Tre tips

Tre tips

  1. Delta i barnens lek så ofta du kan – du är både lekmodell och språklig förebild  

  2. Introducera de yngsta barnen i enkla låtsaslekar - och se till att ha ett rikt nyanserat lekmaterial att utgå ifrån och språkliggöra  

  3. Stötta de äldre barnens låtsaslek mot allt större komplexitet och använd språket för att synliggöra låtsandet 

 

Vill du gå på kurs?
Läs mer om kursen Barns rätt till språk här