Biträdande rektor

– konkreta verktyg för ett medskapande skolledarskap

Den här kursen ger dig metoder och verktyg för ett operativt ledarskap i vardagen som håller riktningen mot skolans strategiska mål. Det är en ledarskapsutbildning som är tydligt förankrad i skolans/förskolans vardag och möter dina behov som skolledare. För biträdande rektorer i alla skolformer.

Kursen genomförs med max 30 deltagare.

⭐⭐⭐⭐⭐
Genomsnittligt kursbetyg: 4,8 av 5

Det var en variation av olika utmaningar jag står inför varje dag som jag fick nya infallsvinklar på. Mycket konkret, väldigt bra upplagt.

Skräddarsytt för dig som är biträdande rektor:

 • Utveckla ett medskapande och målfokuserat skolledarskap 
 • Skapa och leda välfungerande team  
 • Organisera, leda och styra processer och kollegor 
 • Kommunicera med feedback och coachande förhållningssätt 
 • Leda effektiva möten för delaktighet, inflytande och beslutsfattande 
 • Hantera konflikter och svåra samtal  
 • Leda systematiskt förändrings- och förbättringsarbete 

Verktyg för ett ledarskap mot målen

Som biträdande rektor är du många gånger chefen som är närmast lärarna och eleverna. Det kan vara både spännande och utmanande. Den här kursen ger dig goda förutsättningar att lyckas.

Fokus ligger på att ge dig metoder och konkreta verktyg som du kan börja använda direkt i ditt ledarskap. Under kursen får du därför möjlighet att träna tillsammans med andra skolledare.   

Vi går igenom olika strukturer för ett operativt ledarskap i vardagen som håller riktningen mot de strategiska målen. Du får fördjupa dina kunskaper om grupputveckling och vad det innebär för ditt ledarskap i ett ständigt förändrings- och förbättringsarbete. Vi går igenom modeller för hur du tillsammans med rektor leder och driver systematiskt kvalitetsarbete och arbetsmiljöarbete. Du får lära dig om kommunikation, feedback och styrning som bygger starka, välfungerande team. Dessutom får du med dig verktyg för hur du kan hantera det motstånd som naturligt uppstår.  

Utbildningen kompletterar rektorsutbildningen med flera praktiska verktyg och metoder.

En kurs i process över tre dagar

Kursen är fördelad över tre dagar för att stärka din lärandeprocess. Vi startar med två sammanhängande dagar där vi varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Du får sedan med dig uppgifter att genomföra i din egen verksamhet. Därefter möts vi igen för att lägga de sista pusselbitarna samt reflektera över dina erfarenheter och de utmaningar du upplevt i din vardag.  

Mer om kursens innehåll:

Utveckla ledarskap, organisation och systematiskt kvalitetsarbete

Att skapa en förbättringskultur och leda det systematiska kvalitetsarbetet tillsammans med kollegor ställer stora krav på ditt ledarskap. Det kräver att du förflyttar styrningsfokus från person och aktivitet till organisation, system och processer. Belöningen är desto större då organisationens kultur och struktur, ledarskapet och ständigt förbättrade processer är en förutsättning för goda resultat över tid. Du styr med hjälp av verksamhetsidé, mål och vision och du leder med hur:et. 

 • Mitt ledarskap - från nuläge till önskat läge
 • Leda och förbättra organisationens kultur, struktur och processer
 • Offensivt kvalitetsarbete – tillsammans och systematiskt mot målen
 • SMARTA mål och styrverktyg för planering, uppföljning och prioritering
 • Intressentanalys – tillsammans med alla som gör skillnad för eleverna

Leda processer, medarbetare och team

Att utifrån uppdraget och ett elevperspektiv göra rätt saker, på rätt sätt och i rätt tid förutsätter att vi arbetar tillsammans och systematiskt med skolans huvudprocesser. Att utveckla medarbetarskap och team är de viktigaste framgångsfaktorerna. Med rätt kommunikation där feedback och coaching är viktiga verktyg får du det att hända. Med hjälp av konkreta exempel och aktuell forskning arbetar vi tillsammans med jagets, lagets och skolans förbättringsresa, från nuläge till önskat läge. 

 • Leda och utveckla skolans huvudprocesser
 • Utveckla medarbetarskap och leda team
 • Kommunikation, feedback och coaching på rätt sätt och i rätt tid
 • Leda effektiva och medskapande möten och fatta kloka beslut

Leda i ständig förändring och samtidigt må bra

Ständig förändring är en del av vardagen i de flesta organisationer, och förmågan att effektivt kunna genomföra och driva förändring har blivit en allt viktigare ledarkompetens. Förändringar medför både personliga och organisatoriska dilemman, som måste hanteras. Med hjälp av konkreta modeller och teorier kommer vi att öka kunskapen och förståelsen för HUR förändringsprocesser genomförs på bästa sätt, från förändring till förbättring.

 • Förändringsmyter och förutsättningar för skolutveckling
 • Omvärldsanalys och förändringsprocesser – från hot till möjligheter
 • Förändringslära – att utmana sig själv och andra i såväl tänkande som görande
 • En resa i Förändringens fyra rum – att se och förstå sig själv och andra

Målgrupp

Biträdande rektorer i förskolan, grundskolan, gymnasieskolan, VUX/SFI, förskoleklass och fritidshem.

Jag har lärt mig mer om hur jag som ledare kan skapa engagemang och delaktighet hos medarbetarna. Två väldigt viktiga komponenter i skolan.

Anmäl dig till vår 3-dagars kurs. Hålltider: 9.00-16.00

Livesänd - 3 dagar i process
ONLINE, 17-18 okt och 22 nov 2024
Kl 9.00-16.00 | 11 000 kr ex moms
BOKA
Livesänd - 3 dagar i process
ONLINE, 31 mars-1 april och 29 april 2025
Kl 9.00-16.00 | 11 000 kr ex moms
BOKA

Din bok har lagts till i varukorgen

Fler kurser för dig som är chef och ledare

Kursen på plats hos er? För skräddarsytt upplägg hos er kontakta fortbildningsrådgivare: Evert Norberg Karkulahti på 070-850 48 03

Kursledare

Lars Gustafsson, erfaren ledarskapsutbildare med bakgrund som både rektor och lärare.

För dig som är ny... eller söker nya verktyg för att lyckas i rollen

Kursen vänder sig till biträdande rektorer i alla skolformer. Den riktar sig främst till dig som är ny i rollen, men passar även dig som vill ha påfyllning och ny kraft.  

Johanna Allard, rektor på Akers friskola i Österåker och deltagare på kursen Biträdande rektor.

Hur var kursen?

Vad var dina förhoppningar med kursen, varför anmälde du dig?
Jag och mina kollegor i ledningsgruppen ville gå en gemensam kurs för att utveckla vårt ledarskap. Vår förhoppning var att få en gemensam grundsyn och praktiska metoder. Vi ville fokusera på "hur" vi ska göra i olika situationer och processer.  

Vad tyckte du om kursen? 
Jag var otroligt nöjd med kursen. Läs mer