inte spridas.

Daniel Poohl, Expo om några av de utmaningar vi möter i skolan idag:

"Extremhögerns idéer når idag unga på nya sätt, på plattformar och i kanaler där många vuxna saknar inblick. Vi ser hur idéerna flyter samman med kvinnohat, queerfobi och konspirationsteorier, inte sällan förpackas de i jargong och skämt. Det skapar utmaningar för vuxna i ungas närhet att förstå och bemöta uttrycken när de dyker upp i skolmiljön."

BOKA MED GRUPPRABATT

Är ni 10 eller fler på arbetsplatsen som planerar fortbildning under kommande året? Använd vår grupprabatt!

Läs mer