Kurser för chefer och ledare i skola och förskola.
Alla kurser går även att beställa som uppdragsfortbildning till din arbetsplats och kommun.

 

Målgrupp:
Biträdande rektorer i grundskolan, gymnasieskolan, VUX/SIF, förskoleklass och fritidshem.

Biträdande rektor

Leda processer, medarbetare och team

En tredagars kurs i process speciellt utvecklad för biträdande rektorer. Fokuset på kursen ligger i hur:et. Du får en grundläggande ledarskapskurs som ger dig de viktigaste verktygen för rollen.

DIGITAL KURS
Målgrupp:
Arbetslagsledare, ämneslagledare och ledare för andra grupper i alla skolformer.

Diplomerad arbetslags- och mellanledare

Ledarskapsutveckling för dig i skola och förskola

En tredagarskurs i process för ledare som vill utveckla sitt pedagogiska ledarskap och få verktyg och träning i att leda i arbetslag, ämneslag och andra grupper i skola och förskola.

DIGITAL KURS | GÖTEBORG: | MALMÖ: | | STOCKHOLM: | Umeå
Målgrupp:
Passar dig som leder utvecklingsarbeten. Utvecklingsledare, förstelärare, arbetslagledare, specialpedagoger, biträdande rektorer, rektorer. För alla skolformer.

Diplomerad processledare

Verktyg och metoder för en undervisningsnära skolutveckling

En tredagarskurs i process, för dig som arbetar i skola/förskola och vill lära dig att leda kollegiala processer som utvecklar barns och elevers lärande.

GÖTEBORG: | MALMÖ: | STOCKHOLM:
Målgrupp:
Rektorer och ledare i förskolan

Leda en lärande förskola

Rektors roll som chef och pedagogisk ledare

En tredagarskurs i process, uppdelad på två tillfällen, för dig som vill hitta balansen mellan en välmående arbetsorganisation och en driven utvecklingsorganisation och samtidigt utveckla dig själv som chef och ledare

BONUS! Boken Att leda en lärande förskola ingår i kursavgiften.

DIGITAL KURS | GÖTEBORG: | | STOCKHOLM: | UMEÅ:
Målgrupp:
Ledare i alla skolformer

Leda i motstånd och bristande samspel

Från konflikt till engagemang

En heldagskurs för dig som vill lära dig kommunicera och agera i situationer av motstånd eller konflikt. 

DIGITAL KURS | Göteborg | Malmö | | Stockholm
Målgrupp:
Rektor, elevhälsan och lärare i grundskolan.

Vägar till skolnärvaro

Från hemmasittare till återvändare – hantera och förebygg problematisk skolfrånvaro
  • Olika riskfaktorer och att tidigt känna igen varningstecken
  • Framgångsfaktorer för att få en elev att återvända till skolan
  • Känna till friskfaktorer och att arbeta för en tillgänglig skola
  • Hur du skapar ett fungerande samarbete med hemmet
DIGITAL KURS | Göteborg | Malmö | | Stockholm
Målgrupp:
Grundskola Gymnasieskola

Lära och leva i osäkra tider del 2

Vilken roll har skolan i en kris eller krig och hur påverkas skolan av höjd beredskap?
En unik utbildningssatsning om totalförsvarskunskap för skolan. 

Dela med dina kollegor!