Fritidshemmens rikskonferens

DEN ÅRLIGA MÖTESPLATSEN FÖR PEDAGOGISK PÅFYLLNAD

På Fritidshemmens rikskonferens får fritidshemmet på riktigt stå i centrum. Genom aktuell forskning och praktiknära exempel belyser vi fritidshemmets uppdrag utifrån flera olika områden och perspektiv.

 

MALMÖ 23 NOVEMBER  |  GÖTEBORG 30 NOVEMBER |  STOCKHOLM 7 DECEMBER  |  DIGITALT 7 DECEMBER 

 

Programmet i korthet:

  • Delaktighet på riktigt – här får allas röst höras!
  • Hur bidrar riskfylld lek till elevernas utveckling?
  • Relationell kompetens – fritidspedagogen och forskaren beskriver tillsammans
  • Så kan du matematik-a på fritids
  • Fritidshemmet som arena för språkutveckling

Ett mångsidigt konferensprogram med fritidshemmet i centrum

Programmet på konferensen är, precis som fritidshemmets uppdrag, brett och heltäckande. Utifrån olika perspektiv och områden får du nya insikter i ditt arbete. Vi varvar teori och praktik på ett verksamhetsnära sätt där du får många konkreta exempel som du kan använda direkt i din verksamhet. Under dagen får du möjlighet att både lyssna till och möta likasinnade människor och ta del av hur de arbetar.

Årets program lyfter bland annat teman som relationsskapande, delaktighet, matematik och riskfylld lek. Föreläsarna kommer med olika kompetenser och är samtliga tydligt förankrade i fritidshemmets vardag. Dessutom får du vara med och glädjas tillsammans med årets finalister i utmärkelsen Årets lärare i fritidshem.

 

Jonas Wallman är moderatorn som sticker ut från mängden. Med sin gedigna bakgrund inom fritidshem gör han relevanta och konkreta kopplingar till vardagen. Genom finurlighet och humor håller han energin på topp samtidigt som han skapar djupare reflektioner och insikter.

 

Jag lämnade konferensen med känslan att allt är möjligt och att vi gör så mycket bra på fritids. 

- tidigare deltagare 


Innehåll

08.15 Registrering med morgonfika
09.00 Fritidshemmens rikskonferens 2023 startar!

Moderatorn Jonas Wallman hälsar välkommen och inleder konferensen.

09.10 Fritidshemmet som arena för språkutveckling

Caroline Bötrius, utvecklingsledare, Norrköpings kommun

Att läsa är livsviktigt! När barn läser utvecklar de sitt ordförråd vilket är en avgörande förutsättning för att lyckas och ta sig fram i livet. Fritidshemmet är en viktig arena för att elever ska få använda sitt språk på fler och andra sätt än i klassrummet. Du som deltagare får med dig insikter utifrån teorier om flerspråkighet, språkinlärning och läsning inom ramen för det kollegiala lärandet. Du ges också möjlighet att på olika sätt vara aktiv under föreläsningen.

  • SKUA – ett arbetssätt som gynnar alla elever
  • Läsning och ordkunskap på ett fritidshemspedagogiskt sätt
  • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter.
10.40 Moderatorn reflekterar, gör utvikningar, binder ihop och interagerar med deltagarna
10.50 Möten som räknas – matematik som passar på fritids

Anna Wallin, kommunlektor i Enköpings kommun

Vad kan matematik vara och bli i fritidshemmet? Anna Wallin visar hur en fritidshemspedagogisk matematik skiljer sig från en traditionell skolmatematik. Det handlar om att möjliggöra matematiska möten, sammanhang och miljöer där vi kan bli matematiska. Hon ger en teoretisk grund och en mängd exempel på hur matematiken kan användas för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa problem i vardagen. I fritidshemmet kan elever möta matematik och umgås med matematik på andra sätt än i exempelvis skolan. Det vi gör på fritids kan bidra till att eleverna skapar en positiv relation till matematik genom hela skoltiden.

- Praktiska exempel på hur man kan matematik-a i fritidshem

- Matematik i samverkan mellan fritidslärare och klasslärare

- Inte rätt eller fel – rolig och stimulerande matematik.

11.50 Moderatorn reflekterar, gör utvikningar, binder ihop och interagerar med deltagarna
12.00 Lunch
13.00 Delaktighet på riktigt - här får allas röst höras!

