Tre vinster med kollegialt lärande

Lena Göthe svarar & förklarar

I videointervjun nedan berättar Lena Göthe, expert på undervisningsnära skolutveckling och kollegialt lärande, om det professionella lärande som ger kraft till våra utvecklingsprocesser. Vill du redan nu boka eller läsa mer om processutbildningar kan du klicka här.

Varför når vi inte de resultat vi vill? Alla som någon gång drivit utvecklingsprocesser i skolan eller förskolan känner förmodligen igen sig i det frustrerande tillståndet. Vi når inte riktigt fram fastän våra skickliga förstelärare och utvecklingsledare bedriver genomtänkta utvecklingsprocesser. Trots alla insatser så ser vi inte de tydliga förbättringar av undervisningspraktiken som vi förväntade oss.

Gemensamt verktyg för alla utvecklingsprocesser

Vi vet idag att skolutvecklingens viktigaste verktyg är det kollegiala lärandet. Givetvis är det inte ensamt nyckeln till framgång, men rätt använt kommer det att ge effekt i alla era pågående och framtida utvecklingsprocesser. Genom att ge det kollegiala lärandet lite tid och omsorg för att stärkas kommer ni att få märkbart bättre effekter.

Men vänta lite nu, kanske du tänker, det kollegiala lärandet kan väl inte utgöra ett utvecklingsområde i sig? Eller kan det det?

 

Det kollegiala lärandet har inget syfte i sig eller självändamål. Målet är alltid att bedriva den bästa undervisningen för era elever.

Det främsta utvecklingsverktyget

För att utveckla den bästa undervisningen för era elever är det kollegiala lärandet det absolut främsta verktyget. Här kan utvecklingen ske mitt i huvudprocessen, allra närmast eleverna. Väljer ni att lägga tid på att stärka det kollegiala lärandet kommer det att spilla över i alla era pågående och framtida utvecklingsprocesser. Det ger er verktyg och metoder för att nå dit ni vill och få effekt på elevernas lärande och resultat.

 

Stärker likvärdigheten

En annan vinst är att likvärdigheten på er skola kommer att öka.  Genom ett kollegialt lärande som har en naturlig plats i det vardagliga arbetet minskar skillnaderna mellan olika klassrum konstaterar Lena Göthe.  

- När vi låter det kollegiala lärandet inkluderas som en naturlig del i vårt vardagsarbete, då stärkts likvärdigheten, säger hon. Då spelar det ingen roll om jag som elev sitter i det ena eller det andra klassrummet, kvalitén i undervisningen är densamma.

 

 

Förbättrar lärarnas arbetsmiljö

Dessutom menar Lena Göthe att det är en fråga om lärarnas arbetsmiljö. Vi kan inte hålla på med en massa olika saker samtidigt. Det kollegiala lärandet måste få finnas mitt i undervisningen. När tid och utrymme finns för gemensamt undersökande, planerande och genomförande av undervisning då befinner vi oss i ett framgångsrikt kollegialt lärande. Där blir lärares och elevers lärande delar av en och samma process.

 

Börja idag!

Det finns alltså mycket att vinna på att lägga tid och kraft på att stärka det kollegiala lärandet. Vill du och dina kollegor påbörja utvecklingen av ert kollegiala lärande så bjuder vi här på en miniföreläsning med tillhörande reflektionsövning om sambandet mellan skolutveckling och kollegialt lärande. 

 

Kontakta fortbildningsrådgivare för att stärka det kollegiala lärandet!

evert.norberg@lararfortbildning.se
070-850 48 03