Fritidshemmens rikskonferens

– ett nyfiket utforskande av praktiken

På Fritidshemmens rikskonferens samlas årligen hundratals lärare i fritidshem för att tillsammans fylla på med ny kunskap och inspiration. Programmet varvar aktuell forskning med verksamhetsnära exempel – hela tiden med fritidshemmet i fokus. Här får du nya insikter att ta med till ditt arbete, byta erfarenheter med kollegor från hela landet och den så viktiga bekräftelsen på allt bra du redan gör.

 

MALMÖ 21 NOV  |  GÖTEBORG 28 NOV  |  STOCKHOLM & ONLINE 5 DEC

Det bästa med konferensen är att allt handlar om fritidshemmet. Jag blev verkligen inspirerad!

Årets självklara mötesplats för dig som arbetar inom fritidshem.

 

Ur innehållet

 • Omsorg, undervisning och lek i symbios
 • Hitta tid och plats för reflektion och utveckling i vardagen
 • Kom igång med lekotekpedagogik
 • Få fritids att funka för fler – att möta elevers olika behov
 • Didaktiken som värnar fritidspedagogikens grundstenar

 

Möt Anna Wallin, Line Isaksson, Sofia Grimm, Anna Morell, Jenny Karlsson och Tino Skovlund.

Kvalitet utifrån fritidshemmets didaktik

I år kommer vi med stor nyfikenhet att utforska fritidshemmets praktik med elevernas bästa i fokus. Vi tar avstamp i att fritids ska varar roligt, härligt och ha elevernas egna intressen som utgångspunkt, men också att det ska vara lärande, utvecklande och uppfylla läroplanens mål. Utifrån det undersöker vi kvalitetsbegreppet i förhållande till fritidshemmets didaktik, undervisning, lärande och omsorg. Konferensen ger dig konkreta verktyg som du kan börja använda direkt och insikter som stöttar dig och dina kollegor i ert långsiktiga utvecklingsarbete. 

Under dagen belyser vi och fritidshemmets samlade bild och uppdrag men dyker också ner i de mindre delarna. Du får insikter i hur ditt förhållningssätt och din syn på såväl verksamhet som elever får effekter på det du gör. Du får också de mer detaljrika delarna som till exempel lekotek, tillgänglig lärmiljö och arbetslaget som team. Dagen ger dig möjlighet att utveckla många delar av fritidshemmets utbildning.

Inspirerande konferensledare

Jonas Wallman är moderatorn som sticker ut från mängden. Med sin gedigna bakgrund inom fritidshem gör han relevanta och konkreta kopplingar till vardagen. Med finurlighet och humor håller han energin på topp samtidigt som han skapar djupare reflektioner och insikter.

Innehåll

08.15 Registrering

Kaffe/te och smörgås

09.00 Välkommen

Moderator Jonas Wallman hälsar välkommen och inleder dagen.

09.10 Utbildningsomsorg i fritidshemmet

Anna Wallin, kommunlektor och lärarutbildare, Enköpings kommun

Den internationella benämningen för fritidshem, school-age educare, som lanserades av Anna Klerfeldt och Malin Rohlin, 2012, kan översättas till utbildningsomsorg. Utbildningsomsorg som begrepp ramar in fritidshemmets verksamhet där omsorg, utbildning och undervisning sker i samverkan. En verksamhet som på olika sätt kan möjliggöra för barns meningsskapande, lek och lärande. Den här föreläsningen ger oss tillfälle att tillsammans undersöka möjliga betydelser av begreppet och vad som sker med praktiken om vi tittar på den utifrån benämningen utbildningsomsorg.

 • Så kan begreppet utbildningsomsorg fånga vår verksamhets olika perspektiv
 • Hur kan begreppet hjälpa oss att tolka läroplanens skrivningar?
 • Vad kan begreppet göra för att hjälpa oss i våra göranden, vårt tal om och reflektion av verksamheten?
10.00 Paus

Kaffe/te och frukt

10.20 Fritidshemmets didaktik – kan vi få meningsfull fritid, undervisning och omsorg att mötas?

Line Isaksson, universitetsadjunkt, Jönköping University

I läroplanen kan vi läsa att begreppet undervisning ska ges en vid tolkning i fritidshemmet där omsorg, utveckling och lärande utgör en helhet. Men vad kan det innebära i praktiken egentligen? Under den här föreläsningen tittar vi närmare på och gör ett trevande försök att synliggöra fritidshemmets didaktik och hur vi kan organisera undervisningen samtidigt som vi värnar om fritidspedagogikens grundstenar.

 • Hur får vi lärandeuppdraget att gå hand i hand med omsorg och en meningsfull fritid?
 • Didaktiska förhållningssätt och traditioner i fritidshemmet
 • Så kan undervisningsbegreppet förstås och omsättas i fritidshemmet
11.15 Så organiserar vi för reflektion, utvärdering och utveckling i fritidshemmets vardag

Sofia Grimm, teamledare fritidshem, Röllingbyskolan

Att skapa utrymme för reflektion och utveckling mitt i vardagens alla görande är inte alltid helt lätt. Under den här föreläsningen delar Sofia Grimm med sig av sina erfarenheter av hur hon tillsammans med kollegor skapat förutsättningar för fritidshemmets utvärdering och utveckling och vilka strukturer som varit hjälpsamma för dem.

 • Att leda ständig förbättring i fritidshemmets vardag
 • Gemensam riktning i arbetslaget – så skapar vi samsyn
 • Strukturer och verktyg som hjälper oss att reflektera över vårt arbete
12.00 Lunch
13.00 Kvalitet på fritidshemmet – vad är kvalitet och hur når vi dit?

Under panelsamtalet resonerar föreläsarna tillsammans kring begreppet kvalitet i relation till fritidshemmets diskurs. Här får de mötas och bidra med olika perspektiv när vi undersöker möjligheter för en ökad kvalitet samt hur vi kan ta oss an de utmaningar vi möter.

Panelsamtalet leds av moderator Jonas Wallman. Medverkande är Anna Wallin, Line Isaksson, Sofia Grimm och Tino Skovlund.  

(Skicka gärna in frågor till panelen i förväg genom att mejla lena.rosada@lararfortbildning.se skriv ”Fritidspanelen” i ämnesraden)

13.30 Paus/bensträckare
13.40 Hur får vi fritids att funka för fler? – om att möta elevers olika behov

Anna Morell, specialpedagog
Jenny Karlsson, specialpedagog

På fritidshemmet är det många elever som möts. Alla med olika behov utifrån mognad, utsatthet, hemförhållande, NPF-diagnoser och andra funktionsvariationer. Föreläsningen tar oss igenom en dag på fritids och identifierar olika situationer eller moment som kan bli svåra och utmanande. Vi funderar på vad det är som blir svårt och ger konkreta verktyg för hur situationen kan riggas annorlunda där hindren byggs bort och tryggheten ökar.

 • Förhållningssätt som bidrar till att förstå behov bakom beteenden
 • Kritiska moment som utmanar under tiden på fritids
 • Så kan ni göra - konkreta verktyg för en verksamhet som funkar för fler
14.30 Paus

Kaffe/te och fikabröd

15.00 Årets lärare i fritidshem 2024

Varje år delar Sveriges Lärare ut det ärofyllda priset Årets lärare i fritidshem med syfte att lyfta fritidshemsverksamhet med hög kvalitet. Vem som helst kan nominera en lärare som sedan bedöms av en jury utifrån kriterier inom engagemang, samarbete och utveckling. Finalisterna till 2024 års pris presenteras i Malmö och Göteborg. På konferensen i Stockholm delas priset ut under pompa och ståt.

Vill du nominera en lärare? Klicka här för att läsa mer om priset.

15.15 Kan lekotek bli ett pedagogiskt verktyg?

Tino Skovlund, inspiratör, föreläsare och fortbildare

I leken utvecklar barn sina förmågor, kunskaper och sociala färdigheter. Möjligheten att kunna utveckla leken ökar när barnen har tillgång till lekmaterial och utrustning som är kopplat till deras förmågor och intressen. Under den här föreläsningen beskrivs skillnaden mellan ett lekotek och en rastbod samt hur lekoteket kan användas som pedagogiskt verktyg där eleverna ges möjlighet till inflytande och delaktighet.

 • Lekotekpedagogik kopplat till läroplanens mål och elevernas förmågeutveckling
 • Bygg relationer, social integration, gemenskap och trygghet
 • Så kommer ni igång – var börjar ni och hur gör ni?
16.15 Konferensen avslutas

Moderator Jonas Wallman avslutar och knyter ihop dagen.

16.30 Tack för idag!

Anna Wallin
Kommunlektor och lärarutbildare
Line Isaksson
Universitetsadjunkt, Jönköping University
Sofia Grimm
Teamledare fritidshem, Röllingbyskolan
Anna Morell och Jenny Karlsson
Specialpedagoger
Tino Skovlund
Inspiratör, föreläsare och fortbildare
Jonas Wallman
Moderator

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Konferenskoordinator

Monica Franc

Välj tillfälle

Malmö, 21 november 2024
9.00-16.30 | 3 850 kr ex moms
BOKA
Göteborg, 28 november 2024
9.00-16.30 | 3 850 kr ex moms
BOKA
Stockholm, 5 december 2024
9.00-16.30 | 3 850 kr ex moms
BOKA
Livesänd
Onlinekonferens live, 5 december, tillgänglig t.o.m. 12 dec
9.00-16.30 | 3 450 kr ex moms
BOKA

Titta när det passar dig!
Som deltagare på onlinekonferensen kan du ta del av föreläsningarna under 7 dagar. När du ser konferensen i efterhand kan du välja hur du vill ta del av den. Du kan se den i ett svep eller dela upp och titta vid olika tillfällen. Du navigerar enkelt genom kapitelindelning och du har möjlighet att pausa, spola fram och tillbaka och se inslag igen.

Jonas Wallman, moderator:

Att få komma iväg från vardagen och få lite perspektiv på sitt dagliga slit samtidigt som man möter ”artsfränder” och tillsammans får ny input är ovärderligt. Programmet har som alltid en spännande mix som gör att man har stora chanser att bredda sin horisont.

Konferensen görs i samarbete med: