Processledarutbildning

Verktyg och metoder för en undervisningsnära skolutveckling

Kursen lär dig att:

 • Leda dina kollegor i en kontinuerlig utveckling av undervisningspraktiken
 • Bidra till en förskola/skola som utvecklas enligt vetenskaplig systematik
 • Gå från projekt till process
 • Använda konkreta redskap för ett lärande och utvecklande klimat i lärargruppen
 • Skapa struktur och systematik i utvecklingsarbetet
 • Att förhålla dig kritiskt och utvecklande till ditt eget ledarskap

*Erbjudandet gäller valfri konferens, heldags- eller flerdagskurs. Rabatten kan inte kombineras med andra erbjudanden. Ange koden ”1000” när du anmäler dig för att ta del av rabatten.

Kursen hålls i lokal på ort och digitalt.

En ledarutbildning för dig som, tillsammans med dina medarbetare, vill ta verklig kontroll över ert förbättringsarbete.

Välkommen till en utbildning där du lär dig att leda kollegiala processer som utvecklar barnens/elevernas lärande. Forskning säger att det är dags att ta det kollegiala lärandet till nästa nivå och för det behövs ett ledarskap som finns mitt i undervisningen. Framgångsrik förskole-/skolutveckling handlar om förbättringsarbete utifrån det våra barn/elever behöver, en kontinuerlig utveckling av undervisningen snarare än enstaka projekt. Här utvecklar du din förmåga att driva ett sådant processinriktat förbättringsarbete och att kunna utmana mot ett mer effektivt kollegialt lärande, ett kollegialt lärande där alla är engagerade och delaktiga och som får konsekvenser för barnens/elevernas lärande.  

 

 

Dag 1 – Att leda skolutveckling

Det kan vara utmanande att i förståelsen av sitt ledarskap gå från att vara den som vrider på utvecklingens hjul till att leda processer där alla kollegor är ägare av och delaktiga i förbättringsarbetet. Här får du möjlighet att analysera ditt eget sammanhang och vad som krävs av ditt ledarskap för att initiera de processer som utgår från vad just era barn/elever behöver.

 • Processledarskap, ett pedagogiskt ledarskap som främjar lärande och utveckling
 • Förbättring snarare än förändring – från projekt till processer
 • Att etablera strukturer för evidensbaserad undersökning och förbättring
 • Kvalitetsarbete med beslut som baseras på fakta och analys

 

Dag 2 – Att leda en grupp i ett undervisningsnära lärande

Vi provar konkreta processer och metoder för det lärande som pågår mitt i planering, genomförande och utveckling av undervisning. Huret i ledarskapet behöver stå i relation till vadet, därför tränar vi på metoder där vi undersöker behov i barnens/elevernas lärande och hur vi kan skapa precis det ledarskap som behövs i varje del av förbättringsarbetet.  

 • Lärcykel för kollaborativt lärande
 • Att göra kollegiala observationer av elevers lärande
 • Analysen som nav i vetenskapligt förhållningssätt och beprövad erfarenhet
 • Undervisningsutveckling för likvärdighet i elevernas lärande

 

Dag 3 – Att utveckla en grupps kollaborativa arbetssätt

Precis som vi i vårt förbättringsarbete utgår från barnens/elevernas behov behöver du i ditt processledarskap utgå från vad dina kollegor behöver. Vi tränar därför på hur du kan undersöka vilka tyngdpunkter som behövs i ledarskapet och hur du kan ta reda på vad det beror på ”när det går åt skogen” samt hur ni ska komma vidare. 

 • Pedagogiskt ledarskap med analys av gruppens mognad som grund
 • Metoder för allas delaktighet, ett villkor för lärande
 • Möta motstånd och få andra med sig i förändring
 • Forma ”organisatorisk kompetens” för förändring av skolkulturer
 • Verksamhetsövergripande processer för kontinuerligt förbättringsarbete

Fortbildning i process

Kursens upplägg ger stora pedagogiska vinster för din utveckling, och kombinerar fysiska träffar med digitala. Den innefattar också eget arbete mellan kursdagarna där du med stöd av ett konkret verktyg ska göra en analys av din skolas strukturer för undervisningsutveckling.  Med hjälp av den arbetar vi under utbildningen tillsammans i gruppbaserade processer kring ”huret” i processledarskapet. Integrerat i utbildningen erbjuds du individuell handledning via zoom kring de möjligheter och utvecklingsområden du står inför i ditt processledarskap.

Målgrupp

Passar dig som leder utvecklingsarbeten. Utvecklingsledare, förstelärare, arbetslagledare, specialpedagoger, biträdande rektorer, rektorer. För alla skolformer.

Projektledare/kursadministratör

Anna Ljungdahl

Anmäl dig till våra 3-dagars kurser. Hålltider: 9.00-16.30 (på plats), 9.00-16.00 (digitalt)

STOCKHOLM:, digital 14 mars och på plats 4-5 maj
. | 11 800 kr ex moms
BOKAS NU!
GÖTEBORG:, digital 29 mars och på plats 15-16 maj
. | 11 800 kr ex moms
BOKAS NU!

Din bok har lagts till i varukorgen

Går att boka med grupprabatt

Är ni 10 eller fler på arbetsplatsen som planerar fortbildning under kommande året? Använd vår grupprabatt!

Läs mer här >>