Undervisning som minskar det stora läs- och skrivglappet

– återinlärning inom läsande och skrivande

Den här kursen är för dig som vill ha konstruktiv och praktisk insikt om hur du ger dina elever möjligheten att utvecklas som läsare och skribenter. Med rätt kunskap och passande insatser är det möjligt att påverka och förändra en negativ trend för elever som inte följer den önskvärda progressionen inom läsande och skrivande.

Välkomna till en utbildningsdag som höjer både din och dina elevers kompetens!

Har du elever som har problem med att läsa, stava och skriva?

Då behöver eleverna anpassad återinlärning. Vad som ska återinläras och hur det ska återinläras startar i en adekvat analys. Här får du lära dig hur du med rätt träning ger elever nya möjligheter att lyckas.

Innehållet lyfter följande perspektiv som främjande insatser för en god utvecklingskurva

 • Symbolsystemets uppbyggnad och mönster
 • Kritiska faktorer i läs- och skrivprocess
 • Automatisering av färdighet kräver mängdträning
 • Läs- och skrivsvårigheter
 • Praktiskt arbete med elevfall
 • Åtgärder kopplade till organisation av återinlärning

En framgångsrik återinlärning ger eleven nya möjligheter att lära

Färdigheter som att läsa och skriva påverkar elevens lärande i alla ämnen. Vad händer med lärandet om hjärnans fokus handlar om att avkoda ord eller att fundera över hur ord ska stavas?

Det finns insatser och aktiviteter som är särskilt gynnsamma vid återinlärning för elever som av olika anledningar inte följer den önskvärda progressionen. När eleven når en automatiserad läsning finns förutsättningen för eleven att tänka om det lästa – och tänkandet är en förutsättning för lärande. Att kunna producera text förutsätter att elevens färdigheter i stavning inte hindrar tänkandet inom textproduktionen.

Engagerad kursledare och många praktiknära tips!

Dag 1

 • Symbolsystemets uppbyggnad och funktion
 • Symbolsystem och mönster – hur hänger det ihop?
 • Automatisering av färdigheter kräver mängdträning
 • Skriv- och läsprocessens kritiska faktorer
 • Skriftspråkliga ledtrådar
 • Läs- och skrivsvårigheter
 • Vikten av en förmätning för att hitta elevens nuläge

Dag 2

 • Kvalitativa och kvantitativa tester – hur hittar vi elevens nuläge?
 • Analys av elevens stavning kopplat till adekvata åtgärder
 • Analys av elevens läsning kopplat till adekvata åtgärder
 • Arbete med elevfall – praktiskt arbete utifrån analys, framtagande av anpassade pedagogiska insatser
 • Åtgärder kopplat till organisation av återinlärning

 

✅ Utbildningen varvar teorier med praktiskt arbete via elevfall.
✅ Kursmaterial tillhandahålles. Materialet är åldersneutralt men åtgärderna anpassas.
✅ Utbildningen bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Målgrupp

Lärare, pedagoger som arbetar i grundskolan, årskurs 4-9

Kontaktperson

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Stockholm, 26-27 november 2024
Kl 09.00-16.30 | 5 450 kr exkl moms
BOKA
Malmö, 1-2 april 2025
Kl 09.00-16.30 | 5 450 kr exkl moms
BOKA

Din bok har lagts till i varukorgen