Kurser för chefer och ledare i skola och förskola.
Alla kurser går även att beställa som uppdragsfortbildning på plats eller online till din arbetsplats eller kommun. Hör av dig till evert.norberg@lararfortbildning.se för skräddarsytt upplägg.

 

Målgrupp:
Rektorer i grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning

NYHET! Hållbart och utvecklingsinriktat rektorskap

– konsten att leda förbättringsarbete och samtidigt skapa en god arbetssituation

En kurs för rektorer som ger verktyg för att utveckla en stabil infrastruktur med en tydlig arbets- och utvecklingsorganisation som främjar en utvecklingsbenägen kultur. Kursen ger också insikter i välfungerande kollegialt lärande och distribuerat ledarskap.

Göteborg | | ONLINE | Stockholm
Målgrupp:
Biträdande rektorer i förskolan, grundskolan, gymnasieskolan, VUX/SFI, förskoleklass och fritidshem

Biträdande rektor

Leda processer, medarbetare och team

En tredagars kurs i process speciellt utvecklad för biträdande rektorer. Fokuset på kursen ligger i hur:et. Du får en grundläggande ledarskapskurs som ger dig de viktigaste verktygen för rollen.

| ONLINE
Målgrupp:
Chefer och mellanledare i alla skolformer

Coachande ledarskap

För arbetslag med kraft och energi till utveckling

En heldagskurs för dig som genom coachande samtal vill stärka dina medarbetares självledarskap.

Göteborg | | Stockholm
Målgrupp:
Arbetslagsledare, ämneslagledare och ledare för andra grupper i alla skolformer

Diplomerad arbetslags- och mellanledare

Ledarskapsutveckling för dig i skola och förskola

En tredagarskurs i process för ledare som vill utveckla sitt pedagogiska ledarskap och få verktyg och träning i att leda i arbetslag, ämneslag och andra grupper i skola och förskola.

GÖTEBORG: | Malmö | | ONLINE | STOCKHOLM:
Målgrupp:
För dig som leder utvecklingsarbeten. Utvecklingsledare, förstelärare, arbetslagledare, specialpedagoger, biträdande rektorer, rektorer. För alla skolformer.

Leda undervisningsutveckling

Pedagogiskt ledarskap som främjar lärande och skapar engagemang

En tredagarskurs i process, för dig som arbetar i skola/förskola och vill leda och driva undervisningsnära förbättringsprocesser. Hållbara processer som både engagerar kollegor och ger synliga effekter på elevers lärande och barns lärmiljö.

| GÖTEBORG: | Malmö | STOCKHOLM:
Målgrupp:
Rektorer och ledare i förskolan

Leda en lärande förskola

Så utvecklar du en hållbar utbildnings- och arbetsplats där både barn och vuxna lär och utvecklas

En tredagarskurs i process, uppdelad på två tillfällen, för dig som vill hitta balansen mellan en välmående arbetsorganisation och en driven utvecklingsorganisation och samtidigt utveckla dig själv som chef och ledare.

BONUS! Boken Att leda en lärande förskola ingår i kursavgiften.

Malmö | | ONLINE
Målgrupp:
Ledare i alla skolformer

Leda i motstånd och bristande samspel

Från konflikt till engagemang

En heldagskurs för dig som vill lära dig kommunicera och agera i situationer av motstånd eller konflikt. 

Malmö | | ONLINE | Stockholm
Målgrupp:
Rektor, elevhälsan och lärare i grundskolan

Vägar till skolnärvaro

Från hemmasittare till återvändare – hantera och förebygg problematisk skolfrånvaro
  • Olika riskfaktorer och att tidigt känna igen varningstecken
  • Framgångsfaktorer för att få en elev att återvända till skolan
  • Känna till friskfaktorer och att arbeta för en tillgänglig skola
  • Hur du skapar ett fungerande samarbete med hemmet

BONUS! Boken Från hemmasittare till återvändare ingår i kursavgiften.

Malmö | | ONLINE | Stockholm