Leda arbetslag och andra grupper

Verktyg för att leda kollegor - utan att vara chef

En tredagarskurs i process, för ledare som vill få verktyg och träning i att leda i arbetslag, ämneslag och andra grupper i skola och förskola.

Kursen genomförs med max 30 deltagare.

Genomsnittligt kursbetyg: 4,9 av 5

*Erbjudandet gäller valfri konferens, heldags- eller flerdagskurs. Rabatten kan inte kombineras med andra erbjudanden. Ange koden ”1000” när du anmäler dig för att ta del av rabatten.

”Proffsigt! Om man ska jobba som arbetslagsledare i skolan så borde det vara lag på att ha gått den här kursen!”

Lär dig leda processer, kollegor och team

Sveriges bästa arbetslagsledarutbildning har den kallats genom åren. Idag har vi flera olika namn på våra ledande roller i skola och förskola. Men gemensamt är att vi behöver både kunskap och effektiva verktyg för att växa i vårt ledarskap och få gruppen att utvecklas i en positiv riktning. Det här är fortbildningen som fyller din verktygslåda med de viktigaste redskapen du behöver för att lyckas i uppdraget att tillsammans med dina kollegor nå era uppsatta mål.

Att leda kollegor utan att vara chef är en rolig och spännande utmaning, men det är inte alltid så lätt. I kursen tittar vi närmare på ledarskapet, kommunikationen, organisationen och uppdraget. Du lär dig att skapa strukturer för effektiva och meningsfulla möten, att leda i förändring och du får verktyg för konflikthantering. Men framför allt får du möjlighet att utveckla ett dynamiskt ledarskap som hjälper dig att driva gruppens arbete framåt.

En kurs byggd på forskning och beprövad erfarenhet för lärare med ledarskapsuppdrag i alla skolformer.

Utveckla ditt ledarskap: när styr du och hur leder du?

Engagemang bottnar i en känsla av meningsfullhet, som ledare behöver du därför klargöra gemensamma uppdrag utifrån roller och ansvarsområden. Vad ska vi göra och hur? 

 • När styr du och hur leder du?
 • Beteenden som bygger tillit och förtroende.
 • Visionen är 100%.
 • Planera med målen i sikte. 

Nå fram med ditt budskap

Kommunikation är central när vi vill få en grupp att engagera sig och ta ansvar. Låt oss problematisera varför det ibland kan kännas helt omöjligt att få ett budskap att nå fram och andra gånger helt självklart. Vilka är framgångsfaktorerna? Och hur får vi gruppen att gemensamt ta ansvar för kommunikationen? 

 • Fem steg för att nå fram med ditt budskap.
 • Den fantastiska feedbacken - modellen för att både få och ge.
 • Coaching - en lösningsfokuserad samtalsteknik.

Hur organiserar du för utveckling?

Det finns olika förutsättningar i olika grupper på olika arbetsplatser. Summan av vår kultur, struktur och arbetsprocesser leder därför till olika kvalitet i resultat. Det här är jättespännande när vi eftersträvar en likvärdig skola. Vad liknar något, och vad är likvärdigt eller unikt?

 • Processorienterat arbetssätt och dess olika steg.
 • Processkartans som tydliggör hur allt hänger ihop.
 • Mäta, analysera, utvärdera och förbättra.

Bli den ledare gruppen behöver

När en arbetsgrupp med olika styrkor, kompetenser och erfarenheter anammar målen och gemensamt tar ansvar för kommunikationen har vi skapat goda förutsättningar. Men när gruppen förändras så ändras också ofta produktiviteten. Fokus på arbetet förflyttas till dig som ledare – du behöver därför vara observant på faserna.

 • Gruppers utvecklingsfaser - från att vara trevande till att bli målmedveten.
 • Gruppdynamiska processer och hur du får andra med dig.
 • Forma en möteskultur som ger effektivare möten.
 • Självkritiskt förhållningssätt och reflektion över det egna ledarskapet.

Hantera konflikter och utveckla medarbetarskapet

Var kommer alla förändringar ifrån? Om hjärnan får bestämma skulle vi inte behöva så många som vi faktiskt utsätts för. Hjärnan uppskattar generellt sett inte nya saker, särskilt inte om vi inte vet vad de innebär för oss. Det här kan ibland ligga till grund för konflikter. 

 • Hjärnforskningens förklaringar på förändringsreaktioner.
 • Verktyg för att leda i förändring och utveckling.
 • Förändringskurvans olika faser.
 • Konflikter uppstår i alla team - lär dig hantera dem.
 • Att skapa engagemang, motivation och delaktighet.

 

 

Vilken inspiration! Jag har arbetat som lärare i många, många år och varit på otaliga kurser. Men den där utbildningen imponerade verkligen på mig!

En kurs för dig som är ledare, men inte chef

Arbetslagsledare, ämneslagsledare och ledare för andra grupper i alla skolformer.

En fortbildning i process över tre dagar

Kursens innehåll utvecklar dig i ditt pedagogiska ledarskap och kombinerar fysiska träffar med en digital träff alternativt ett heldigitalt upplägg. Kursen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Som kursdeltagare har du möjlighet att ställa frågor och få svar. Du kommer att få en mängd tips, verktyg och arbetsmodeller.

Kursen innefattar också eget arbete mellan kursdagarna där du förväntas använda dina nya kunskaper i din egen verksamhet. Till din hjälp i den processen får du med dig ett stödmaterial med övningar att välja mellan och du styr själv vilka delar av ditt ledarskap du vill utveckla ytterligare.

Vid tredje kursdagen presenterar och reflekterar vi tillsammans över det arbete som skett i den egna verksamheten.

Jag har fått med mig väldigt många idéer och tankar, som jag kan använda mig av i mitt dagliga arbete såväl som i mitt framtida. Tre väldigt lärorika dagar som har berikat mina kunskaper i ledarskap. Bra och användbart material som kan tas med och användas som verktyg i arbetslaget. Värdefulla diskussioner med andra deltagare och en fantastisk föreläsare och utbildare!

Anmäl dig till våra 3-dagarskurser. Hålltider: 09.00-16.30 (på plats), 09.00-16.00 (digitalt)

GÖTEBORG:, 22-23 mar, digital: 12 maj
. | 9 500 kr ex moms
Bokas nu!
MALMÖ:, 30-31 mars, digital 26 maj
. | 9 500 kr ex moms
BOKAS NU!
FÖRSKOLA
STOCKHOLM:, 24-25 april, digital 31 maj
. | 9 500 kr ex moms
BOKAS NU!
SKOLA
STOCKHOLM:, 24-25 april, digital 31 maj
. | 9 500 kr ex moms
BOKAS NU!
DIGITAL KURS, 3-4 maj och 24 maj
Kl 9.00-16.00 | 8 700 kr ex moms
BOKAS NU!

Din bok har lagts till i varukorgen

Fler kurser för dig som -är chef och ledare >>

 

 

Kursledare förankrade i forskning och beprövad erfarenhet

Lars Gustafsson, erfaren ledarskapsutbildare med bakgrund som både rektor och lärare.

Jeanette Israelsson har mångårig erfarenhet som driven och uppskattad ledare inom förskolan. Jeanette ansvarar för förskolans egen kursgrupp vid Stockholmstillfället.

Sven Strömblad

Sven Strömblad erfaren och skicklig med lång och bred erfarenhet från flera skolformer.