Leda undervisningsutveckling

– pedagogiskt ledarskap som främjar lärande och skapar engagemang

Den här kursen ger dig de verktyg du behöver för att leda undervisningsutveckling som blir angelägen och engagerande för kollegorna och som har effekt på elevernas och barnens lärande. Du får lära dig att skapa utvecklingsstrukturer som blir hållbara över tid så att organisationen kan vara trygg med att utveckling ständigt pågår.


Kursen genomförs med max 30 deltagare.

⭐⭐⭐⭐⭐
Genomsnittligt kursbetyg: 4,9 av 5

Superbra kurs med konkret information och många bra metoder som vi fick öva oss på. Bra dialog och erfarenhetsutbyte med andra deltagare. Har fått många tankeställare dessa dagar.

Ett pedagogisk ledarskap som främjar lärande - hos både lärare och elever

• Utvecklingsarbete som får effekt på elevernas och barnens lärande
• Konkreta metoder och verktyg för att leda utvecklingsprocesser
• Så får du kollegorna med dig! – skapa engagemang och hantera motstånd
• Samtalsstrukturer för gemensamt undersökande och utveckling
• Ständig förbättring med stöd av den kollaborativa lärcykeln
• Skapa utvecklingsstrukturer som blir hållbara över tid

Undervisningsutveckling där du får kollegorna med dig

En central del för undervisningsutveckling är att den måste utgå från och ständigt ha elevernas och barnens behov i centrum, först då får den effekt på deras lärande. Och för att få kollegorna med dig måste utvecklingsarbetet kännas angeläget och viktigt, att ni lägger tiden på det som faktiskt gör skillnad. Under den här kursen får du lära dig konkreta metoder för att komma åt kärnan i vad som behöver utvecklas oavsett om utvecklingsområdet initieras uppifrån eller hos er själva. Effekten blir en undervisningsutveckling där ni utvecklar rätt saker, nämligen det som era elever/barn behöver. Ni jobbar med det som har betydelse i undervisningen och lägger tiden på det som gör skillnad. Då blir det lätt att få kollegorna med dig!

Som ledare behöver du de rätta verktygen

Du får också utvecklas i ditt ledarskap genom ökad förståelse för gruppdynamik under förändringsarbete. Du får med dig konkreta samtalsstrukturer som skapar engagemang och delaktighet, verktyg för att hantera motstånd och modeller för att driva ett ständigt pågående förbättringsarbete.När du är stärkt i din roll blir det lättare att ta mandat i ledarskapet och få alla kollegor att vara med och vrida på utvecklingens hjul. Skolledning och kollegor kan känna sig trygga med att det pedagogiska utvecklingsarbetet ständigt pågår och att det har fokus på rätt saker.

Bli diplomerad processledare

Efter kursen är du diplomerad processledare med dokumenterad kunskap om att leda utvecklingsarbete som ger effekt på elevers och barns lärande.  

En kurs i process över tre dagar

Kursen är fördelad över tre dagar för att stärka din lärandeprocess. Vi varvar hela tiden teoripass med reflektioner och gruppövningar där kursledaren samtidigt visar hur en skicklig processledare arbetar. Kursen innefattar också eget arbete mellan kursdagarna där du med stöd av ett konkret verktyg ska göra en analys av din skolas strukturer för undervisningsutveckling. Med hjälp av den arbetar vi tillsammans i gruppbaserade processer kring ”huret” i processledarskapet.

 

Som kursdeltagare erbjuds du även individuell handledning via zoom kring de möjligheter och utvecklingsområden du står inför i ditt processledarskap. 

Kursens innehåll:

Att leda skolutveckling

Det kan vara utmanande att i förståelsen av sitt ledarskap gå från att vara den som vrider på utvecklingens hjul till att leda processer där alla kollegor är ägare av och delaktiga i förbättringsarbetet. Här får du möjlighet att analysera ditt eget sammanhang och vad som krävs av ditt ledarskap för att initiera de processer som utgår från vad just era barn/elever behöver.

 • Processledarskap, ett pedagogiskt ledarskap som främjar lärande och utveckling
 • Förbättring snarare än förändring – från projekt till processer
 • Att etablera strukturer för evidensbaserad undersökning och förbättring
 • Kvalitetsarbete med beslut som baseras på fakta och analys

Att leda en grupp i ett undervisningsnära lärande

Vi provar konkreta processer och metoder för det lärande som pågår mitt i planering, genomförande och utveckling av undervisning. Huret i ledarskapet behöver stå i relation till vadet, därför tränar vi på metoder där vi undersöker behov i barnens/elevernas lärande och hur vi kan skapa precis det ledarskap som behövs i varje del av förbättringsarbetet.  

 • Lärcykel för kollaborativt lärande
 • Att göra kollegiala observationer av elevers lärande
 • Analysen som nav i vetenskapligt förhållningssätt och beprövad erfarenhet
 • Undervisningsutveckling för likvärdighet i elevernas lärande

Att utveckla en grupps kollaborativa arbetssätt

Precis som vi i vårt förbättringsarbete utgår från barnens/elevernas behov behöver du i ditt processledarskap utgå från vad dina kollegor behöver. Vi tränar därför på hur du kan undersöka vilka tyngdpunkter som behövs i ledarskapet och hur du kan ta reda på vad det beror på ”när det går åt skogen” samt hur ni ska komma vidare. 

 • Pedagogiskt ledarskap med analys av gruppens mognad som grund
 • Metoder för allas delaktighet, ett villkor för lärande
 • Möta motstånd och få andra med sig i förändring
 • Forma ”organisatorisk kompetens” för förändring av skolkulturer
 • Verksamhetsövergripande processer för kontinuerligt förbättringsarbete
Kursledaren visade praktiskt genom lektionerna hur en process går till och hur en processledare ska vara. Det var väldigt lärorikt och gav mig massor av ny kunskap och knep för hur jag kan gå vidare i mitt arbete.
"Lena är otroligt kompetent och har mycket erfarenhet. Proffsig i sitt sätt att utbilda. Lyhörd för gruppens behov. Superbra kursledare!"

En kurs för dig som leder utvecklingsarbeten

Utvecklingsledare, förstelärare, arbetslagledare, specialpedagoger, biträdande rektorer, rektorer. För alla skolformer.

Anmäl dig till våra 3-dagars kurser. Hålltider: 9.00-16.30 (på plats), 9.00-16.00 (online)

STOCKHOLM:, Online 24 okt och på plats 5-6 dec
. | 11 800 kr ex moms
BOKA

Din bok har lagts till i varukorgen

Fler kurser för dig som är chef och ledare

 

 

Kursledare förankrad i forskning och beprövad erfarenhet

Lena Göthe är en av våra mest uppskattade kursledare. Hon har lång erfarenhet från skola och förskola, som skolutvecklare och fortbildare. Hon undervisar också på Göteborgs universitet.

För Lena handlar skolutvecklingsbegreppet om skolans huvudprocess: undervisningen. Det är alltid det vi vet, och inte det vi tycker som bildar utgångspunkten. Att veta handlar i sin tur om att utgå från de observationer och uppföljningar som vi kollegialt och kontinuerligt gör av elevernas lärande.