Barns rätt till språk

– språkutveckling i förskolan

Lär dig att:

  • Förstå språkets uppbyggnad och utveckling
  • Utveckla och utforma stimulerande språkmiljöer
  • Främja språkliga aktiviteter i kunskapsrika sammanhang
  • Uppmärksamma när språket inte utvecklas som förväntat

Ett medvetet språkutvecklande arbetssätt är en viktig framgångsfaktor i förskolan

Med kunskap om vad språkutvecklande insatser kan vara och hur vi skapar sammanhang runt dem gör stor skillnad. För alla barn! Det är genom språket vi kommunicerar och förstår vår omvärld, utvecklar ny kunskap och provar de erfarenheter vi har upplevt. Under denna fortbildning får du lära dig olika arbetssätt som vilar på aktuell forskning och teorier samt utveckla din egen kunskap och dina egna förhållningssätt.

Kan även bokas som uppdrag

Språk, lärande och identitet – så hänger det ihop i förskolan

Språk är glädje. Språk är frihet. Språk är makt. Det har varje barn rätt till. Språket ger barnet tillgång till världen och påverkar självbilden. Man kan jämföra språkutvecklingen med en trappa som ser olika ut för ett barn jämfört med ett annat. Förskolans uppgift är att bygga alla dessa trappor så att varje barn kan lära sig att kommunicera med ord, ljud, bilder, tecken och rörelse. På fortbildningen får du grundläggande kunskap om barns språkutveckling vad gäller fonologi, semantik och pragmatik. Du får också tillgång till strategier som kan användas och anpassas i takt med att barnet utvecklar sitt språk. Din roll som språklig förebild eller ”språkmotor” lyfts särskilt fram.

En teoretisk grund att luta dig mot

Som pedagog behöver du ha grundläggande teoretisk kunskap om språkets uppbyggnad och barns språkutveckling. Vi kommer att resonera om vad språk egentligen är, olika uttryckssätt och kommunikationsmönster samt hur hjärnans utveckling hänger ihop med språkets. Du får lära dig om språkets innehåll, form och användning men också hur användning och bearbetning av språk påverkar utvecklingen.

Språkutvecklande arbetssätt genom läroplanens alla målområden

Språkutveckling sker i varje aktivitet som för ett barn sammantaget utgör en dag på förskolan. På fortbildningen får du en mängd praktiska tips på språkutvecklande aktiviteter som täcker in läroplanens olika mål. Det gäller exempelvis språkets roll i leken, språkets olika uttrycksformer, ordförråd, högläsning i relation till olika textgenrer och val av material som lockar till språksamtal.

Så skapar vi lärmiljöer där barnen kan språkbada

Vilka lärmiljöer skapar språkutveckling och hur tar vi reda på om vår förskola håller måttet? På fortbildningen får du redskap att utvärdera, utveckla och iscensätta lärmiljöer som skapar förutsättningar till ett väl utvecklat språk hos alla barn oavsett om de har svenska eller något annat språk som modersmål. Vi kommer också att gå in på din egen roll som språklig förebild och hur du kan modellera och stötta barnens språkliga utveckling.

Språkliga hinder – när är det läge att känna oro?

Alla barn utvecklar språket i olika takt och på olika sätt. Hur vet du när språket inte utvecklas som förväntat? Kursen kommer ge dig kunskap om åldersadekvat språkutveckling och när det är läge att känna oro. Vad är det du ska vara uppmärksam på och hur går du vidare för att stötta ett barn vars språkutveckling väcker oro.

Målgrupp

Förskollärare, barnskötare, rektor

Vår pedagogiska idé - vi startar lärandet med en fråga

För att svara på en fråga behöver vi tänka och vi behöver tänka för att lära oss

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra kurser tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra kurser ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Kursen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Som kursdeltagare har du möjlighet att ställa frågor och få svar. Du kommer att få en mängd tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt som du kan använda redan dagen efter kursen.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Marknadskoordinator

Eva-Lotta Wennström

Välj kurstillfälle

Malmö, 19 mars 2024
09.00 - 16.30 | 3 750 kr ex moms
BOKA
Göteborg, 20 mars 2024
Kl 9.00-16.30 | 3 750 kr ex moms
BOKA
ONLINE KURS, 9 april 2024
Kl 9.00-15.30 | 3 350 kr ex moms
BOKA

Din bok har lagts till i varukorgen

Kan även bokas som uppdrag

Vill du att kursledaren håller en skräddarsydd kurs speciellt för er på din arbetsplats?
Fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi dig >>

 

 

 

Boktips från Lärarförlaget

Barns språkutveckling tar fart under de viktiga förskoleåren, men alla barn har inte samma förutsättningar. Inspireras av Emilia Larsson Samoladas och Moa Bäverstens uppfinningsrika idéer i boken Språkrika lärmiljöer för förskolans yngsta.

 

 

 

Forskarna på Göteborgs universitet, Karin Rönnerman och Ann Nordberg, introducerar ELSA-modellen - Eget Lärande genom Språkstödjande Aktioner. Läs mer i boken Språkstöd i förskolan genom aktionsforskning.

Går att boka med grupprabatt

Är ni 10 eller fler på arbetsplatsen som planerar fortbildning under kommande året? Använd vår grupprabatt!

Läs mer här >>