Biträdande rektor - en 3-dagars kurs i process

"Utbildningen breddade mitt perspektiv på mitt uppdrag och ledarskap i skolan."

 

Johanna Allard, rektor på Akers friskola i Österåker har gått kursen Biträdande rektor. 

Vi har frågat vad hon tyckte om kursen och vad hon haft nytta av efter utbildningen. 

Vad var dina förhoppningar med kursen, varför anmälde du dig?

Jag och mina kollegor i ledningsgruppen ville gå en gemensam kurs för att utveckla vårt ledarskap. Vår förhoppning var att få en gemensam grundsyn och praktiska metoder. Vi ville fokusera på "hur" vi ska göra i olika situationer och processer.  

Vad tyckte du om kursen?

Jag var otroligt nöjd med kursen. Fortbildaren var inspirerande och tydlig med en gedigen erfarenhet. Utbildningen tog ett helhetsgrepp om ledarskap. Allt från medarbetarskap och delaktighet till svåra samtal och konflikthantering.  Jag har lärt mig mer om hur jag som ledare kan skapa engagemang och delaktighet hos medarbetarna. Två väldigt viktiga komponenter i skolan. Jag har även fått mer kunskap och förståelse för hur jag som ledare kan hantera konfliktsituationer och svåra samtal.  

Vad har du haft mest nytta av efter kursen?

Flera konkreta metoder har vi använt i vårt ledarskap.Jag har också fått en större förståelse för gruppdynamik och kommunikation. Nu kan jag identifiera vilken typ av grupp jag arbetar med och anpassa mitt ledarskap efter gruppens behov. Kommunikation är en ständig utmaning som ledare och jag har fått en större förståelse för utmaningarna med kommunikation och flera tips som jag använder. Det har varit väldigt värdefullt.  

Vilka utmaningar eller problem löste kursen för dig?

Kursen breddade mitt perspektiv på mitt uppdrag och ledarskap i skolan. En viktigt konkret del från kursen var verktyg för att effektivisera möten samtidigt som jag skapar delaktighet. Efter kursen har vi ändrat upplägg på möten och vi upplever att våra möten är mer effektiva och fungerar bättre nu. Jag upplever också att vi har en ny medvetenhet om vad som krävs för att driva förändringsprocesser.  

Vem skulle du rekommendera kursen till?

Jag rekommenderar kursen till alla som arbetar som någon form av ledare inom skolan, både biträdande rektor och rektor. Kursen kompletterar rektorsutbildningen med flera praktiska verktyg och metoder. Bäst är att gå tillsammans med kollegor så att ni kan fortsätta utveckla varandra i ledarskapet samt hålla liv i de metoder och tankar som uppkom under kursen.  

Jag har haft stor nytta av flera konkreta metoder i mitt ledarskap.