Fritidshemmens rikskonferens 2019

- Så stöttar vi dagens elever för morgondagen

Den årliga mötesplatsen för dig som arbetar i fritidshem. 
Kom och fira vårt 30-års jubileum!

Fritidspedagogiken mår bra just nu med egen läroplansdel som blir tydligare för varje revidering. Legitimation införs den 1 juli. Aldrig tidigare har så många barn gått på fritids som nu. Verksamheten är omtyckt, utvecklande och nödvändig i familjernas livspussel. I en snabb och föränderlig värld är fritidshemmet ett komplement till hem, skola och föreningsliv.

I år belyser vi därför frågan hur landets 4 250 fritidshem kan stötta och utveckla eleverna så att de är redo för framtidens förväntningar, krav och möjligheter.

Innehåll

08.15 Registrering
Kaffe/te med frukostsmörgås.
09.00 Välkommen

Moderatorn Jonas Wallman hälsar välkommen.

09.10 Kan fritidshemspedagogik innebära maktutövning?
Linnéa Holmberg är utbildad lärare och doktor i barn- och ungdomsvetenskap

Demokrati, elevinflytande och medbestämmande är viktiga ledord i fritidshemmets verksamhet. Men hur får vi elevens frihet att gå hand i hand med läroplanens ambitioner att fostra? Linnéa Holmberg problematiserar frågan på ett tankeväckande och kanske provocerande sätt.
 • Att använda demokratin som ett legitimt sätt att styra elever i en viss riktning
 • Fritidshemspersonal som experter på att producera önskvärda samhällsmedborgare
 • När elever blir engagerade i fritidshemsråd
10.10 Rasten – lekmiljö och lärmiljö

Olof Jonsson, lärare fritidshem, föreläsare samt medförfattare till antologierna Fritidspedagogiskt lärande och Rasten - Möjligheterna mellanrum
”Min mormor säger att du är bäst i Sverige på raster!” Det är ett barns kommentar om Olof Jonssons förmåga att hjälpa barn till lek samt skapa fritidspedagogiskt planerade lär- och utvecklingstillfällen
utifrån elevernas behov och önskningar. Rasten ska innehålla ett icke-formellt lärande som är upplevelsebaserat och situationsstyrt. Dessutom är rasten ett komplement till lärandet i klassrummet med möjlighet till rekreation, rörelseglädje och samarbete. Häng med när Olof ringer ut till rast!

 • Tips på att starta upp och utveckla rastverksamheten
 • Rasten som ditt pedagogiska fält: planera, genomföra, observera och utvärdera
 • Olof Jonsson om sin syn på lärares förhållningssätt till lek och lekmiljöer
10.40 Paus
11.00 Rasten – lekmiljö och lärmiljö

Olof Jonsson fortsätter och avslutar sin föreläsning.

12.00 Lunch
13.00 Uppdrag: utbildning eller fostran?
Andréas Nyberg, fritidspedagog, Umeå kommun

Fritidshemmets värdegrundsarbete ska vila på demokratiska värden. Men det finns en risk att uppdraget tolkas som förmedling av hyfs och fason. Andréas Nyberg menar att en dold läroplan har vuxit fram där pedagogerna delvis lämnar sina yrkesroller i något som liknar moralpanik. ”Keps av!” och ”Lämna in mobilen!” – är det förankrat i läroplanen eller handlar det om våra egna moraliska ställningstaganden?

 • Så vänder vi ett fokus på fostran och uppförande till lärande och utveckling
 • Verktyg att skapa ett demokratiskt klimat: öppen dialog, icke-exkluderande språkbruk och genomlyst ramverk för olikheter
 • Historien om hur uppdraget att fostra har vuxit fram till vad det är i dag
14.00 IKT-fritids – i samtiden för framtiden
Linnea Malmsten, lärare och Stina Hedlund, fritidspedagog, Nacka kommun

Digitala medier utgör en stor och viktig del av elevernas sociala kultur. Skillnaden mellan livet online och offline blir allt mindre. Föreläsarna väljer att inte rygga för denna samhällsförändring utan dyker nyfiket in i vad det är som trollbinder eleverna så. Deras lösning är samtal om etik och säkerhet på nätet för att öka eleverna digitala kompetens.

 • Få praktiska tips på hur du skapar digitala lärtillfällen
 • Om hur spelande förhåller sig kunskap och förmågor
 • Elevers användande av internet och mediasamhällets kunskapskrav
15.00 Fikapaus

Kaffe/te med kaka

15.30 På båda sidor om diagnosen – att undervisa inkluderande
Alexander Skytte, ämneslärare, känd på Facebook som "Bokstavspedagogen", skrivit kapitlet "Bråk, missförstånd och ett stort behov av kärlek" i antologin Fritidspedagogiskt lärande
Den inkluderande skolgången är i dag självklar men ständigt debatterad. Det finns en mängd metoder, råd och forskningsrön om hur vi bäst ska möta elever med problemskapande beteenden. Hur kan vi skapa en undervisning som faktiskt passar och gynnar alla elever? Alexander Skytte har erfarenhet av att vara både den problemskapande eleven och den utbildade pedagogen.
 • Perspektiv på en skolgång från ett barn med adhd och autism
 • NPF-säkrat förhållningssätt: tydlighet, förutsägbarhet och anpassningar
 • Lärarledarskap som inkluderar
16.40 Avslutning

Jonas Wallman avslutar konferensen.

Föreläsare

Stina Hedlund
Fritidspedagog
Linnéa Holmberg
Utbildad lärare och doktor i barn- och ungdomsvetenskap
Olof Jonsson
Lärare fritidshem
Linnea Malmsten
Lärare
Andréas Nyberg
Fritidspedagog
Alexander Skytte
Ämneslärare

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Konferenskoordinator

Monica Franc

Välj konferensort!

Umeå, 18 oktober 2019
9.00-16.30 | 3 150 kr ex moms

Ej bokningsbar
Stockholm, 8 november 2019
9.00-16.30 | 3 150 kr ex moms

Ej bokningsbar
Göteborg, 15 november 2019
9.00-16.30 | 3 150 kr ex moms

Ej bokningsbar
Malmö, 22 november 2019
9.00-16.30 | 3 150 kr ex moms
BOKA
Kalmar, 5 december 2019
9.00-16.30 | 3 150 kr ex moms
BOKA

Konferensen görs i samarbete med:

Programansvarig


Jonas Wallman