Diplomerad processledare

Verktyg och metoder för en undervisningsnära skolutveckling

En tredagarskurs i process, för dig som arbetar i skola/förskola och vill lära dig att leda kollegiala processer som utvecklar barns och elevers lärande.

Kursen genomförs med max 30 deltagare. Genomsnittligt kursbetyg: 4,9 av 5

Superbra kurs med konkret information och många bra metoder som vi fick öva oss på. Bra dialog och erfarenhetsutbyte med andra deltagare. Har fått många tankeställare dessa dagar.

En ledarutbildning för dig som, tillsammans med dina kollegor, vill ta verklig kontroll över ert förbättringsarbete.

Välkommen till en utbildning där du lär dig att leda kollegiala processer som utvecklar barnens/elevernas lärande. Forskning säger att det är dags att ta det kollegiala lärandet till nästa nivå och för det behövs ett ledarskap som finns mitt i undervisningen. Framgångsrik förskole-/skolutveckling handlar om förbättringsarbete utifrån det våra barn/elever behöver, en kontinuerlig utveckling av undervisningen snarare än enstaka projekt. Här utvecklar du din förmåga att driva ett sådant processinriktat förbättringsarbete och att kunna utmana mot ett mer effektivt kollegialt lärande, ett kollegialt lärande där alla är engagerade och delaktiga och som får konsekvenser för barnens/elevernas lärande.  

När du gått kursen har du lärt dig HUR du:

 • leder dina kollegor i en kontinuerlig utveckling av undervisningspraktiken
 • bidrar till en förskola/skola som utvecklas enligt vetenskaplig systematik
 • går från projekt till process
 • använder konkreta redskap för ett lärande och utvecklande klimat i lärargruppen
 • skapar struktur och systematik i utvecklingsarbetet
 • förhåller dig kritiskt och utvecklande till ditt eget ledarskap

Att leda skolutveckling

Det kan vara utmanande att i förståelsen av sitt ledarskap gå från att vara den som vrider på utvecklingens hjul till att leda processer där alla kollegor är ägare av och delaktiga i förbättringsarbetet. Här får du möjlighet att analysera ditt eget sammanhang och vad som krävs av ditt ledarskap för att initiera de processer som utgår från vad just era barn/elever behöver.

 • Processledarskap, ett pedagogiskt ledarskap som främjar lärande och utveckling
 • Förbättring snarare än förändring – från projekt till processer
 • Att etablera strukturer för evidensbaserad undersökning och förbättring
 • Kvalitetsarbete med beslut som baseras på fakta och analys

Att leda en grupp i ett undervisningsnära lärande

Vi provar konkreta processer och metoder för det lärande som pågår mitt i planering, genomförande och utveckling av undervisning. Huret i ledarskapet behöver stå i relation till vadet, därför tränar vi på metoder där vi undersöker behov i barnens/elevernas lärande och hur vi kan skapa precis det ledarskap som behövs i varje del av förbättringsarbetet.  

 • Lärcykel för kollaborativt lärande
 • Att göra kollegiala observationer av elevers lärande
 • Analysen som nav i vetenskapligt förhållningssätt och beprövad erfarenhet
 • Undervisningsutveckling för likvärdighet i elevernas lärande

Att utveckla en grupps kollaborativa arbetssätt

Precis som vi i vårt förbättringsarbete utgår från barnens/elevernas behov behöver du i ditt processledarskap utgå från vad dina kollegor behöver. Vi tränar därför på hur du kan undersöka vilka tyngdpunkter som behövs i ledarskapet och hur du kan ta reda på vad det beror på ”när det går åt skogen” samt hur ni ska komma vidare. 

 • Pedagogiskt ledarskap med analys av gruppens mognad som grund
 • Metoder för allas delaktighet, ett villkor för lärande
 • Möta motstånd och få andra med sig i förändring
 • Forma ”organisatorisk kompetens” för förändring av skolkulturer
 • Verksamhetsövergripande processer för kontinuerligt förbättringsarbete
"Lena är otroligt kompetent och har mycket erfarenhet. Proffsig i sitt sätt att utbilda. Lyhörd för gruppens behov. Superbra kursledare!"

En kurs för dig som leder utvecklingsarbeten

Utvecklingsledare, förstelärare, arbetslagledare, specialpedagoger, biträdande rektorer, rektorer. För alla skolformer.

En fortbildning i process över tre dagar

Kursens innehåll utvecklar din förmåga att driva kollegiala processer. Upplägget kombinerar fysiska träffar med en digital träff alternativt ett heldigitalt upplägg. Kursen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar.

Som kursdeltagare har du möjlighet att ställa frågor och få svar. Du kommer att få en mängd tips, verktyg och arbetsmodeller.

Kursen innefattar också eget arbete mellan kursdagarna där du förväntas använda dina nya kunskaper i din egen verksamhet. Med med stöd av ett konkret verktyg ska göra en analys av din skolas strukturer för undervisningsutveckling.  Med hjälp av den arbetar vi under utbildningen tillsammans i gruppbaserade processer kring ”huret” i processledarskapet. 

Integrerat i utbildningen erbjuds du individuell handledning via zoom kring de möjligheter och utvecklingsområden du står inför i ditt processledarskap.

Anmäl dig till våra 3-dagars kurser. Hålltider: 9.00-16.30 (på plats), 9.00-16.00 (digitalt)

STOCKHOLM:, digital 10 nov och på plats 5-6 dec
. | 11 800 kr ex moms
BOKA
GÖTEBORG:, digital 21 mars och på plats 7-8 maj
. | 11 800 kr ex moms
BOKA
MALMÖ:, digital 9 april + på plats 16-17 maj
. | 11 800 kr exkl moms
BOKA

Din bok har lagts till i varukorgen

Fler kurser för dig som -är chef och ledare >>

 

 

Kursledare förankrad i forskning och beprövad erfarenhet

Lena Göte är en av våra mest uppskattade kursledare. Hon har lång erfarenhet från skola och förskola, som skolutvecklare och fortbildare. Hon undervisar också på Göteborgs universitet.

För Lena handlar skolutvecklingsbegreppet om skolans huvudprocess: undervisningen. Det är alltid det vi vet, och inte det vi tycker som bildar utgångspunkten. Att veta handlar i sin tur om att utgå från de observationer och uppföljningar som vi kollegialt och kontinuerligt gör av elevernas lärande. 

 

 

 

Går att boka med grupprabatt

Är ni 10 eller fler på arbetsplatsen som planerar fortbildning under kommande året? Använd vår grupprabatt!

Läs mer här >>

Dela med dina kollegor!