Johanna Erlén, lärare i fritidshem på Talavidskolan i Jönköpings kommun

Möt Johanna Erlén Årets lärare i fritidshem 2022. Johanna jobbar med projektet Idébomben där alla elever ges möjlighet att vara delaktiga på riktigt. Vad skulle ni helst vilja göra? Många elever svarar antingen direkt eller genom att lägga lappar i förslagslådan. Andra elever behöver mer tid och andra förutsättningar. Johanna Erlén och hennes kollegor intervjuar i stället dessa elever för att verkligen göra alla delaktiga. Här berättar hon hur varje elev får göra sin röst hörd och påverka sin tid på fritids. Viktiga förutsättningar är ett nära samarbete mellan fritidslärare och klasslärare men också ett tydligt fokus på värdegrundsarbetet.

- Från idé till aktivitet – varje elev får planera, presentera, genomföra och utvärdera

- Gör värdegrundsarbetet lustfyllt med hjälp av gosedjur och massagesagor

- Respekt och gruppkänsla - planerad samverkan och stöttning av varandras verksamheter.

13.50 Moderatorn reflekterar, gör utvikningar, binder ihop och interagerar med deltagarna
14.00 Relationer – glädje och frustration i lärares arbete

Anna-Carin Bredmar, forskare och lärarutbildare vid Linnéuniversitetet och Johan Lungström, fritidspedagog och mentor Karlstad kommun

Samspelet mellan elev och lärare kan ha avgörande betydelse för elevens välmående, trygghet och lärande. Det som händer i skolans ”mellanrum” med spontana möten och samtal blir därför särskilt viktigt. I den här föreläsningen möter du fritidspedagogen och forskaren som tillsammans beskriver vad relationell kompetens i skola och fritids innebär i teori och praktik.

- Vad innebär relationell kompetens för fritidshemslärare?

- Betydelsen av bemötande, samtal, gemenskap och arbetsglädje i lärararbetet

- Så kan beprövad erfarenhet och reflektion bidra till personlig yrkesutveckling i vårt arbete.

15.10 Eftermiddagsfika
15.30 Årets lärare i fritidshem 2023

Sveriges Lärare presenterar finalisterna till det ärofyllda priset ”Årets lärare i fritidshem”. Vid Stockholmstillfället den 7 december finns förbundsordförande Åsa Fahlén på plats för att meddela vinnaren och dela ut priset.  

15.45 Riskfylld men inte farlig lek – det är dags att tänka om!

Suzanne Axelsson, författare till boken Riskfylld lek och undervisning på Lärarförlaget

Vad är egentligen riskfylld lek och hur utvecklas och lär sig barnen genom den? Hur kan vi värdera riskerna och avgöra vad som är fara och vad som är spänning och äventyr? Suzanne Axelsson menar att det är dags att omvärdera det som brukar kallas farlig lek. Barn behöver testa sina förmågor för att förstå vad de kan och vad de behöver lära sig och öva på. Så att de kan utveckla en sund förmåga att kunna ta hand om sig själv i ett samhälle med krav och möjligheter.

- Hur skapar vi miljöer som är så trygga som nödvändigt i stället för så trygga som möjligt?

- Så kan vi bemöta föräldrarnas oro

- Hur påverkar våra egna värderingar vilken lek som tillåts respektive förbjuds?

16.45 Moderatorn reflekterar, gör utvikningar, binder ihop och interagerar med deltagarna
16.50 Fritidshemmens rikskonferens 2023 är avslutad!

Föreläsare

Caroline Bötrius
Utvecklingsledare
Anna Wallin
Kommunlektor
Johanna Erlén
Lärare i fritidshem
Anna-Carin Bredmar
Forskare och lärarutbildare
Johan Lungström
Fritidspedagog
Suzanne Axelsson
Författare
Jonas Wallman
Moderator

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Konferenskoordinator

Monica Franc

Välj tillfälle

Malmö, 23 november 2023
9.00-16.30 | 3 750 kr ex moms
BOKA
Göteborg, 30 november 2023
9.00-16.30 | 3 750 kr ex moms
BOKA
Stockholm, 7 december 2023
9.00-16.30 | 3 750 kr ex moms
BOKA
Livesänd
Digital konferens, 7 december 2023
9.00-16.30 | 3 350 kr ex moms
BOKA

I samarbete med

Konferens för hela arbetslaget
Gå fyra så bjuder vi rektor

Går att boka med grupprabatt

Är ni 10 eller fler på arbetsplatsen som planerar fortbildning under kommande året? Använd vår grupprabatt!

Läs mer här >>

Dela med dina kollegor!