Lärarnas forskningskonvent 2024

– vi bygger broar mellan undervisning och forskning

Välkommen till Lärarnas forskningskonvent 2024. Här får du en unik möjlighet att fördjupa dig i konkret och relevant forskning direkt kopplad till utvecklingen av din och din skolas undervisning.

GÖTEBORG 17 JUNI  | ONLINE 17 JUNI 

 

Ett samarrangemang av:

Keynote speakers: Helen Timperley, Anette Olin Almqvist, Emma Leifler och Michael Tengberg

Var med och forma framtidens undervisning tillsammans med oss

Välkommen till Lärarnas forskningskonvent 2024. Här får du en unik möjlighet att fördjupa dig i konkret och relevant forskning direkt kopplad till utvecklingen av din och din skolas undervisning. Vi samlas för att diskutera och bygga kunskap tillsammans med ett 30-tal relevanta och praktiknära forskare inom området.

Med denna heldag vill vi skapa en mötesplats för dialog och samarbete mellan forskare och lärare, där vi gemensamt kan lyfta vår profession och driva fram det kollegiala lärandet.

Genom att delta i Lärarnas forskningskonvent 2024 får du tillgång till aktuella rön inom undervisningsutveckling, men också möjlighet till diskussioner och samtal med forskare, samt tillfälle att nätverka med andra engagerade lärare.

Vi bygger en bro mellan forskning och undervisning som går åt båda hållen. I de olika spåren kan du välja bland varierade teman som ger inspiration och stöd för att ta ditt och din skolas utvecklingsarbete vidare. En dag som gynnar din undervisningsutveckling och ger ringar på vattnet för hela organisationen.

Forma framtidens undervisning tillsammans med oss på Lärarnas forskningskonvent 2024!

Fokus på:

  • hur praktiknära forskning kan bidra till att utveckla undervisningen och hur du kan implementera forskningsresultat i din undervisning.
  • det professionella lärandet, reflektion över den egna praktiken, samt dialog kring hur forskning kan bidra till att främja professionellt lärande bland lärare.
  • hur vi kan integrera forskning i undervisningen för att skapa en mer evidensbaserad undervisningspraktik.
  • att främja samarbete mellan forskare och lärare samt skapa möjligheter för lärare att nätverka och utbyta erfarenheter och kunskap kring undervisningsutveckling.

Målgrupp

Lärare i grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning

Programmet i korthet

08.15 Registrering och kaffe/smörgås
09.00 Välkommen till Lärarnas forskningskonvent 2024

Moderator för Lärarnas forskningskonvent, Anna Klockar inleder konferensen. Arrangörerna hälsar välkommen.

Keynote: Det professionella lärandet måste ge effekt

Helen Timperley, Emeritus professor, Faculty of Education and Social Work, Learning, development and professional practice, New Zealand

Anette Olin Almqvist, professor i pedagogik vid Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet

Det professionella lärandet måste ge effekt. Det behöver utgå från lärares faktiska och verkliga behov, och organiseras på ett sätt som möjliggör förändring. Processer för aktivt undersökande, lärande och experimenterande måste bli en del av lärarnas kärnverksamhet och professionella lärande, och dessa processer behöver bli en naturlig del av lärares yrkesvardag och kollegiala utveckling.

10.00 Paus
10.15 Förmiddagspass

Välj ett av sex spår. Du som deltar digitalt väljer mellan spår 1:1 och 1:2.

Spår 1:1

Kollegialt lärande som ger effekt – möjligheter och utmaningar i det kollegiala utvecklingsarbetet
Lill Langelotz, docent i pedagogiskt arbete, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet
Anette Jahnke, doktor professionspraxis, forskare, process-/projektledare, Ifous

Spår 1:2

Neurodiversitet – från förklaringsmodeller till strategier för praktiken
Emma Leifler, lektor i specialpedagogik vid Göteborgs universitet
Linda Petersson-Bloom, lektor i specialpedagogik vid Högskolan i Kristianstad

Spår 1:3

Hur formar AI framtidens kunskap och lärande?
Erik Winerö, gymnasielärare i svenska och religion, samt doktorand i tillämpad IT mot utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet
Thomas Hillman, professor i tillämpad IT mot utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet

Spår 1:4

Hur kan vi planera och effektivisera skrivundervisning i olika ämnen?
Lotta Olvegård, lektor i svenska som andraspråk på Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi, Göteborgs universitet
Anna Maria Hipkiss, lektor i ämnesdidaktik med inriktning svenska
Pernilla Andersson Varga, fil.dr. i ämnesdidaktik med inriktning mot svenska. Hon är lektor på Center för skolutveckling i Göteborg och adjungerad lektor på institutionen för didaktik och pedagogisk profession på Göteborgs universitet

Spår 1:5

Utmaningar och möjligheter med modeller som redskap för elevers fördjupade ämnesförståelse
Ann-Sofie Jägerskog, Universitetslektor och studierektor, Institutionen för ämnesdidaktik
Stockholms universitet
Mimmi Waermö, biträdande prefekt, universitetslektor, Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet

Spår 1:6

Hur använder vi eleverna för att utveckla undervisningen?
Peter Johannesson, samverkansdoktorand inom pedagogiskt arbete, Göteborgs universitet
Erik Andersson, filosofie doktor och docent i pedagogik, legitimerad grund- och gymnasielärare samt i högre utbildning utnämnd till excellent lärare, Göteborgs universitet

Vill du veta mer?

Klicka här för att läsa om vad de olika spåren innehåller!

11.50 Lunch och mingel
12.50 Keynote: Neurodiversitet – generella och specifika undervisningsknep som gör stor skillnad för många elever

Emma Leifler, lektor i specialpedagogik vid Göteborgs universitet

13.30 Paus
13.45 Eftermiddagspass

Välj ett av sju spår. Du som deltar digitalt väljer mellan spår 2:1 och 2:2.

Spår 2:1

Att undervisa med utgångspunkt i hur vår kognitiva arkitektur fungerar
Erik Winerö, gymnasielärare i svenska och religion, samt doktorand i tillämpad IT mot utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet
Jonas Linderoth, professor, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet

Spår 2:2

Pojkars läsning – varför halkar den efter?
Michael Tengberg, professor i pedagogiskt arbete, Karlstads universitet
Ulrika Andersson, fil. doktor i pedagogik, universitetslektor, Linköpings universitet

Spår 2:3

Kollegiets undervisningsutveckling – hur och varför?
Anette Olin Almqvist, professor i pedagogik vid Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet
Inger Eriksson, professor i pedagogik med inriktning mot lärande och läroplansteori och docent i didaktik vid Stockholms universitet

Spår 2:4

Matematikundervisning med historisk och geografisk spännvidd
Pernilla Mårtensson, lektor i ämnesdidaktik med inriktning mot matematik vid Göteborgs universitet
Angelika Kullberg, professor i ämnesdidaktik med inriktning mot matematik vid Göteborgs universitet
Rimma Nyman, universitetslektor vid Göteborgs universitet

Spår 2:5

CULF – forskarskola för lärare – hur och varför?
Karin Rönnerman, professor emerita, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet
Cecilia Ferm Almqvist, gästprofessor i pedagogiskt arbete vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, vetenskaplig ledare för CULF, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet. Professor i pedagogik vid Södertörns högskola.

Spår 2:6

Inspiration från naturen: Integrera biomimikry i biologi- och teknikundervisningen för en hållbar framtid
Alexina Thorén Williams, universitetslektor, ämnesdidaktik med inriktning naturvetenskap och teknik, Göteborgs universitet
Dawn Sanders, universitetslektor, ämnesdidaktik med inriktning naturvetenskap och teknik, Göteborgs universitet
Maria Svensson, docent vid Institutionen för didaktik och pedagogisk profession vid Göteborgs universitet

Spår 2:7

Lärande, undervisning och bedömning i språk: Hållbar samverkan och ömsesidigt lärande
Gudrun Erickson,
senior professor i pedagogik med inriktning mot språk och bedömning, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet
Eva Olsson, lektor i pedagogik, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet
Liss Kerstin Sylvén, professor i ämnesdidaktik med inriktning språk, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet

Vill du veta mer?

Klicka här för att läsa om vad de olika spåren innehåller!

15.20 Fika
15.50 Keynote: Undervisningskvalitet i svenska klassrum – relationen mellan undervisning och resultat. Så kan vi utvecklas!

Michael Tengberg, professor i pedagogiskt arbete, Karlstads universitet

16.40 Avslutande paneldiskussion
  • Vad är undervisningsutveckling?
  • Vad är professionsutveckling?
  • Hur bygger vi broar mellan forskning och praktik?
17.00 Sluttid

Några av forskarna

Keynote speaker 1
Helen Timperley och Anette Olin Almqvist
Spår 1:1
Lill Langelotz och Anette Jahnke
Spår 1:2
Emma Leifler och Linda Petersson Bloom
Spår 1:3
Erik Winerö och Thomas Hillman
Spår 1:4
Lotta Olvegård, Anna Maria Hipkiss och Pernilla Andersson Varga
Spår 1:5
Ann-Sofie Jägerskog och Mimmi Waermö
Spår 1:6
Peter Johannesson och Erik Andersson
Keynote speaker 2
Emma Leifler
Spår 2:1
Erik Winerö och Jonas Linderoth
Spår 2:2
Michael Tengberg och Ulrika Andersson
Spår 2:3
Anette Olin Almqvist och Inger Eriksson
Spår 2:4
Pernilla Mårtensson, Angelika Kullberg och Rimma Nyman
Spår 2:5
Karin Rönnerman och Cecilia Ferm Almqvist
Keynote speaker 3
Michael Tengberg
Spår 2:6
Maria Svensson, Dawn Sanders och Alexina Thorén Williams
Spår 2.7
Gudrun Erickson, Eva Olsson och Liss Kerstin Sylvén

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

FULLSATT!
Göteborg, 17 juni 2024
9.00-17.00 | 250 kr ex moms

Ej bokningsbar
Livesänd
Onlinekonferens live, 17 juni 2024
9.00-17.00 | 250 kr ex moms

Ej bokningsbar

På den här konferensen gäller inga rabatter.

Om Lärarnas forskningskonvent

Lärarnas forskningskonvent är mötesplatsen där lärare får möjlighet att fördjupa sig i undervisningsnära forskning och bygga kunskap tillsammans med praktiknära forskare. Lärarnas forskningskonvent arrangeras två gånger om året av Sveriges Lärare, Lärarstiftelsen och Lärarfortbildning i samarbete med lärosäten runt om i landet.

Från gång till gång kommer såväl skolform, programmets inriktning och ort där konventet genomförs att variera. Det finns alltid möjlighet att delta online.

Arrangörer