Barns rätt till språk

– språkutveckling i förskolan

Lär dig att:

  • Förstå språkets uppbyggnad och utveckling
  • Utveckla och utforma stimulerande språkmiljöer
  • Främja språkliga aktiviteter i kunskapsrika sammanhang
  • Uppmärksamma när språket inte utvecklas som förväntat

Ett medvetet språkutvecklande arbetssätt är en viktig framgångsfaktor i förskolan

Med kunskap om vad språkutvecklande insatser kan vara och hur vi skapar sammanhang runt dem gör stor skillnad. För alla barn! Det är genom språket vi kommunicerar och förstår vår omvärld, utvecklar ny kunskap och provar de erfarenheter vi har upplevt. Under denna fortbildning får du lära dig olika arbetssätt som vilar på aktuell forskning och teorier samt utveckla din egen kunskap och dina egna förhållningssätt.

Önskar ni fortbildning på plats? Läs mer om uppdrag!

Språk, lärande och identitet – så hänger det ihop i förskolan

Språk är glädje. Språk är frihet. Språk är makt. Det har varje barn rätt till. Språket ger barnet tillgång till världen och påverkar självbilden. Man kan jämföra språkutvecklingen med en trappa som ser olika ut för ett barn jämfört med ett annat. Förskolans uppgift är att bygga alla dessa trappor så att varje barn kan lära sig att kommunicera med ord, ljud, bilder, tecken och rörelse. På fortbildningen får du grundläggande kunskap om barns språkutveckling vad gäller fonologi, semantik och pragmatik. Du får också tillgång till strategier som kan användas och anpassas i takt med att barnet utvecklar sitt språk. Din roll som språklig förebild eller ”språkmotor” lyfts särskilt fram.

En teoretisk grund att luta dig mot

Som pedagog behöver du ha grundläggande teoretisk kunskap om språkets uppbyggnad och barns språkutveckling. Vi kommer att resonera om vad språk egentligen är, olika uttryckssätt och kommunikationsmönster samt hur hjärnans utveckling hänger ihop med språkets. Du får lära dig om språkets innehåll, form och användning men också hur användning och bearbetning av språk påverkar utvecklingen.

Språkutvecklande arbetssätt genom läroplanens alla målområden

Språkutveckling sker i varje aktivitet som för ett barn sammantaget utgör en dag på förskolan. På fortbildningen får du en mängd praktiska tips på språkutvecklande aktiviteter som täcker in läroplanens olika mål. Det gäller exempelvis språkets roll i leken, språkets olika uttrycksformer, ordförråd, högläsning i relation till olika textgenrer och val av material som lockar till språksamtal.

Så skapar vi lärmiljöer där barnen kan språkbada

Vilka lärmiljöer skapar språkutveckling och hur tar vi reda på om vår förskola håller måttet? På fortbildningen får du redskap att utvärdera, utveckla och iscensätta lärmiljöer som skapar förutsättningar till ett väl utvecklat språk hos alla barn oavsett om de har svenska eller något annat språk som modersmål. Vi kommer också att gå in på din egen roll som språklig förebild och hur du kan modellera och stötta barnens språkliga utveckling.

Språkliga hinder – när är det läge att känna oro?

Alla barn utvecklar språket i olika takt och på olika sätt. Hur vet du när språket inte utvecklas som förväntat? Kursen kommer ge dig kunskap om åldersadekvat språkutveckling och när det är läge att känna oro. Vad är det du ska vara uppmärksam på och hur går du vidare för att stötta ett barn vars språkutveckling väcker oro.

Målgrupp

Förskollärare, barnskötare, rektor

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Välj kurstillfälle

Stockholm, 24 oktober 2024
Kl 9.00-16.30 | 3 850 kr ex moms
Boka
Livesänd
ONLINE, 20 november 2024
Kl 9.00-15.30 | 3 450 kr ex moms
Boka

Din bok har lagts till i varukorgen

Vill du att kursledaren håller en skräddarsydd kurs speciellt för er på din arbetsplats?
Fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi dig

 

 

 

Boktips från Lärarförlaget

Barns språkutveckling tar fart under de viktiga förskoleåren, men alla barn har inte samma förutsättningar. Inspireras av Emilia Larsson Samoladas och Moa Bäverstens uppfinningsrika idéer i boken Språkrika lärmiljöer för förskolans yngsta.

 

 

 

Forskarna på Göteborgs universitet, Karin Rönnerman och Ann Nordberg, introducerar ELSA-modellen - Eget Lärande genom Språkstödjande Aktioner. Läs mer i boken Språkstöd i förskolan genom aktionsforskning.

BOKA MED GRUPPRABATT

Är ni 10 eller fler på arbetsplatsen som planerar fortbildning under kommande året? Använd vår grupprabatt!

Läs mer