Fritidshemmens rikskonferens

Fritidshem på vetenskaplig grund – vad innebär det i praktiken?

Årets rikskonferens har sin utgångspunkt i den nyligen publicerade forskningsöversikten Meningsfull fritid, utveckling och lärande i fritidshem. Här får du hjälp att översätta resultaten till praktiken. Forskningen löper som en röd tråd genom dagen och vi diskuterar vad begrepp som undervisning, lek, samspel och förhållningssätt betyder i fritidshemmets vardag och vad det innebär för dig som lärare i fritidshem.

Så skapar vi förutsättningar för meningsfull fritid

Nyligen släpptes den första stora fritidspedagogiska forskningsöversikten Meningsfull fritid, utveckling och lärande i fritidshem. Skolforsknings Institutet har tillsammans med Karin Lager och Björn Hagman systematiskt sammanställt resultat från 37 olika studier med syfte att besvara frågeställningen: Hur skapar lärare förutsättningar för elevers meningsfulla fritid och främjar deras utveckling och lärande i fritidshem? Forskningsöversikten har fått ligga till grund för programmet på årets rikskonferens och vi kommer från olika perspektiv hjälpa dig att översätta forskningen till fritidshemmets vardag.

Jonas Wallman intar återigen scenen i rollen som moderator och leder oss mellan de olika föreläsningarna samt synliggör kopplingen till forskningen. Ledord för Jonas är som alltid glädje, yrkesstolthet och engagemang. Välkommen till en fullmatad dag med fritidshemmet i strålkastarljuset där du får fylla på med energi, inspiration och nya insikter.


Prisutdelning: årets lärare i fritidshem

Den 8 december kommer Johanna Jaara Åstrand dela ut priset ”Årets lärare i Fritidshem” kl 14.30


Innehåll

08.15 Registrering
Kaffe/te med frukostsmörgås.
09.00 Välkommen

Moderatorn och fritidspedagogen Jonas Wallman hälsar välkommen.

09.15 Avskilda öar eller sammanflätade rötter som ger kraft

Jonas Wallman, fritidspedagog, krönikör och fortbildare

Elevernas tid på fritidshemmet ska genomsyras av meningsfulla sammanhang och trygghet där lek, skapande och deras egna intressen får stort utrymme.  Samtidigt har vi läroplanens centrala innehåll och lärandemål att förhålla oss till. I forskningsöversikten presenteras olika faktorer som ligger till grund för hur lärare skapar meningsfull fritid, utveckling och lärande. Men vad innebär detta i praktiken?

 • Vad innebär ett medvetet förhållningssätt och hur har man det?
 • Vågskålen med styrdokument och elevernas intressen – så hittar du balansen!
 • Planerad och spontan undervisning – vad krävs för att lyckas?
 • Skapa kreativa miljöer som inbjuder till lek, återhämtning, lärande och samspel
10.10 Paus med fika
10.30 Undervisning som pågår medan livet levs

Ann S. Pihlgren, fil.dr och forskningsledare vid Ignite Research Institute  (medverkar på distans)

En välorganiserad undervisning med tydliga mål och syften är en av de förutsättningar som forskningen lyfter fram för att skapa god kvalitet. Men vad kan egentligen undervisning vara i fritidshemmet? Hur planerar du undervisning som både lever upp till läroplanens skrivningar och utgår från elevernas intressen? Det gäller att dels utforma genomtänkta målstyrda aktiviteter, men också att vara flexibel och fånga de spontana tillfällen som ges.

 • Undervisande förhållningssätt i fritidshemmets kärnverksamheter
 • Undervisning i fritidshemmet med språk som exempel
 • Uppföljning och utvärdering av undervisningen
11.40 Lunch
12.40 Stötta elevernas språkutveckling och sociala samspel i fritidshemmets vardag

Julia Andersson, leg. Logoped

Elevernas tid på fritidshemmet präglas av lek, frihet och socialt samspel. En tid för återhämtning och glädje, men också en krävande tid för några av våra elever. De ska komma med egna initiativ, kommunicera, samarbeta och delta i det sociala sammanhanget. Som lärare i fritidshem kan vi på olika sätt stötta elevernas förmågor så att alla barn har goda förutsättningar att vara delaktiga i lek och aktiviteter. Men hur gör vi på bästa sätt – och hur hjälper vi de elever som behöver lite extra stöd?

 • Att möjliggöra språkligt lärande och samspel för alla barn
 • Vad innebär språkstödjande insatser och miljöer i fritidshemmet?
 • Så tillgängliggör vi språk och samspel för pedagogiks delaktighet för alla barn
 • Språkstörning och språklig sårbarhet – vad innebär det och hur ger vi rätt förutsättningar?
13.30 Låt leken och relationen vara navet i lärande och utveckling

Tino Skovlund, leg. lärare i fritidshem

Forskningsöversikten visar tydligt på lekens centrala plats i fritidshemmet. I leken utvecklar eleverna sociala förmågor, kreativitet och får möjlighet att lära under andra former. I leken får du som lärare också reda på vad eleverna är intresserade av och kan bygga goda relationer vilket i sin tur kan öka engagemanget. Det kan låta enkelt, men det kräver ett medvetet förhållningssätt, relationskompetens och förmåga att fånga tillfällena.

Med hjälp av konkreta exempel får du här se hur leken och relationen kan vara navet i undervisningen och hur leken blir ditt viktigaste verktyg.  

 • Den livsviktiga leken – vad är det som sker?
 • En relationsskapande arena för vidgat lärande
 • Så styr du leken utan att ta ifrån eleverna initiativen
 • Inkludering, gemenskap och social utveckling
14.30 Paus med fika
15.00 Vilka är våra elever? – Barnens utveckling, behov och inre värld

Anna Backman, leg. Psykolog

Under åren vi möter eleverna på fritidshemmet genomgår de stora utvecklingssteg. De försöker hitta sin plats i tillvaron, bygga sin egen identitet. De går från familjens trygga famn till att klara allt mer på egen hand. Vägen dit kan för många vara ganska turbulent och utmanade.  Under den här föreläsningen får du fördjupade kunskaper om 6–9 åringens utveckling, behov och inre värld. Du får förståelse för vad du som lärare i fritidshem bör tänka på för att möta behoven och stötta barnens utveckling på bästa sätt.

 • De stora utvecklingsstegen under fritidsåren
 • Att vilja vara liten OCH stor på samma gång
 • Vilka behov för utvecklingen med sig?
 • Det här bör du som lärare i fritidshem tänka på
16:00 Konferensen avslutas

Jonas Wallman
Fritidspedagog, krönikör och fortbildare
Ann S. Pihlgren
fil.dr och forskningsledare vid Ignite Research Institute
Julia Andersson
Leg. Logoped
Tino Skovlund
Leg. lärare i fritidshem
Anna Backman
Leg. Psykolog

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Konferenskoordinator

Monica Franc

Välj tillfälle

Malmö, 24 november 2022
9.00-16.30 | 3 750 kr ex moms

Ej bokningsbar
Göteborg, 1 december 2022
9.00-16.30 | 3 750 kr ex moms

Ej bokningsbar
Stockholm, 8 december 2022
9.00-16.30 | 3 750 kr ex moms
Boka
Livesänd
Digital konferens, 8 december 2022
9.00-16.30 | 3 350 kr ex moms
Boka

Går att boka med grupprabatt

Är ni 10 eller fler på arbetsplatsen som planerar fortbildning under kommande året? Använd vår grupprabatt!

Läs mer här >>

4+ erjudande