Meningsfullhet och reflektion i det systematiska kvalitetsarbetet

Det systematiska kvalitetsarbetet ska leda er framåt och hjälpa er att ta nästa steg för att skapa den bästa förskolan för barnen. Men hur undviker ni fällan att det stannar i dokumentation och planering? Det gäller att SKA-arbetet blir meningsfullt så att det leder till förändrade handlingar i vardagen. Här berättar vi om utmaningar och möjligheter för att driva utvecklingen framåt.  

I den här filmen får du lyssna till Erika Wallin, utvecklingsledare och kommundoktorand med spetskompetens inom utvecklingsarbete och kollegiala lärprocesser. Hon ger en inblick i hur du skapar riktning och syfte i SKA arbetet, hållbar dokumentation och meningsfullhet i kvalitetsarbetet. Dessutom beskriver hon konkreta faktorer ni kan förändra som påverkar graden av reflektion.

Börja idag! – stärk reflektionskulturen med struktur på ert nästa möte
Reflektion är en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet. I filmen berättar Erika Wallin om hårda och mjuka faktorer som påverkar graden av er reflektion. Hon har förberett en grundstruktur för er att utgå ifrån när ni sätter ramarna för ert nästa möte.  Titta gemensamt på filmen för att få nya perspektiv på det systematiska kvalitetsarbetet och hur ni ger er själva de bästa förutsättningarna för reflektion, meningsfullhet och utveckling. Filmen är knappa 20 minuter lång och mötesstrukturen anpassar ni efter hur mycket tid ni har till ert förfogande.


(nedladdningen startar automatiskt)

Systematiskt kvalitetsarbete handlar om att se det vi inte gör, det vi inte ger barnen förutsättningar för. Det handlar om ett lärarbete för att jag som pedagog ska utvecklas, jag ska förändra mina handlingar.

Vill du ha hjälp att utveckla strukturer och metoder för det systematiska kvalitetsarbetet?
Processutbildningen Förskolans systematiska kvalitetsarbete stöttar dig och dina kollegor till ett hållbart, meningsfullt SKA-arbete utifrån era förutsättningar och behov.

 

Anmäl dig till kursen Dokumentation som utvecklar förskolan
Där du får lära dig hur du kan arbeta metodiskt med dokumentationsuppdraget i relation till det systematiska kvalitetsarbetet.

 

Erika Wallin, förskollärare, utvecklingsledare och forskare
Erika arbetar som utvecklingsledare och kommundoktorand. Hennes avhandlingsprojekt handlar om utvecklingsarbete och kollektiva lärprocesser i förskolan. Hon är redaktör till boken Förskolans systematiska kvalitetsarbete samt författare till bland annat Reflektera mera: konsten att utveckla förskolans utbildning. På sociala medier delar hon generöst med sig av sina tankar och inspirerar till utveckling. Instagram @reflektera_mera_erika_wallin

Vill du boka en föreläsning med Erika Wallin på plats hos er?

 

Köp boken Förskolans systematiska kvalitetsarbetesom ger er 17 olika perspektiv på systematiska kvalitetsarbete.

Kontakta fortbildningsrådgivare för att få hjälp med det systematiska kvalitetsarbetet!

070-850 48 03

 

Erika Wallin, förskollärare, utvecklingsledare och forskare


(nedladdningen startar automatiskt)