Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

Meningsfullt kvalitetsarbete som gynnar barnen

Det systematiska kvalitetsarbetet ska leda er framåt och hjälpa er att ta nästa steg för att skapa den bästa förskolan för barnen. Det handlar om att dokumentera, reflektera och analysera för att kunna utveckla undervisning och utbildning just där det behövs.

Våra fortbildare har gedigen erfarenhet av att skapa struktur och organisation i det systematiska kvalitetsarbetet och vet vad som krävs för att det ska bli meningsfullt och användbart i vardagen. Vi kan hjälpa er att utveckla strukturer och metoder där vi skräddarsyr upplägget utifrån era förutsättningar och behov.

Film med Erika Wallin

Erika är utvecklingsledare och kommundoktorand med spetskompetens inom utvecklingsarbete och kollegiala lärprocesser. Hon ger en inblick i hur du skapar riktning och syfte i SKA arbetet, hållbar dokumentation och meningsfullhet i kvalitetsarbetet. Dessutom beskriver hon konkreta faktorer ni kan förändra som påverkar graden av reflektion.

Dokumentation som utvecklar förskolan

Fånga barnens utveckling och pedagogernas arbetssätt
Hur ser vi då till att vår dokumentation skapar nytta? För visst dokumenterar vi! Att med bilder, filmer och texter berätta och synliggöra förskolans vardag är inte bara en del av uppdraget, det är också spännande.  Kursen ger dig möjlighet att utveckla ditt dokumenterande i relation till det systematiska kvalitetsarbetet, vårdnadshavarna och skapa delaktighet och synliggöra lärprocesser för barnen.

Förskolans systematiska kvalitetsarbete

Meningsfullt kvalitetsarbete som tar er mot era målsättningar
Vi erbjuder en gedigen processutbildning där ni under en termin eller ett läsår får fördjupa er i systematiskt kvalitetsarbete. Under ledning av en erfaren processledare med spetskompetens får ni hjälp att utveckla strukturer och metoder för det systematiska kvalitetsarbetet utifrån era förutsättningar och behov.

Viktigt på riktigt

Utvecklingsarbete är ett komplext fenomen och det är många faktorer som påverkar om utveckling sker eller inte
Under den här föreläsningen berättar den pedagogiska utvecklingsledaren och forskaren Erika Wallin vad som krävs för att starta upp ett utvecklingsarbete och hur ni får det att leda till förändring på riktigt, i förskolans vardag. 

Förskolans systematiska kvalitetsarbete

Äntligen möts forskning och praktik kring det systematiska kvalitetsarbetet - och det utifrån olika perspektiv och yrkesroller. 
Erika Wallin har samlat förskollärare, utvecklingsledare, kvalitetschefer, rektorer, forskare och en filosof för att ge oss en bred bild av såväl utmaningar som möjligheter i kvalitetsarbetet.

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti