Pedagogisk påfyllning? Ja, tack!

Fenomenet tid är ju inte helt enkelt att förstå sig på vare sig om man är stor eller liten. Plötsligt gick allt så där hiskeligt snabbt och det blev augusti och semesterns gick mot sitt slut. Med den något tudelade känslan av ångest och förväntan gick vi tillbaka till jobbet och sparkade igång ett nytt läsår och en ny barngrupp.

Veckorna precis innan lovet

Vi som arbetar med fritidshem och skola påverkas av barnens sinnesstämningar och energinivåer. I augusti såg vi nyfikna, pigga, förväntansfulla och laddade kompisar. Nu har rutiner satts, grupper svetsats, tålamod prövats och regler testats och en påtaglig trötthet märks bland både barn och vuxna. Hösten är tung då den inte erbjuder så många andningshål och vi som arbetar med elever och barn jobbar då som hårdast för att få allt att fungera i barngruppen och verksamhet. Det är i de här veckorna precis innan lovet som jag som pedagog bäst behöver lite påfyllning … och det är här en bra föreläsning, en god konferens är som mest välkommen.

I november rullar så Fritidshemmets rikskonferens ut. Jag har själv haft förmånen att fler år besökt konferensen som besökare, som föreläsare eller som moderator.  Alltid med samma resultat – en välbehövlig påfyllning av ny kunskap och nya tips för att jag ska orka min vardag, kunna utveckla nya arbetssätt och finna nya verktyg. Fritidshemmets rikskonferens har under de år jag tagit del av den alltid haft en väl avvägd mix av teori och praktik. Detta passar vår yrkeskår som handen i handsken då vi är de mest teoretiska praktiker jag kan komma på.

I år kommer jag åter få äran att moderera konferensen och därför sitter jag nu och försöker knyta ihop alla trådar och få till en dag av fritidspedagogisk påfyllning jag vet är så välbehövlig.

Rapporten blev en hörnsten

I början av juni ramlade en forskningsrapport från Skolforskningsinstitutet ner i min brevlåda och den blev min hängmatteläsning. Rapporten bygger på 37 ingående studier som sammanställer hur lärare i fritidshem skapar förutsättningar för barns meningsfulla fritid och utveckling och lärande. Den här rapporten blev en hörnsten i den föreläsning jag skrivit för att hålla på årets konferens – en mix av just teori och praktik.

Den blandningen fortsätter att prägla årets konferens där ni har chans att träffa Ann S. Pihlgren som kommer tala om undervisningen på fritidshemmet och vad den kan innebära. Julia Andersson ska berätta hur vi pedagoger kan bredda basenför att hjälpa de elever som faktiskt behöver lite extra stöd för att klara sig i vår verksamhet. Tino Skovlund kommer till oss för att prata om det viktigaste verktyg vi har – leken. Vi får slutligen möta Anna Backman som kommer ge oss fördjupade kunskaper om 6-9åringens utveckling och hur vi bäst kan stötta dem där de befinner sig.

Meningsfull fritid, utveckling och lärande i fritidshemmet

Så tänker jag att vi skapat en dag som handlar om meningsfull fritid, utveckling och lärande i fritidshemmet utifrån många olika aspekter och expertiser. Det här är den påfyllning jag själv skulle vilja ha och om du har tillfälle och möjlighet att möta upp oss i Malmö 24/11, Göteborg 1/12, Stockholm 8/12 eller digitalt 8/12 så finns det påfyllning även för dig!

Avskilda öar eller sammanflätade rötter som ger kraft

Jonas Wallman föreläser på Fritidshemmens rikskonferens som i år har sin utgångspunkt i den nyligen publicerade forskningsöversikten Meningsfull fritid, utveckling och lärande i fritidshem.