Hållbart och utvecklingsinriktat rektorskap

– konsten att leda förbättringsarbete och samtidigt skapa en god arbetssituation
 • Skapa struktur och bygg kultur som leder till utveckling.
 • Distribuerat ledarskap där fler tar ansvar för helheten.
 • Gör det systematiska kvalitetsarbetet levande under hela läsåret.
 • Skapa förutsättningar för en hållbar arbetssituation för dig som rektor.

För vem?

Rektorer i grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning.

Vi behöver rektorer som vill och orkar vara kvar i yrket och leda och utveckla den pedagogiska verksamheten.

Det här är en kurs för dig som är rektor om konsten att skapa hållbar skolutveckling och samtidigt ge förutsättningar för en god arbetssituation för dig själv. Den bidrar till att göra rektorsjobbet hanterbart, hållbart och inspirerande! Här får du verktyg för att utveckla en stabil infrastruktur med en tydlig arbets- och utvecklingsorganisation som främjar en utvecklingsbenägen kultur. Du får också insikter i välfungerande kollegialt lärande och distribuerat ledarskap, där medarbetare tar ansvar för helheten i linje med organisationens behov.

Fortbildare

Emma Dahl har en gedigen teoretisk grund med masterexamen i utbildningsledarskap med inriktning på skolutveckling i praktiken och rektors roll i skolutveckling. Med egen erfarenhet från rektorsyrket, som processledare inom Samverkan för bästa skola och som utbildare och professionshandledare på Göteborgs universitets rektorsprogram har hon även en stor praktisk erfarenhet av att implementera teorierna i rektorspraktiken. Som skolutvecklare hjälper hon rektorer att prioritera det som gör skillnad för helheten, vilket leder till skolutveckling och samtidigt ger rektor en roligare och mer hållbar arbetssituation, genom att fler tar ansvar för utveckling.

Varför ska du gå på kursen?

Statistik visar att hälften av Sveriges rektorer i åldern 20-59 år lämnar yrket inom 5 år, många lämnar även skolväsendet. Samtidigt pekar forskning på att täta rektorsbyten och instabila ledningsfunktioner får negativa konsekvenser för elevernas resultatutveckling (Jarl, M et al. (2017). Att organisera för skolframgång: Strategier för en likvärdig skola, enligt Skolverkets rapport 2024:1 Rektorsomsättning - en utmaning på många grundskolor).

Dessutom menar bland andra Ulf Blossing att skolutveckling tar 5-8 år. Så om du vill vara rektorn som gör skillnad för organisationens utveckling och för elevernas kunskapsutveckling behöver du skapa förutsättningar för att få skolutveckling att hända genom kultur och struktur som samtidigt bidrar till en hållbar arbetssituation för dig själv.

Under kursen får du lära dig …

 • att skapa struktur och bygga kultur som leder till utveckling av undervisningen, samtidigt som rektorsjobbet blir roligare och du får en bättre arbetssituation.
 • vad som är avgörande för att bygga en hållbar infrastruktur, så att du kan gå från ”akututryckningar” till att i stället kunna fokusera på det som ger störst långsiktig effekt.
 • hur du kan organisera för skolutveckling genom genomtänkta strukturer, forum och grupperingar.
 • hur du kan skapa ett distribuerat ledarskap där fler tar ansvar för helheten, så allt inte hamnar på dina axlar.
 • hur du kan skapa en lärande organisation med arenor för undervisningsreflektioner, kreativitet och nyskapande.
 • hur du kan leda effektiva möten som gör alla engagerade och delaktiga.
 • hur du kan göra det systematiska kvalitetsarbetet levande under hela läsåret så att få fler/alla äger det och förstår både syftet och värdet med SKA.
Innehållet var precis det som jag behövde. Det var relevant och det gav mig olika vinklar att se vårt problem. Jag tycker att jag har fått så bra insyn i vårt arbete och har fått idéer för den fortsatta utvecklingen.

Mer om kursen

Kursen består av fyra moduler där vi varvar teori och praktisk erfarenhet. Vi utgår från relevant forskning om skolledarskap och skolutveckling och hur forskningen kan tillämpas i den praktiska rektorsverkligheten. Vi har mycket fokus på hur du faktiskt kan få till det i praktiken.

Du kan välja mellan den fysiska kursen där vi under två heldagar arbetar oss igenom modulerna, eller den online som fördelar modulerna under fyra eftermiddagar med lite tid emellan för eget arbete. Oavsett vilket format du väljer får du tillfälle att möta andra rektorer som sitter med samma utmaningar som dig, du får byta erfarenheter och skapa nätverk som kan bli en tillgång inte bara under kursens gång utan också i ditt fortsatta yrkesliv. 

Modul 1: Organisera för skolutveckling
Kultur, struktur och förutsättningar för att leda utvecklingsarbete.

Modul 2: Organisera för kollegialt lärande
Hur du genom ett distribuerat ledarskap kan skapa en lärande organisation med reflekterande praktiker.

Modul 3: Rollen som pedagogisk ledare och mötesledare
Hur du kan leda effektiva möten som skapar engagemang och delaktighet.

Modul 4: Att skapa ett levande systematiskt kvalitetsarbete, samt hålla i och hålla ut i utvecklingsarbetet
Hur SKA kan göras levande under läsåret genom att få alla/fler att äga det, samt förstå både syftet och värdet av SKA.

Kontaktperson

Tveka inte att hör av dig med frågor.

Göteborg, 14-15 november 2024
Kl 9.00-16.30 | 7 800 kr ex moms
BOKA
Livesända 1/2-dagar
ONLINE, 22 okt, 8 nov, 20 nov och 12 dec (4 halvdagar) 2024
Kl 13.00-16.00 | 7 000 kr ex moms
BOKA
Stockholm, 26-27 mars 2025
Kl 9.00-16.30 | 7 800 kr ex moms
BOKA
Livesända 1/2-dagar
ONLINE, 11 mars, 2 april, 28 april och 15 maj (4 halvdagar) 2025
Kl 13.00-16.00 | 7 000 kr ex moms
BOKA

Din bok har lagts till i varukorgen

Fler kurser för dig som är chef och ledare

Kursen på plats hos er? För skräddarsytt upplägg hos er kontakta fortbildningsrådgivare: Evert Norberg Karkulahti på 070-850 48 03

Emma Dahl

Jag anser att rektorsomsättningen är förödande för svensk skola, och något vi måste ta på största allvar. Med tanke på att skolutveckling tar 5-8 år så behöver vi rektorer som vill och orkar vara kvar i yrket och leda och utveckla den pedagogiska verksamheten. Detta är verkligen min hjärtefråga och det som driver mig i mitt arbete med att utbilda rektorer!