Fritidshemmens rikskonferens 2018

Tradition och förändring – så stärker du det fritidspedagogiska uppdraget
För elfte året i rad bjuder vi in till Fritidshemmens rikskonferens. I år tittar vi på hur det fritidspedagogiska uppdraget kan stärkas genom att vi står tryggt i traditionen och med öppna ögon möter det nya.

Läroplanen säger att undervisningen i fritidshemmet ska komplettera förskoleklassen och skolan genom att lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat. Och att lärandet ska utgå från elevernas behov, intressen och initiativ. Men i kapitel 4 beskrivs också vilka förmågor som eleverna ska utveckla, exempelvis att skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt.

Årets rikskonferens visar hur kärnan i den traditionella fritidshemspedagogiken kan lira ihop med de nya förutsättningarna och kraven i läroplanen.

Innehåll

08.00 Registrering
Kaffe/te med frukostsmörgås.
08.40 Välkommen
Michael Karlsson, programansvarig och moderator, hälsar välkommen.
08.45 Hur ser fritidshemsverksamheten ut när eleverna får bestämma?
Helene Elvstrand, forskare och lärarutbildare vid Linköpings universitet
Helene Elvstrand, verksamhetsnära forskare från Linköpings universitet, intresserar sig för barns delaktighet och rättigheter. I en aktuell studie har hon frågat elever vad de tycker om verksamheten på sina fritidshem. Vilka möjligheter kan elevers egna erfarenheter utgöra i fritidshems kvalitetsarbete? I föreläsningen problematiserar hon läroplansskrivningen ”med utgångspunkt i barns behov och intresse” utifrån begreppen ”barnperspektiv” och ”med eller för barn”.  

 • Låt eleverna vara delaktiga, utöva inflytande och ta ansvar på fritidshemmet
 • Ta vara på elevernas erfarenheter i kvalitetsarbetet
 • Forskningsstudie: Så tycker eleverna om sin verksamhet
09.20 Schack är lika viktigt som tyska verb – om lärande på fritids

Jonas Wallman, Årets fritidspedagog 2014 som arbetar på Folkparksskolan i Norrköping
Jonas Wallman är en av de mest populära föreläsarna i rikskonferensens historia. Nu är han tillbaka! Med läroplanskopplade exempel från sin egen verksamhet levandegör han som ingen annan vad det innebär att utvecklas som gruppmedlem och växa som individ i fritidshemmet. Lekens lotteri är ett av de pedagogiska verktyg som du får ta del av. Med lekens lotteri uppmuntras eleverna att testa allt som finns på det fritidspedagogiska smörgåsbordet.

 • Lekens lotteri - ett spännande fritidspedagogiskt verktyg
 • Få tips på hur du får dina elever att växa på fritidshemmet
 • Gör läroplanen till din bästa vän!
10.20 Paus
Kaffe/te med frukt
10.50 Viktigt för livet: When your heart is happy your mind is free
Gabriella Amtholt och Linda Berggren, fritidspedagoger på Grisbacka skola
Många har sett ”Stopp min kropp”. Succéfilmen på YouTube är ett resultat av ”Viktigt för livet”, en central del av verksamheten i fritidshemmet på Grisbacka skola i Umeå. Utifrån läroplanens första kapitel om skolans värdegrund får eleverna arbeta med frågor som berör känslor, integritet, samspel och värderingar. Låt dig inspireras av en verksamhet med målet att få alla elever att fungera väl socialt och känna sig trygga i sig själva.

 • Ta del av värdegrundsarbetet som blev en viral Youtube film
 • Arbeta med känslor på fritidshemmet
 • Få alla elever att känna sig trygga i sig själva
11.40 Reflektion
Tillsammans med deltagarna reflekterar, fördjupar och problematiserar Helene Elvstrand det som sägs.
12.10 Lunch
13.10 Hur blir man en bra kompis i den virtuella världen?
Marie Eneqvist och Annika Faxander, grundare av Matteklubben och IT-klubben
Är det ok att ändra på foton på kompisar? Vad får man skriva om andra på sociala medier? Vad är sant och falskt? Det är frågor som elever ställs inför i dag. Genom IT-klubben vill Marie Eneqvist och Annika Faxander stärka fritidshemmens kompetens inom IT och digitala verktyg genom att på ett kul, kreativt och läroplansbaserat sätt spela, leka och lära tillsammans. I denna workshop visar de exempel på QR-koder, Quizlet och hur bilder hanteras på ett roligt men också korrekt sätt.

 • Social kompetens i sociala medier
 • Så kan du arbeta med källkritik på fritidshemmet
 • Få praktiska tips på hur du kan använda digitala verktyg på ett kul men också korrekt vis
14.10 Undervisning i fritidshemmet – att utveckla kamratskap och kommunikation
Ann S. Pihlgren, forskare och forskningsledare vid Ignite Research Institute
Undervisning är ett begrepp som känns nytt och kanske ovant för många. Varför ska det användas, till vad och hur gör man utan att förlora de viktiga värden som fritidshemmet sedan lång tid tillbaka skapar för eleverna? Ann S. Pihlgren lägger en teoretisk grund och ger praktiska exempel på vad undervisning i fritidshem kan innebära då elever utvecklar sin kommunikativa och språkliga förmåga i samverkan med övriga grundskolan. Hon frågar sig också vad det innebär att utveckla en positiv lärandeidentitet hos alla elever.

 • Vad begreppet undervisning betyder för dig som  fritidspedagog och lärare i fritidshem
 • Så får du till undervisningen på fritidshemmet
 • Utveckla en positiv lärandeidentitet hos alla elever
16.30 Reflektion
Tillsammans med deltagarna reflekterar, fördjupar och problematiserar Helene Elvstrand det som sägs.
16.50 Avslutning
Michael Karlsson avslutar Fritidshemmens rikskonferens 2018.

Föreläsare

Läs mer om våra föreläsare genom att klicka på respektive foto.

Helene Elvstrand
Forskare och lärarutbildare vid Linköpings universitet
Jonas Wallman
Årets fritidspedagog 2014
Gabriella Amtholt
Fritidspedagog
Linda Berggren
Fritidspedagog
Marie Eneqvist
Grundare av IT-klubben och Matteklubben
Annika Faxander
Grundare av IT-klubben och Matteklubben
Ann S. Pihlgren
Forskare och forskningsledare vid Ignite Research Institute

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Konferenskoordinator

Monica Franc

Välj konferensort!

Malmö, 22 november 2018
08.40-16.50 | 2 950 kr ex moms
BOKA
Konferens för hela arbetslaget
Gå fyra så bjuder vi rektor

Läs mer om erbjudandet

Konferensen görs i samarbete med: