Fritidshemmens rikskonferens

DEN ÅRLIGA MÖTESPLATSEN FÖR DIG SOM ARBETAR PÅ FRITIDSHEM
Rikskonferensen för fritidshemslärare och fritidspedagoger har hittills lockat 9 500 deltagare. Viktig och inspirerande fortbildning speciellt för dig som arbetar med fritidspedagogik på landets alla fritidshem. Föreläser i år gör bland andra den vältalige och uppskattade psykologen David Edfelt och den nytänkande verklighetsdesignern Mark Siegbahn.

Med fokus på elevens lärande, välmående och sociala relationer

"Planeringstid och kompetensutveckling som andra lärarkategorier", "Samverkan som fungerar för alla" - det är frågor som är högaktuella eftersom vi vet att eleverna vinner på om dessa förutsättningar finns på plats. Därför handlar Fritidshemmens rikskonferens 2020 om hur du och andra fritidslärare kan utforma och leda ett fritidspedagogiskt tänk kring elevens hela skoldag. Beteendedesign och tydliggörande pedagogik är kraftfulla verktyg i detta arbete.

Varmt välkommen till Fritidshemmens rikskonferens!

Innehåll

08.15 Registrering
Kaffe/te med frukostsmörgås.
09.00 Välkommen

Projektledare och moderator hälsar välkommen.

09.10 Äntligen en statlig utredning!

Hur kan kvalitet och likvärdighet i fritidshemmens undervisning förbättras? Det är frågan som en statlig utredning har vänt och vridit på. Vad betyder resultatet för ditt arbete?  Vi får en presentation av det viktigaste som utredningen har kommit fram till.

09.45 Skapa möjligheter för fritidspedagogik hela dagen – lär av dem som är på väg
Oskar Göransson, fritidslärare och Johan Sundquist, förstelärare på fritidshem

Samverkan är både en gammal och högaktuell fråga. Hur gör de som har kommit en bra bit på väg? Fritidslärarna Oskar Göransson och Johan Sundquist berättar hur de arbetar fritidspedagogiskt under skoldagens olika delar. För dem handlar det om att ha elevernas bästa i fokus genom professionell kommunikation och ett öppet förhållningssätt till varandra.

 • Fritidspedagogik hela dagen – hinder och möjligheter
 • Vad betyder det för eleverna när fritidshemmet kompletterar förskoleklass och skola?
 • Avgörande faktorer för framgångsrik samverkan – sådant som du själv kan påverka
10.35 Fika med kaffe, te och kaka
10.55 Tre modeller för samverkan – hitta er väg framåt med hjälp av forskningen

Helene Elvstrand, forskare inom fritidspedagogik

Helt ny forskning visar att samverkan mellan lärare i fritidshem och skola kan se mycket olika ut. På vissa ställen dominerar konkurrens och på andra ett tydligt helhetsperspektiv på elevens lärande. Vad betyder det för hur exempelvis övergångar, föräldrasamverkan och elevers sociala relationer fungerar? Helene Elvstrand presenterar tre olika modeller för samverkan. Du får tid att fundera på vilken modell som finns hos dig och vad det betyder dig och dina kollegors möjligheter att mötas kring varje elevs lärande och välmående.

 • Så får man kunskap om och förståelse för varandras uppdrag
 • Bryta systematiska situationer av utanförskap genom förbättrade övergångar
 • Så påverkar olika typer av samverkan elevers lärande – exemplet Språk och kommunikation
12.00 Lunch
13.00 Alla under samma tak – planeringstid, kompetensutveckling och ett års hjul för undervisning

Maria Björk, fritidshemsansvarig och Nadja Melander, rektor

En helhet för elevens lärande. Ett professionellt språk som underlättar samverkan. Samma möjligheter till planeringstid och kompetensutveckling. Vi vet att en förutsättning för hur väl varje elev lyckas är hur skolan organiseras. Här ger fritidshemsansvarig och rektor sina perspektiv på resan som har skapat Snättringeskolans modell för samverkan.

 • Ett årshjul av förmågor, inflytande och lek – så syns läroplanen i praktiken
 • Resan mot samverkan – våra bästa råd till andra
 • Så blir effekten av samverkan ett meningsfullt lärande för eleven
13.55 Använd tydliggörande pedagogik – ett tryggt fritidshem för alla elever

David Edfelt, psykolog

Stora grupper, många är trötta och andra fulla av energi, verksamheten är både fri och styrd, elever med många olika behov – det är verkligheten. Hur får vi ihop allt detta? David Edfelt ger dig redskap att se och möta både individen och gruppen för att skapa ett fritidshem som blir begripligt, hanterbart och meningsfullt.

 • Så bryter du negativa mönster och kommer vidare
 • Bygg bort hinder och skapa ett fritidshem för alla elever
 • Intryckssanera för att minska stressen
14.45 Fika med kaffe, te och kaka
15.15 Beteendedesigna fritidshemmens undervisning – gör det enkelt för eleverna att göra rätt

Mark Siegbahn, verklighetsdesigner

Hur designar man ett situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat lärande där eleverna genom kloka val kan lyckas? Kombinera den senaste forskningen om hjärnan med den om människors beteenden, säger Mark Siegbahn. Här visar han hur du på ett strukturerat och läroplansstyrt sätt kan hjälpa eleverna till ökad motivation, koncentration och kroppskontroll. Och du får själv pröva på!

 • Allt har en avsikt! Exempel på små förändringar som leder eleverna rätt
 • Mer av rörelseglädje - brainbreaks, pulsglädje och utepedagogik
 • Strategier för elevinflytande på riktigt
16.20 Konferensen avslutas. Välkommen åter nästa år!

Föreläsare

Klicka på bilderna för att läsa mer om årets intressanta föreläsare.

David Edfelt
Psykolog
Helene Elvstrand
Forskare
Johan Sundqvist
Fritidslärare
Maria Björk
Fritidshemsansvarig
Mark Siegbahn
Verklighetsdesigner
Nadja Melander
Rektor
Oskar Göransson
Fritidslärare

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Konferenskoordinator

Monica Franc

Välj konferensort!

Umeå, 22 oktober 2020
9.00-16.30 | 3 350 kr ex moms
BOKA
Stockholm, 5 november 2020
9.00-16.30 | 3 350 kr ex moms
BOKA
Göteborg, 12 november 2020
9.00-16.30 | 3 350 kr ex moms
BOKA
Malmö, 26 november 2020
9.00-16.30 | 3 350 kr ex moms
BOKA
Kalmar, 3 december 2020
9.00-16.30 | 3 350 kr ex moms
BOKA

Konferensen görs i samarbete med: